Hopp til innhold

Aktivistene blokkerer departementer – tolv personer pågrepet

Aksjonen trappes ytterligere opp. Demonstranter blir båret bort av politiet, og kjørt til sentralarresten.

POLITI: Aktivister bæres bort av politiet torsdag. De vil bli bøtelagt, sier politiet.

– De tolv demonstrantene er anmeldt for ikke å ha etterkommet pålegg fra politiet, skriver politiet i en pressemelding.

De sier at politiets vurdering om å gripe inn var nødvendig for å opprettholde departementenes drift.

Klokken 11:13 startet politiet å fjerne lenker rundt Fosen-aksjonister utenfor inngangen til Kultur- og likestillingsdepartementet i Oslo.

En politimann samler sammen lenker foran en gruppe aksjonister i blå kofter som sitter utenfor inngangen til Kulturdepartementet.

TAR LENKENE: En politimann samler sammen lenker foran en gruppe aksjonister utenfor inngangen til Kulturdepartementet.

Foto: Bethel Britto / NRK

LØFTES VEKK: Politiet bar vekk aksjonister fra flere av inngangene de sperret også torsdag.

En kvinne med blå kofte og en ropert som det står Natur og Ungdom på, og en mann i svart kofte løfter knyttnever i været. I bakgrunnen står en gruppe politifolk. En av dem drikker kaffe.

ROPERT: Det ble joiket og ropt slagord mens politiet bar vekk aksjonistene.

Foto: Bethel Britto / NRK

GRÅT: Ella Marie Hætta Isaksen så lillesøsteren bli båret bort torsdag.

KJØRT VEKK: I dag ble flere aksjonister løftet inn i en bil og kjørt vekk fra området av poilitiet.

Fosen-demonstranter utenfor Næringsdepartementet, torsdag 2. mars.

STORE FOLKEMENGDER: Fosen-demonstranter utenfor Næringsdepartementet, torsdag 2. mars.

Foto: Bethel Britto / NRK

Like etter starter politiet å bære bort demonstranter.

Aksjonistene joiker og roper slagord som ble brukt under Alta-aksjonen. Flere demonstranter og tilskuere er på plass mens politiet fjerner aksjonistene.

Aktivist Ella Marie Hætta Isaksen så lillesøster bli båret bort av politiet. Sterke følelser preger stemningen.

GRÅTER: Ella Marie Hætta Isaksen gråter når lillesøster blir båret bort.

Fjernet aksjonister ved Finansdepartementet

Under en time tidligere fjernet politiet aksjonister ved Finansdepartementet.

– Nå er aksjonistene på vei inn i sentralarresten for bøtelegging og anmeldelse. Det kan svi godt, det er ganske høye bøtesatser, sier innsatsleder i politiet Tore Barstad til NRK.

JOIKER: Fosen-aksjonistene joiker og roper slagord utenfor statens departementer torsdag morgen.

Etter at politiet fjernet aksjonistene ved Finansdepartementet torsdag morgen, sier innsatsleder i politiet Tore Barstad at de vil fortsette å aksjonere ved de andre departementene.

– Nå bruker vi ressursene som nødvendig. Vi gjør oss ferdige, og så drar vi til neste sted og iverksetter de tiltakene som vi finner nødvendige, sier Barstad.

NRK forklarer

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

Brukes som beiteområde

Sørsamer har brukt fjellområdet Roan og Storheia på Fosen som vinterbeite for rein siden før 1500-tallet.

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

2010: Får tillatelse til å bygge i området

I 2006 melder Statkraft Development AS interesse for å bygge vindkraftanlegg i området. Søknaden blir godkjent i 2010 og det blir gitt konsesjon til utbyggingen. Denne konsesjonen klages på, men stadfestes likevel av Olje- og energidepartementet i 2013.

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

2014: Spilles inn i rettsystemet

Saken spilles inn i rettsystemet for behandling. Sør-Fosen sitje og Nord-Fosen siida mener utbyggingen vil ødelegge viktige beiteområder for reinsdyr og dermed krenke samers rett til kulturutøvelse.

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

2016: Starter utbygging

Likevel starter arbeidet med å bygge anlegget i juni 2016. Selv om saken ikke er ferdig behandlet i rettsystemet har staten gitt utbygger tillatelse til å starte arbeidet tidlig. Det blir investert 11 milliarder kroner i prosjektet.

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

2018: FN ber om byggestans

FN ber Norge om å stanse utbyggingen på Storheia til saken er avklart i rettssystemet. Staten tar dette ikke til følge og driften av vindturbinene starter i 2020. 

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

2021: Knusende dom i Høyesterett

I 2021 slår en enstemmig Høyesterettsdom fast at utbyggingen av anleggene på Fosen krenker samenes rett til kulturutøvelse. Konsesjonene blir kjent ugyldige fordi utbyggingen bryter med FN-konvensjonen.

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

2022: Vil beholde anlegget

Til tross for dommen fortsetter driften av anlegget på Fosen. I 2022 sender regjeringen et brev til Sametinget hvor de sier de har et mål om å beholde både vindkraft og reindrifta på Fosen. 

Les mer om Fosen-dommen her

Aksjonerer ved flere innganger

Torsdag har Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) bedt politiet om bistand til å fjerne demonstranter fra Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet.

Like før klokken 7 hadde flere aksjonister satt seg ned foran inngangen. Demonstranter klatret også opp utenfor Olje- og energidepartementet og hengte opp en banner.

I en uke har aksjonister demonstrert foran flere departementer. De har sagt de vil aksjonere helt fram til vindmøllene på Fosen blir fjernet.

Fosen-demonstranter med plakat

PLAKAT: Demonstranter fra Greenpeace har hengt opp denne ved olje- og energidepartement.

Foto: Alf Simensen / NTB

DSS begjærte demonstrantene utenfor kulturdepartementet i Grubbegata fjernet.

– Vi har bedt politiet om å fjerne demonstrantene ved fire departementer, sier pressevakt Espen Evensen til NRK.

Han sier videre at DSS så langt det er mulig har lagt til rette for at demonstrantene skal få ytre sitt budskap.

– Men demonstrasjonene kan ikke gå på bekostning av arbeidet og sikkerheten ved departementene.

De ansatte i kultur har også blitt varslet på SMS fra DSS om fjerning.

Aksjonister i rødrutede sjal og blå kofter med buttons og søljer løfter knyttede never og holder opp telefoner. En av dem ser fortvilt ut, og lener hodet mot skulderen til en av de andre.

VITNER BÆRINGEN: Aksjonister med knyttede never ser på at andre bæres vekk.

Foto: Bethel Britto / NRK

Politiet: Bedt om å flytte seg

innsatsleder i politiet Tore Barstad sier at alle demonstrantene har blitt bedt om å fjerne seg fra inngangene frivillig. Men at politiet opplever en del passiv motstand.

Det er straffbart å ikke etterkomme pålegg fra politiet. Det som gjør dette utfordrende er i hvor stor grad en demonstrant bidrar.

Han sier departementene har en viktig funksjon.

– Departement har ansvaret for hele Norges land og har et behov for vanlig drift, og det bistår politiet med.

Flytting av demonstrantene, onsdag 2. mars.

FLYTTES: Aksjonister fjernes av politiet, dersom de ikke flytter seg frivillig.

Foto: Bethel Britto / NRK

Verre og verre for staten

Utenfor garasjeporten til Olje- og energidepartementet har aksjonistene satt opp en lavvo og det er nærmere 20 aksjonister. Demonstrantene er fra ulike organisasjoner, blant annet Natur og Ungdom. Demonstrantene roper «La fjellene leve».

En av demonstrantene er den verdenskjente aktivisten Greta Thunberg.

Talsperson for demonstrantene, Ella Marie Hætta Isaksen, sier at de vil sperre inngangene til flere departementer torsdag, og gjøre det verre og verre for staten.

Hætta Isaksen sier også at de nå får hjelp av Greenpeace.

Greta Thunberg utenfor Nærings- og Fiskeridepartementet på Fosen-aksjonens åttende dag.

VERDENSKJENT: Greta Thunberg er blant aksjonistene i Fosen-saken. Hun mener det er viktig å stå opp for menneskerettigheter.

Foto: William Jobling / NRK

Sametingspresident: – Det gjør sterkt inntrykk

Også aksjonist og artist Emil Karlsen sier de akter å sitte utenfor inngangene.

Det gjenstår å se hvordan de skal håndtere oss. Vi er mange her som er innstilt på å sitte her til vi blir båret bort.

Sametingspresident Silje Karine Muotka sier det er sterkt å se alle demonstrantene torsdag.

Jeg er utrolig rørt over ungdommene. Det har gjort sterkt inntrykk. Jeg tror de føler at de må gjøre noe. Det kommer til uttrykk på denne måten.

Hun skal møte olje- og energiminister Terje Aasland i dag. Hun er forsiktig optimist.

Jeg går til alle møter med håp og tro på å komme videre. Men det er en krevende sak. Vi har mye å jobbe med, og det tror jeg hele landet har blitt klar over denne uka.

Flytting av demonstrantene, onsdag 2. mars.

Demonstrasjoner pågår for fullt torsdag, som hele den siste uken. De nekter å gi seg før vindmøllene på Fosen blir fjernet.

Foto: Bethel Britto / NRK

Bryter med urfolksrettigheter

Høyesterett har slått fast at vindmøllene på Fosen bryter med samenes urfolksrettigheter. Det var i oktober 2021 at den avsa sin dom.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har sagt at staten er innstilt på å løse konflikten, men at det fortsatt kan ta ett år før et forslag til tiltak foreligger. Han mener vindmøllene er gyldige nå.

Jusprofessor Øyvind Ravna mener statsråd Aasland er ute på viddene juridisk.

– Statsråd Aasland tar feil, sier han til NRK.

Fosen-aksjonistene nekter å møte Aasland – de vil kun snakke med statsministeren.

Få en innføring i Fosen-saken her.

NRK anbefaler

AKTUELT NÅ