Hopp til innhold

Bare to av hundre med antistoff mot korona

Blodprøver fra 397 personer i Oslo viser at mindre enn to prosent har antistoff mot koronaviruset.

Covid-19 blodprøve test

Det meste kan tyde på at det dannes antistoffer i blodet etter at man har hatt koronainfeksjon.

Foto: David J. Phillip / AP

Sist uke ble det tatt blodprøver av 397 tilfeldige personer som er med i «Den norske mor, far og barn-undersøkelsen» (MoBa), i Oslo.

MoBa er en av verdens største helseundersøkelser. Målet med den er få mer kunnskap om årsaker til sykdom og helseskader.

Blodprøvene som ble tatt denne gangen skulle vise om detlakerne i studien hadde antistoff mot koronaviruset.

Så langt tror man at det dannes antistoffer i blodet etter en koronainfeksjon.

– Men resultatet viser at det er svært få som hittil har hatt infeksjonen, sier prosjektleder Per Magnus i Folkehelseinstituttet.

Avdelingsdirektør, dr.med Per Minor Magnus

Prosjektleder ved FHI, Per M. Magnus

Foto: FHI

Det kan tyde på at det trolig bare en liten del av befolkningen som har blitt smittet av koronaviruset.

Utviklet egen testmetode

Han opplyser at personene som deltok i undersøkelsen var med uavhengig om de har vært smittet av koronaviruset, eller har hatt luftveissymptomer. Alle som deltok er fra Oslo, det fylket i Norge med flest registrerte tilfeller av koronainfeksjon.

Under ledelse av lege og forsker Fridtjof Lund-Johansen og molekylærbiol og Jan Terje Andersen, har to forskningsgrupper utviklet en egen testmetode for å finne antistoffer mot koronavirus.

De har undersøkt antistoffrespons mot ulike proteiner i viruset, og sammenlignet anti-testen de har utviklet med den kommersielle testen som brukes i diagnostikken på Oslo universitetssykehus.

– Vi har testet mange som har hatt koronavirus. Så vi vet at antistoff-testen vår er minst like god som den kommersielle testen som brukes i diagnostikken på Oslo universitetssykehus, fortalte overlege og forsker Fridtjof Lund-Johansen til NRK sist uke.

– Gjør oss sårbare ved nye utbrudd

At få har antistoffer, betyr at nordmenn kan være sårbare i tida som kommer.

Dette forteller at den norske befolkningen i liten grad viser tegn på at de har hatt en infeksjon. Derfor er befolkningen sårbar for nye utbrudd av koronaviruset, sier prosjektleder ved Folkehelseinstituttet , Per Magnus.

I de kommende uke skal Folkehelseinstituttet fortsette folk gjennom ulike befolkningsundersøkelser. De mener det kan gi et sikrere resultat om antistoffer. Dette vil bli utført i samarbeid med Oslo universitetssykehus, som planlegger å teste opp til 10.000 for antistoffer hver dag.

Også andre tall indikerer at det er en lav andel av befolkningen som er eller har vært smittet av korona.

Rundt 180.000 personer har blitt testet med virustest. Dette er personer som er syke, eller som har hatt symptom på luftveisinfeksjon. Nær 8000 av dem testet positivt på korona.

To typer tester

Virustesten eller såkalt PCR-test blir utført med en vattpinne i nese eller svelg. Denne kan vise om det finnes arvestoff fra virus i slimhinnene.

Antistofftester blir analysert ut fra blodprøver, og viser om en person har utviklet antistoff mot viruset. I dag blir slike tester utført på noen utvalgte i befolkningen.

Men etter planen vil de fleste laboratoriene Norge etter hvert kunne tilby antistoff-testing, ifølge Fürst Medisinsk Laboratorium som også har fokus på testing av antistoffer.

Antistoff-test pakker i utlandet

Antistoff-test pakker som brukes i andre land

Foto: Lee Jin-man / Lee Jin-man

AKTUELT NÅ