– Terrortrusselen ikke rettet mot vanlige folk

– Denne gangen er trusselen ikke rettet mot befolkningen, men mot oss i politiet og Forsvaret, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård. PST la i dag fram en ny analyse der terrortrusselen mot Norge er større enn tidligere.

Odd Reidar Humlegård om terrorfare

Politidirektør Odd Reidar Humlegård orienterte i dag om hvilke tiltak de vil sette inn etter at PST oppjusterte trusselstatusen mot Norge.

– Vi forstår at dette kan skape engstelse blant folk, men det er en vesentlig forskjell denne gangen sammenliknet med terrortrusselen i sommer. Trusselen er nå rettet mot grupper i Forsvaret og politiet, sier Humlegård på en pressekonferanse.

Han sier de vurderer flere tiltak, og at disse må kunne fungere over lang tid.

– Vi tror ikke denne trusselsituasjonen går over med det første, og tiltakene må være tilpassa det. De må kunne virke over tid, kanskje i måneder og år, sier han.

På grunn av en trusselvideo lagt ut av terrororganisasjonen IS i høst, og flere avvergede angrep i vestlige land, kom Politiets sikkerhetstjeneste i dag med en ny og skjerpet trusselvurdering. De frykter et angrep mot Norge i løpet av 12 måneder.

Les hele trusselvurderingen på PSTs nettsider.

Benedicte Bjørnland om fare for terrorangrep

PST-sjef Benedicte Bjørnland advarer om terror innen 12 måneder i Norge.

Trusler mot forsvar, politi og politikere

PSTs vurdering er mer konkret på hvem målet for truslene er enn i tidligere analyser. PST-sjef Benedicte Bjørnland sier til NRK at særlig mål innenfor militæret, politiet og politikken er utsatt.

– Vi har valgt å være konkrete med tanke på mål. Vi er det av flere ulike årsaker. Den ene årsaken er at ISIL i september publiserte en tale der de oppfordret ISIL-sympatisører i Vesten til å angripe på hjemmebane og pekte ut spesielt militært personell, politi og sentrale beslutningstakere som mål, sier Bjørnland til NRK.

Humlegård sier at terrortrusselen vi står overfor er preget av enkle midler, kort planleggingstid og at angrep kan gjennomføres av få personer.

– Dette har likhetstrekk med andre situasjoner politiet forholder seg til i sitt daglige arbeid med rusede, psykiatriske pasienter og tunge kriminelle. Det er et trusselbilde politiet er trent til å håndtere, sier han.

Ansatt jobber med å sikre PST-bygg i Nydalen

Ved PST i Nydalen sikres nå bygg etter den oppjusterte terroranalysen.

Foto: Olav Døvik / NRK

Vurderer bevæpning

Det er politiet som avgjør om det skal settes inn ekstra sikkerhetstiltak.

– Vi har informert våre ansatte. Politimestere og sjef for særorgan er bedt om å gjennomgå sikkerhetsrutiner og eventuelt justere disse i lys av trusselvurderingen, sier Humlegård i en pressemelding.

– Vi har bedt våre polititjenestemenn vise ekstra årvåkenhet når de utfører politiarbeid på offentlig sted, sier Humlegård.

At målene er konkrete, får også konsekvenser for politiets innsats.

– Flere tiltak blir vurdert av politiet etter at PST i dag la frem ny trusselvurdering knyttet til ekstreme islamister. PST sier at terrortrusselen fra ekstreme islamister mot Norge er blitt mer spisset mot bestemte målgrupper, blant annet forsvar og politi, skriver Politidirektoratet i pressemeldingen.

Humlegård sier også at de nå vil vurdere om norsk politi er godt nok bevæpnet gjennom såkalt «fremskutt lagring av våpen».

– En gruppe skal vurdere dette og gi en anbefaling, sier han.

Forsvaret vurderer sikkerheten

Major Vegard Finberg, talsperson for forsvarssjefen

Major Vegard Finberg, talsperson for forsvarssjefen.

Foto: Forsvaret

Også Forsvaret har i dag informert sine ansatte om den nye trusselsituasjonen via epost.

– Vi vurderer sikkerheten rundt våre installasjoner og våre ansatte og vernepliktige kontinuerlig, både her hjemme og i utlandet. Det gjør vi også i denne saken. Vi vurderer tiltakene fortløpende, men jeg kan ikke kommentere hvilke konkrete tiltak det er snakk om, sier major Vegard Finberg, talsperson for forsvarssjefen til NRK.

Han sier også de daglig er i kontakt med politiet og PST, og at de er involvert i de daglige vurderingene.

– Basert på trusselvurderingen som foreligger, mener vi at vi har tilstrekkelig med tiltak, sier Finberg.

Forsvaret har allerede innført beredskapsnivå Alfa. Det skjedde i ferbruar 2013, og innebærer økt årvåkenhet og adgangskontroll.

Terroralarm i sommer

I sommer ble det iverksatt en rekke tiltak fra politiet i Norge etter en konkret terrortrussel mot landet. Bevæpnet politi, strengere grensekontroll og bedre vakthold rundt viktige bygg var blant de synlige tiltakene.

PST-sjefen mener risikoen mot Norge kan reduseres om vi setter inn tiltak, men vil ikke kommentere om det blir aktuelt med liknende tiltak nå.

– Det er ikke min jobb å mene noe om det. Det vi presenterer er et etterretningsprodukt, det er ikke sikker viten, men vårt beste forsøk. Vi må tolke samfunnet og omsette det til beslutningsstøtte for dem som skal ta disse avgjørelsene, sier hun til NRK.

SISTE NYTT

Siste meldinger