Hopp til innhold

Stadig flere asylsøkere tas i aldersjuks

UDI har trappet opp bruken av røntgenundersøkelser på mindreårige enslige asylsøkere, og tar nå flere i aldersjuks enn noen gang før. Hver fjerde «mindreårige» viser seg å være voksen.

Røntgenundersøkelse av tenner

Røntgenbilder av tennene til en enslig mindreårig asylsøker undersøkes. På denne måten kan man fastslå alderen.

Foto: Marit Gjellan / NRK

Svært mange enslige asylsøkere oppgir feilaktig at de er mindreårige, for å påberope seg flere rettigheter. Men nå tas stadig flere av dem i aldersjuks.

Utlendingsdirektoratet (UDI) bruker blant annet røntgenbilder av tenner og håndledd for å fastslå alderen, en praksis som har vært i bruk siden 2008.

Trappet opp

Røntgenbruken er gradvis trappet opp i omfang, og fra april i år begynte UDI med røntgenundersøkelser også av mindreårige asylsøkere som først har søkt asyl i andre europeiske land, såkalt Dublin 2-ere.

Dermed utføres det nå røntgen på alle enslige mindreårige asylsøkere som ikke kan dokumentere alderen sin.

Enhetsleder i Barnefaglig enhet i Asylavdelingen i UDI, Bente Skarprud Aavik

Bente Skarprud Aavik, enhetsleder i Barnefaglig enhet i Asylavdelingen i UDI

Foto: Marit Gjellan / NRK

– Vi så at mange i denne gruppen mindreårige asylsøkere var over 18 år. Denne gruppen unge voksne skapte problemer ved flere av mottakene våre. Mange var også kriminelle, forteller Bente Skarprud Aavik, enhetsleder i Barnefaglig enhet i Asylavdelingen i UDI.

Resultatet er at UDI nå avslører flere voksne blant mindreårige asylsøkere enn noen gang før. Hver fjerde mindreårige enslige asylsøker viser seg å være over 18 år.

Aavik i UDI understreker at røntgenundersøkelsen er frivillig, men sier at det er svært få som nekter.

– Det er kun snakk om et par i året, sier hun.

– Færre problemer

På Hvalstad mottak utenfor Oslo bor enslige mindreårige asylsøkere som venter på å bli plassert på andre mottak rundt om i landet.

Mottaket hadde tidligere problemer med kriminelle voksne som løy på alderen, men siden april har de hatt færre problemer.

Ketil Blinge

Ketil Blinge, mottaksleder ved Hvalstad mottak.

Foto: Marit Gjellan / NRK

– Aldersundersøkelser kombinert med asylintervju av alle, gjør at de som bor her nå er under 18 år, forteller Ketil Blinge, mottaksleder ved Hvalstad mottak.

– Tidligere hadde vi problemer med voksne kriminelle her på mottaket. Det merker vi ikke noe til nå lenger.

– Usikker metode

Bruk av røntgen for å fastslå alder blant asylsøkende barn er omdiskutert.

I Norge har både Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Legeforeningen stilt seg svært kritiske til metoden.

– Røntgenvurderingen er basert på gammel forskning, og resultatene er usikre. Et grundig intervju gir et riktigere bilde av barnas mentale alder, sier Inger Sylvia Johanesson i Norsk Folkehjelp.

Hun har flere ganger opplevd at enslige mindreårige asylsøkere har fått beskjed om at de er over 18 år etter røntgenundersøkelsen. Etter intervju med UDI får de likevel nedjustert alderen sin.

Vurderer mental alder

NRK har gjennomgått tall fra en kartlegging av tannrøntgenundersøkelsene av enslige mindreårige asylsøkere etter 2009.

Den viser at svært mange får nedjustert alderen etter intervju.

Så mange som 80 prosent av de enslige asylsøkerne får påvist alder på over 18 år gjennom tannrøntgenundersøkelsene.

Likevel får kun 25 prosent av dem vedtak som sier at de er over 18 år, etter asylintervju der mental alder blir vurdert.

AKTUELT NÅ