Hopp til innhold

Åpner for fri arbeidsinnvandring

Fra 1. mai kan arbeidstakere fra Øst-Europa fritt komme til Norge uten arbeidstillatelse.

Byggeplass med adgang forbudt skilt
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Tidligere måtte østeuropeiske arbeidstakere ha en fulltidsstilling før de fikk arbeids- og oppholdstillatelse her i landet, men nå forsvinner disse reglene .

Kravet om å få ledighetstrygd for arbeidere i EU8-landene blir også redusert fra 12 måneder til 8 uker.

Skulle hindre sosial dumping

Per-Willy Amundsen FRP

Per-Willy Amundsen i Frp.

Foto: Knut Falch / SCANPIX

Samtidig som arbeidsledigheten øker i Norge, vil øst-europeere få lettere adgang til arbeidsmarkedet. Og dette opprører Per-Willy Amundsen i Frp.

– Dette er på grensen til det uansvarlige, sier Amundsen.

Arbeidere fra de såkalte EU8-landene, Polen, Slovakia, Slovenia, Estland, Latvia, Litauen, Tsjekkia og Ungarn kan nå i likhet med andre EU-land, søke om komme til Norge uten å ha en fulltidsstilling på forhånd.

Norge og de andre EØS-landene fikk i 2004 innført disse reglene for å beskytte eget arbeidsmarked da EU ble utvidet med ti nye østeuropeiske land. Argumentasjonen var at dette skulle hindre sosial dumping og utnyttelse av det norske velferdssystemet.

EU åpner riktignok for at disse reglene kan fortsette i enda to år hvis det nasjonale arbeidsmarkedet "forstyrres" ved en avvikling, men det er det bare Frp som vil.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Krever videreføring

Frp har krevd videreføring og bedt om nyere arbeidsmarkedsanalyser etter finanskrisen satte inn i høst, men de har ikke blitt hørt, ifølge Per-Willy Amundsen i Frp.

– Jeg er redd for at man i en situasjon der man opplever finanskrise, som ikke bare har rammet Norge, men hele verden, og særlig EU8-landene der arbeidsledigheten er stor, vil få et økt tilsig av arbeidssøkere, sier Amundsen.

– I en situasjon da det norske arbeidsmarkedet har utfordringer nok alene, vil dette gjøre det vanskeligere, sier Amundsen til NRK.

Vil få en økt arbeidsinnvandring

– Vi mener vi neppe hadde hatt anledning til å bruke denne klausulen hvis vi skulle ønske det, sier statssekretær Jan Erik Støstad i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Han mener vi kan oppleve økt arbeidsinnvandring fra Øst-Europa de nærmeste månedene, men det skylles ikke lovendringen, ifølge Støstad.

– Dette skjer på grunn av blant annet en annen konjunkturutvikling i Norge enn i Øst-Europa, sier Støstad og får støtte fra FAFO.

– Det norske arbeidsmarkedet relativt sett vil være mer attraktivt nå enn det har vært tidligere, sier arbeidslivsforsker Jon Erik Døvik ved FAFO-stiftelsen.

Opphevelsen av overgangsordningene vil trolig gå gjennom Stortinget i morgen, torsdag.

Bulgaria og Romania vil ikke bli berørt av de nye reglene.

AKTUELT NÅ