Hopp til innhold

Riksadvokaten åpner for å påstå straff for Breivik

Riksadvokat Tor-Axel Busch åpner for at påtalemyndigheten kan komme til å påstå straff for Anders Behring Breivik under rettssaken. – Tiltalen vil bli skrevet med forbehold, sier riksadvokaten.

Riksadvokat Tor-Axel Busch

Riksadvokat Tor-Aksel Busch åpner for at påtalemyndigheten kan komme til å påstå straff for Anders Behring Breivik.

Foto: Gunnar Sakshaug / NRK

Anders Behring Breivik

Anders Behring Breivik under det siste fengslingsmøtet i Oslo tingrett før rettssaken.

Foto: SCANPIX NORWAY / Reuters

Til nå har Busch vært klar på at påtalemyndigheten kommer til å legge ned påstand om tvungen psykisk behandling i lys av den rettspsykiatriske rapporten skrevet av Synne Sørheim og Torgeir Husby.

Det bekreftet han også under et debattmøte i regi av Oslo redaktørforening torsdag, men åpnet samtidig for at påtalemyndigheten kan endre oppfatning underveis i den ti uker lange rettssaken mot Anders Behring Breivik som starter 16. april, på bakgrunn av den nye sakkyndige utredningen som ennå ikke er påbegynt.

Vil holde Brevik fengslet så lenge som mulig

– Når tiltalen skal tas ut i slutten av måneden, må vi ta utgangspunkt i de rapportene som da foreligger. Hvis det så i løpet av rettssaken kommer fram momenter som kan gi grunnlag for å fastslå at Breivik er tilregnelig, åpner vi for at påtalemyndigheten kan be om forvaring, sa Busch.

Han ber forsvarerne til Anders Behring Breivik forberede seg på at dette er en mulighet. Det er i så fall noe som vil bli klart mot slutten av rettssaken.

– Hvis vi i løpet av rettsforhandlingene blir overbevist om at tiltalte er tilregnelig, vil vi med glede påstå straff, sa Busch.

Video - Kan straffes som tilregnelig

VIDEO: - Kan straffes som tilregnelig

Tor-Aksel Busch forsikret samtidig at om det enten blir straff eller tvungen psykisk helsevern, vil det uansett være mange år til Anders Behring Breivik slipper ut igjen.

– Her er hensynet til samfunnet avgjørende. Den handlingen han har begått, vil i stor grad være styrende for hvor lenge han blir sittende inne. Dermed er det uten interesse å trekke paralleller til andre saker.

Han la til at påtalemyndigheten ser det som sin oppgave å holde Breivik inne så lenge som mulig.

Ønsker likevel flere sakkyndige

Selv om påtalemyndigheten i utgangspunktet ønsket to sakkyndige i denne saken, sa Busch nå at det hadde vært en fordel med flere sakkyndige.

– Da hadde vi fått en noe bedre debatt, det er lettere å se i etterpåklokskapens lys, sa Busch.

Etter rettssaken vil Riksadvokaten ta et initiativ overfor Justisdepartementet til at hele utilregnelighetsbegrepet utredes.

– Vi tror det er en type regler som bør vurderes og reguleres fra tid til annen, men vi vil vente til etter rettssaken for å bruke erfaringsgrunnlaget derfra, sa Busch.

Lekkasjer fra avhør og annet taushetsbelagt materiale var også et tema under debattmøtet. Busch sa at han regner med at politikerne stiller seg undrende til det som skjer, og at han ikke vil bli overrasket om det vil komme en diskusjon om innføring av regler som vil gjøre det straffbart å bruke taushetsbelagt informasjon.

AKTUELT NÅ