Hopp til innhold

Anders Tegnell nekter å ta kritikk for håndteringen av koronapandemien i Sverige

22 forskere i Sverige har kommet med flengende kritikk av Sveriges strategi for å begrense koronapandemien i landet. Nå blåser sjefsepidemolog Anders Tegnell av kritikken.

Statsepidemiolog Anders Tegnell, fra Folkhälsomyndigheten

Statsepidemiolog Anders Tegnell i Sverige er arkitekten bak den svenske strategien for å begrense koronapandemien.

Foto: Janerik Henriksson/TT / Janerik Henriksson/TT

Først innledet sjefsepidemolog Anders Tegnell i Sverige pressekonferansen om koronapandemien i landet med å si at dødstallene han presenterte var unøyaktige på grunn av etterslep på grunn av helg og fridagene i påsken.

– Tallene på avdøde per dag er det vi kan stole minst på i dag, så det kommer til å bli ganske mye høyere tall på dette etter helgen.

Så avfeide han all kritikk om valg av strategien for begrensing av koronaepidemien i Sverige. En strategi han selv er hovedarkitekten bak.

Kritikk fra 22 forskere prellet av

I et innlegg på debattsidene til Dagens Nyheter skriver 22 svenske forskere at de svenske helsemyndighetene har mislyktes, og at de folkevalgte nå må gripe inn. De hevder blant annet at dødstallene i Sverige nå begynner å nærme seg dem man har sett i Italia.

På dagens pressekonferanse avfeide Tegnell hele kritikken som feil og lite presis.

– Jeg forstår ikke hva de mener. Helsevesenet har hele tiden hatt kontroll, sa Tegnell før han fortsatte:

– Om du ser på kurven har vi ganske konsekvent hatt rundt 60 døde per dag. Der vil vi lande også etter helgen. Vi har hatt en uheldig utvikling innen eldreomsorgen, og det har vi begynt å jobbe hardt med.

Tegnell mente også at hans meningsmotstandere hadde tatt feil i faktagrunnlaget i sin kritikk.

– Jeg vil benekte at vi ikke har en gjennomarbeidet strategi. Dødstallene er ikke korrekte. I Italia registreres kun dødsfall på sykehus. Det er noen grunnleggende feil i kritikken. Mer ønsker jeg ikke å kommentere.

Han sa også at det er altfor tidlig å konkludere med hvilken strategi som har fungert best i denne fasen av pandemien, blant annet fordi forskjellige land er i forskjellige stadier av utbruddet.

Tegnell: – Mislykket strategi for bosatte i eldresentre

Tegnell fikk også spørsmål om han mener den svenske strategien fungerer, og om hvorfor tallet på døde er så mye høyere i Sverige enn i andre land.

– Hvis du sammenligner med New York, som omtrent like mange innbyggere som Sverige, så har de ti ganger så mange døde. Belgia har også betydelig flere døde enn oss, så det er også mange land som har gått den andre veien. Og igjen, vi skal være veldig forsiktige med å komme med uttalelser så tidlig i en pandemi. Det kan endre seg i mange retninger før dette er over.

Tegnell sier at årsaken til så mange døde i Sverige, er at smitten har kommet inn på eldresentrene.

– Jeg har tittet på tallene og sett at de som er smittet i Norge har en lavere snittalder enn i Sverige, så det er ingen mislykket strategi for den øvrige befolkningen. Men et mislykkede for vår måte å beskytte de som bor på eldresentrene, sier Tegnell.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger