Hopp til innhold

Anundsen sier ja til bevæpning

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) vil tillate bevæpning av politiets uniformerte innsatspersonell i inntil fire uker.

Politi med våpen

Anundsen åpner for at politiet kan bære pistol i daglig tjeneste.

Foto: Adnan Naeem

Anders Anundsen

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) samtykket til at politiet for en periode på inntil fire uker kan bevæpne uniformert innsatspersonell i den utstrekning dette er nødvendig for å ivareta politiets egensikkerhet og innsatsevne.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Politidirektør Odd Reidar Humlegård ba tidligere i dag departementet om samtykke til å bevæpne norsk politi inntil videre. Anmodningen kommer som en følge av trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Felles kontraterrorsenter (FKTS).

Allerede fredag kveld kom svaret fra departementet.

– For å ivareta politiets egen sikkerhet og evne til rask innsats, har Justis- og beredskapsdepartementet samtykket til bevæpning av politiets uniformerte innsatspersonell, sier Anundsen.

Pistol i daglig tjeneste

– I trusselvurderingen er blant annet politipersonell angitt som en aktuell målgruppe for en terrorhandling. Politidirektoratet har vurdert denne trusselen mot polititjenestepersoner som så alvorlig at de ikke anser gjeldende bevæpningspraksis som tilstrekkelig, sier statsråden.

Anundsen sier til NRK at han fikk en meget klar faglig anbefaling om gi samtykke til bevæpning.

– Men det er viktig å understreke at dette er knyttet til den trusselvurderingen og det risikonivået vi befinner oss i. Det er derfor vi har satt en begrensing på fire uker.

Han er også klar på at tillatelse ikke henger sammen med debatten om generell bevæpning.

Departementets samtykke innebærer at uniformert innsatspersonell (IP) i kategori IP 1, 3 og 4, kan bære pistol i daglig tjeneste.

Det forutsettes at politiet fortløpende gjennomfører nødvendige tiltak for å redusere risikofaktorer som økt bevæpning kan innebære.

Justisminister Anders Anundsen (FrP) sier ja til bevæpning av politiet.

Ny vurdering

Når det har gått fire uker vil det bli foretatt en ny vurdering for å se om behovet fortatt er gjeldende.

Anundsen mener det skal svært tunge argumenter til for å overprøve anbefalingen fra Politidirektoratet.

– Nå blir det opp til politiet selv å vurdere hvilke situasjoner de skal bære våpen. Avgjørelsen vil være gjenstand for lokale tilpasninger, og ulike oppdragstyper, sier Anundsen.

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, mener dette er en «klok og riktig avgjørelse».

– Jeg er kjent med at det har vært en helhetlig vurdering knyttet til de opplysningene som har kommet fra PST, og jeg er glad for at man har falt ned på denne avgjørelsen, sier Bolstad til NRK.

Økt trussel

PST la tidligere denne måneden frem en analyse, der det het at terrortrusselen mot Norge er større enn tidligere. I motsetning til sommerens trusselsituasjon, mener PST denne gang at det er størst fare for angrep rettet mot grupper i Forsvaret og politiet.

– Etter en helhetsvurdering har vi kommet fram til at politiet trenger et ekstra verktøy for å møte denne nye trusselen. Derfor ber vi om samtykke til at uniformert mannskap i vakt- og beredskapstjeneste bevæpnes med pistol inntil videre, sa Odd Reidar Humlegård til NRK tidligere i dag.

Arbeiderpartiets Hadia Tajik synes det er greit med en midlertidig bevæpning, og sier debatten om midlertidig bevæpning må skilles fra debatten om generell bevæpning.

– I den situasjonen vi er i nå, er det en politifaglig vurdering hvilke tiltak som trengs for at beredskapen skal være best mulig. Derfor er det greit. Men dersom det varer over tid, er ikke dette bare et faglig spørsmål, men også et politisk spørsmål, sier Tajik til NRK.

AKTUELT NÅ