Arbeidsledigheten øker

79.200 personer er nå registrert som helt arbeidsledige hos Nav. Det er 8.200 flere enn på samme tid i fjor.

NAV-kontor

ØKER: Nye novembertall fra Nav viser at arbeidsledigheten særlig øker blant ingeniører, IKT- og industriarbeidere.

Foto: NRK

I dag la Nav fram sesongjusterte tall over arbeidsledighet for november. Og statistikken viser at arbeidsledigheten fortsetter å øke.

Per nå er 79.200 personer registrert som helt arbeidsledige hos Nav. Det er en økning på 11 prosent med 8200 fler enn på samme tid i fjor.

Arbeidsledigheten er nå på 2,9 prosent av arbeidsstyrken, sammenlignet med 2,6 prosent ved slutten av november i fjor. Ifølge Nav er antallet som har blitt arbeidsledige i høst på samme nivå som under finanskrisen.

Fra oktober til november ble 500 flere registrert som arbeidsledige.

– Ledigheten fortsetter å øke, men ikke like raskt som i oktober. Ledigheten øker klart mest på sørvestlandet, mens andre fylker opplever fallende ledighet, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Økende ledighet hos ingeniører

Yngvar Åsholt

Kunnskapsdirektør i Nav, Yngvar Åsholt.

Foto: NAV

Tallene viser at totalt 95.800 personer var helt arbeidsledig eller arbeidssøkere på tiltak i utgangen av november, som tilsvarer 3,5 prosent av arbeidsstyrken.

Det er 12 100 flere enn for ett år siden, da bruttoledigheten var på 3,1 prosent av arbeidsstyrken.

Ifølge Nav økte ledigheten mest i fylkene der mange jobber med oljerelatert virksomhet, og arbeidsledigheten øker særlig blant ingeniører, IKT- og industriarbeidere.

– Det er fremdeles sånn at veksten i ledigheten henger nøye sammen med situasjonen på vestlandet og i oljeindustrien. Det er spesielt vestlandsfylkene som er rammet, sier Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i Nav, til NRK.

I år er 2 900 flere helt ledige med denne bakgrunn enn for ett år siden, som tilsvarer en økning på 73 prosent.

– Vi vil ha en fortsatt nedgang i sysselsettingen og utfordringen på arbeidsmarkedet knyttet til olje. Samtidig er kronekursen lav og deler av økonomien går bra, så vi opplever store forskjeller innen norsk økonomi nå om dagen, sier Åsholt.

Store fylkesforskjeller

Ifølge Nav er det store forskjeller fra fylke til fylke. I Rogaland økte antallet arbeidsledige med 81 prosent sammenlignet med november i fjor.

Også i Møre og Romsdal og Hordaland stiger arbeidsledigheten raskt med henholdsvis 40 prosent og 37 prosent.

I andre enden av skalaen ligger Aust-Agder, Vestfold og Hedmark, der arbeidsledigheten falt med henholdsvis 12, 8 og 5 prosent.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger