Hopp til innhold

Anbefaler å merke alkohol med kreftadvarsel

Helsedirektoratet anbefaler å merke alkoholholdige produkter med en advarsel om at det kan være kreftfremkallende. NHO Mat og Drikke er skeptiske.

Alkohol på utested i Oslo

SKAL MERKES MED ADVARSEL: Helsedirektoratet anbefaler at alkoholdig drikke skal merkes med en kreftadvarsel.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Direktoratet har sett på saken siden juli i fjor, og har nå levert sitt anbefalingsbrev til Helse – og omsorgsdepartementet.

I det over 30 sider lange brevet støtter Helsedirektoratet at advarselsmerking kan være et viktig virkemiddel for å øke befolkningens kunnskap om mulige helseskader av alkoholbruk.

Det påpekes at dette særlig gjelder sammenhengen alkoholforbruk og kreft og hjerte – og karsykdommer.

Linda Granlund, divisjonsdirektør Helsedirektoratet

Linda Granlund, divisjonsdirektør folkehelse og forebygging i Helsedirektoratet.

Foto: Kai Rune Kvitseid

«En stor andel av befolkningen har ikke kjennskap til sammenhengen mellom mer moderat alkoholbruk og kreft», skriver direktoratet.

Linda Granlund, divisjonsdirektør for folkehelse og forebygging, sier det har kommet mer informasjon om denne sammenhengen den siste tiden.

Man vet nå at det ikke er noen nedre trygg grense, og at økt alkoholinntak øker risikoen for sykdom, og spesielt kreftrisikoen, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør folkehelse og forebygging.

Kan komme på forsiden av flaskene

Direktoratet ønsker at et eventuelt påbud om advarselsmerking på etiketter for alkoholdig drikk inntas i alkoholloven.

Et mer detaljert og konkret forslag til utforming må vurderes på et senere tidspunkt, skriver direktoratet.

– Vi har ikke tatt stilling til ennå hvordan merkingen skal se ut og hvordan det skal gjennomføres og forvaltes. Først må det være en politisk beslutning på om vi skal gjøre det, eller ikke, sier Granlund.

Det foreslås at advarslene skjer i tråd med Verdens helseorganisasjon (WHO) sine retningslinjer. WHO har foreslått at det innføres spesifikke krav for hvordan informasjon skal presenteres på emballasjen.

WHO-anbefalingen forslår at det innføres retningslinjer for størrelse og font, og at advarselen plasseres på forsiden av produktet – med lettfattelig informasjon.

Det er nok ingen som ser for seg en merking som snusbokser eller røykpakker har i dag, men jeg er glad for at man lener seg på WHOs anbefalinger, som er ganske tydelige, sier Ragnhild Kaski, generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av og til, til NRK.

Kjøp av akohol i butikk

Det er foreløpig uklart hvordan kreftadvarselen skal se ut.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Bør være det neste på tiltaksblokka

Sara Underland Mjelva er seksjonsleder for forebygging i Kreftforeningen. Hun sier en merkeordning vil gjøre det lettere for folk å gjøre gode helsevalg.

Norge er langt fremme på mange områder, dette bør være det neste på tiltaksblokka. Vi vet at kunnskapen om sammenhengen mellom alkoholkonsum og kreft er veldig lav, det vil en slik merkeordning kunne bøte på.

Mjelva sier det er «godt dokumentert» at alkohol øker risikoen for 7 ulike kreftformer. Rundt 1000 krefttilfeller hvert år kan tilskrives alkoholbruk, der bryst – og tarmkreft er de vanligste.

– Det har lite å si om man drikker ett glass hver dag uten å bli full, eller om man drikker mye en gang i uka. Det er det totale alkoholkonsumet over tid som betyr noe, sier Mjelva.

– Lite hensiktsmessig

Petter Brubakk

Petter Haas Brubakk er administrerende direktør i NHO Mat og Drikke.

Foto: Linda Reinholdtsen

Petter Haas Brubakk er administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, som har levert innspill til Helsedirektoratet. De går nå gjennom anbefalingene fra Direktoratet. Før rådene var klare sa Brubakk at NHO Mat og Drikkes grunntanke om alkoholmerking er knyttet til kunnskapsgrunnlaget.

Brubakk viser et notat om advarselsmerking fra FHI. Han mener det er svært overordnet, og peker på at det blant annet sier at det er uvisst om advarselsmerking vil kunne få effekt på alkoholbruk generelt, eller i særlig risikofylte sammenhenger som graviditet eller bilkjøring.

I tillegg mener Brubakk at Norge bør følge EUs retningslinjer.

Europakommisjonen har varslet at det skal gjøres vurderinger på EU-nivå, som en del av Europe's Beating Cancer Plan. I 2023 kommer forslaget til hva man går for. Da synes vi det er lite hensiktsmessig å innføre et eget merke, også med tanke på at Norge importerer mye av det som nå foreslås merket.

Europeisk debatt

Det er over 30 år siden Verdens helseorganisasjon klassifiserte alkohol som et kreftfremkallende stoff. Likevel er det få land som opererer med en kreftadvarsel på alkoholholdige drikker, på samme måte som tobakk.

Mjelva i Kreftforeningen sier det gode holdepunkter for å si at en merkeordning vil kunne påvirke kunnskapen, men at det er mer usikkert om det vil påvirke konsumet.

Grunnen til usikkerheten er at det er få land som har innført en merkeordning i tråd med WHOs anbefalinger. Flere steder har ordningen blitt stoppet eller tilbakeført etter press fra bransjen.

Videre oppfølging

Anbefalingen er en oppfølging myndighetenes alkoholstrategi. Den er nå sendt til Helse – og omsorgsdepartementet, for videre oppfølging. Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt skriver i en e-post at det er viktig å øke kunnskapen om sykdoms- og skaderisiko forbundet med alkoholbruk.

Advarselsmerking er et virkemiddel som kan bidra til økt kunnskap om dette, skriver Bjørkholt.

Statssekretæren sier det er grunnen til at man har bedt direktoratet utrede forslag til ordning med advarselsmerking, med tanke på å innføre slik merking i Norge.

– Vi har forståelse for at det skal behandles på korrekt vis, og at det sikkert m være høringsrunder. Men det er viktig at prosessen nå ikke treneres, men at man kommer raskt i gang, sier Kaski i Av og til.

AKTUELT NÅ