Vurderer å vaksinere 12-åringene

Det går mot at koronavaksine for barn ned til tolv år blir godkjent i Europa i neste uke. Samtidig med den europeiske beslutningen begynner Norge å vurdere det samme.

Korona regnbuer med budskapet «alt blir bra».

SKAL BARNA BIDRA: Alt blir bra skrev barna over alt i begynnelsen av pandemien. Skal de få vaksine som en del av arbeidet mot et normalt samfunn?

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

USA godkjente Pfizer-vaksinen for aldersgruppen 12–15 år 10. mai. Da var arbeidet mot en lignende godkjennelse i Europa godt i gang. Norge skal også ta en beslutning.

– Tirsdag vil vi i ledergruppen diskutere prosjektorganiseringen rundt dette arbeidet, opplyser avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet har jobbet med ulike problemstillinger knyttet til barn og vaksinering en stund. Instituttet opplyser at arbeidet har gått langs flere akser fordi det er mange forhold som må belyses.

– Arbeidet skal lede ut i råd om slik bruk av vaksinen i Norge, sier Vold.

Line Vold i FHI står foran en mikrofon under en pressekonferanse

VANSKELIG BESLUTNING: Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold mener vaksinering av barn mot covid-19 åpner opp for mange vanskelige avveininger.

Foto: Torstein Bøe / NTB

Kan skje i august

Etter det NRK har blitt informert er det høyst sannsynlig at vaksinen i neste uke vil bli godkjent i Europa for aldersgruppen 12–15 år. Den er allerede godkjent for bruk av 16–18 åringer. En europeisk godkjennelse betyr at den vil bli godkjent for bruk til barn i samme aldersgruppe også i Norge.

– Vi er klar over at den europeiske godkjenningen kommer snart, så dette er arbeid vi intensiverer nå, sier smitteverndirektør i Folkehelseinstituttet Geir Bukholm.

Bukholm opplyser at det vil være doser tilgjengelig i august som kan bli brukt av 12- til 18-åringer.

– Det er viktig å poengtere at en europeisk godkjennelse ikke betyr at vaksinen blir tatt i bruk i koronavaksinasjonsprogrammet for disse årskullene i Norge, sier Bukholm.

Å inkludere disse årskullene i vaksinasjonsprogrammet er en beslutning norske myndigheter må ta

Den norske legen Per-Henrik Randsborg

FORSTÅR NEW YORK: Forsker og kirurg Per-Henrik Randsborg sier han ser utfordringen med å vaksinere barn når det er mangel på vaksine til utsatt grupper andre steder i verden, men at han forstår at myndighetene i New York gjør alt de kan for å unngå en ny ødeleggende epidemi i byen.

Foto: Privat

– Ikke vanskelig

– Jeg vaksinerte barna fordi jeg ønsker å bidra til å avslutte denne pandemien, sier den norske kirurgen Per-Henrik Randsborg. Han og ektefellen er bosatt i New York, og de to yngste barna på 12 og 14 år ble tatt med til vaksinestasjonen kort tid etter at de ble åpnet for det. Det eldste barnet, 17. åringen, ble vaksinert i april.

– Dette er en såkalt «no-brainer», sier Randsborg.

– Det er også en fordel at fullvaksinert etterhvert slipper en del restriksjoner. Det er også tryggere å være sammen med besteforeldre og andre når alle er vaksinerte, legger Randsborg til.

Familien Randsborg på tur i hjembyen New York.

ALLE ER VAKSINERTE: Familien Randsborg på tur i hjembyen New York. Da bildet ble tatt i vinter var ikke barna vaksinert. Det er de nå.

Foto: Privat

Stor vilje

Et helt klart flertall av foreldre i Norge vil gi vaksinen til sine barn. Det er konklusjonen i en undersøkelse som ble offentliggjort 19. mai.

74 prosent av deltagerne i den brede undersøkelsen svarte at det var «svært viktig» eller «nokså viktig» å vaksinere barna dersom det kom et slikt tilbud. 89 prosent av deltagerne i undersøkelsen hadde barn under 18 år.

Åtte prosent av deltagerne svarte at det var «lite viktig» eller «ikke viktig» å vaksinere barna.

Graf som viser villigheten til å vaksinere barn i Norge.

KLART ØNSKE: 59.840 personer svarte på undersøkelsen. De er deltagere i de store helseundersøkelsene MoBa og NorFlu. Nær to av ti har ingen klar mening, mens et stort flertall er tilhengere av vaksinasjon av barn.

Foto: FHI

Er det riktig?

Hvilken nytte barna har av vaksinering og hvilken nytte samfunnet kan ha av å vaksinere dem, er sentrale spørsmål Folkehelseinstituttet skal vurdere.

– På individnivå, for det enkelte barn, gir vaksinen flere fordeler enn ulemper? Trenger samfunnet å vaksinere disse barna for å stoppe smittespredningen? Dette er noe vi må finne svar på, opplyser Line Vold.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet skal være med i utredningsarbeidet. Han poengterer at vaksinasjon av barn vil ha en rekke konsekvenser.

– Det enkelte barnet blir beskyttet mot sykdommen, som nesten alltid er mild for barn, mot veldig sjeldne komplikasjoner og mot å smitte andre. For samfunnet blir det lettere å holde epidemien under kontroll jo større del av befolkningen som er vaksinert, sier Aavitsland.

SARS-CoV-2

NOEN BLIR RAMMET: Infeksjon av koronaviruset kan gi en meget liten andel av barna tilstanden MIS-C. Det er multiorgan betennelsessyndrom, og kan gjøre den rammede meget syk, men dødeligheten er lav.

Foto: NIAID

Skal involvere mange

Aavitsland opplyser at de vil se bredt på spørsmålet, og innhente synspunkter fra andre aktører.

– Vi involverer blant annet referansegruppa for nasjonale vaksinasjonsprogram, foreningene for barneleger og helsesykepleiere og Barneombudet. Vi vil jobbe med dette gjennom sommeren. Det er viktigere med en riktig vurdering enn en rask vurdering, sier Aavitsland.

Han legger til at de vil følge rutinene for utvidelser av det ordinære barnevaksinasjonsprogrammet og at de vil gjøre en bred utredning av vaksinen og sykdommen hos barn, og av juridiske, etiske og samfunnsøkonomiske forhold.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet

HVA MED SKOLEGANGEN: Overlege Geir Aavitsland i Folkehelseinstituttet mener det er viktig å se om karantenesetting av skoleklasser fortsatt er noe som skal foregå til høsten, og om vaksinering har en rolle å spille.

Foto: Tor Erik Schrøder

Hjelper vaksinen?

Barn blir sjelden alvorlig rammet av covid-19. De fleste smittede barn har få eller ingen symptomer. Vaksinen fra Pfizer er i liten grad testet ut på barn. Sikkerhetsstudien amerikanske FDA la til grunn da de godkjente bruken inkluderte 2260 barn i alderen 12–15 år. Omtrent halvparten av dem fikk vaksinen, den andre halvparten fikk narremedisin.

Vaksinen så ut til å være hundre prosent effektiv i å hindre sykdom i disse aldersgruppene. Pfizer opplyser at bivirkningene var på linje med det unge voksne får. Det betyr at en andel av barna vil bli så slått ut at de må redusere aktiviteten sin i et par dager.

– Det enkelte barn utsettes for ubehaget med vaksinasjon, altså vondt i armen og sykdomsfølelse en dag eller to, samt for eventuell risiko for eventuelle alvorlige bivirkninger vi i dag ikke kjenner, sier Aavitsland.

Områdedirektør i Folkehelseinstituttet Geir Bukholm under presseseminaret om vaksinearbeid knyttet til utvikling av covid-19-vaksine.

ALVORLIGE DRØFTINGER: Smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet legger ikke skjul på at det er mye som både taler for og imot vaksinering av barn.

Foto: Stian Lysberg Solum

Hvordan det vil skje

– En vurdering om hvordan vaksinene skal brukes for barn vil bli delt opp i flere deler, opplyser Bukholm.

Det foreligger allerede godkjenning for bruk av Pfizer-vaksinen for alle over 16 år, men i det norske koronavaksinasjonsprogrammet tilbys vaksinen bare til alle over 18 år. I Norge får likevel noen av 16-18-åringene som er spesielt utsatt for alvorlig covid-19-sykdom denne vaksinen, men det gis ikke et tilbud til barn og unge uten risikofaktorer i denne aldersgruppen.

– Å åpne opp for bred vaksinering av 16–18 åringene innen koronavaksinasjonsprogrammet vil kreve en separat beslutning. Det må gjøres en tilsvarende vurdering for årsgruppene 12–15. Dette gjelder både bruk av vaksinen til barn med risikofaktorer og mer generell bruk av vaksinen i denne aldersgruppen, sier Bukholm.

Preben Aavitsland opplyser at vurderingen for barn i gruppen 12–15 år med alvorlige underliggende sykdommer vil går raskere enn vurderingen for alle barn.

Outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) in Mexico

FØDT MED KORONA: Viruset smitter i alle aldersgrupper, men barn blir i særdeles liten grad alvorlig syke.

Foto: Luis Cortes / Reuters

Hva med de yngste?

I mars begynte Pfizer/Biontech på studier av vaksineeffekt og sikkerhet for barn mellom seks måneder og elleve år. Forsøkene er delt opp slik at fem- til elleveåringene er en egen gruppe. Neste gruppe er to- til femåringene og så er det barn ned til seks måneders alder.

– Barn under seks måneders alder kan deretter bli vurdert etter at det har kommet en tilfredsstillende sikkerhetsevaluering, skriver Pfizer.

– Dersom vaksiner godkjennes for mindre barn, vil vi gjøre en tilsvarende bred utredning for dem, sier Aavitsland.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 25.10.2021
3 886
Smittede siste 7 dager
125
Innlagte
894
Døde
4 197 822
Vaksinerte

SISTE NYTT

Siste nytt