Hopp til innhold

Advarer mot varemerkeskjemaer: – Norske selskaper blir lurt

Store norske selskaper som Coop, NetCom, Haribo og Reitan Convenience skal ha blitt forsøkt villedet til å betale tusenvis av kroner for mye for varemerkene sine. Patentstyret advarer mot skjemaer og fakturaer fra Varemerkeorganisasjonen AS.

Varemerker og skjema fra Varemerkeorganisasjonen AS (montasje)

KJENTE VAREMERKER: Flere kjente selskaper skal ifølge Patentstyret ha blitt offer for virksomheten der Varemerkeorganisasjonen AS.

Foto: Øyvind Bye Skille/NRK (montasje)

– Det disse aktørene gjør kan sammenlignes med at du får en henvendelse fra noen som tilbyr seg å ordne med årsavgiften for bilen din til 15 000 kroner i stedet for 3000 kroner, sier avdelingsdirektør Bernt Boldvik i Patentstyret til NRK.

For kjente norske selskaper er navn, logoer og produktmerker viktige verdier. Derfor føler mange at de må beskytte varemerkene mot misbruk eller utnytting fra konkurrenter og registrerer dem i den offentlige databasen.

I Norge er det Patentstyret som er myndigheten for varemerkeregistrering. Patentstyret behandler søknader om registrering, og varemerker som allerede er registrert må fornyes hvert tiende år hos dem.

Flere norske selskaper har likevel fått brev fra en annen aktør i tiden før varemerkene deres skal fornyes.

Aktøren Varemerkeorganisasjonen AS tilbyr å fornye registreringen til rundt fem ganger prisen, og flere har latt seg lure, ifølge Patentstyret.

– Vi opplever at kunder blir lurt. Det som tilbys oppfattes som offentlige tjenester, men er mye dyrere enn om de hadde ordnet det selv direkte hos oss, sier Boldvik.

Tips NRK om du vet noe om denne saken.

Varemerkeorganisasjonen AS har ikke svart på NRKs henvendelser til tross for gjentatte forsøk både på telefon og e-post over to uker, og en advokat som tidligere jobbet for selskapet opplyser at han ikke lenger representerer dem.

NRK har fått innsyn i papirer fra Patentstyret som dokumenterer store inntekter for Varemerkeorganisasjonen fra virksomheten, og at det er kjente norske merkevarer som ifølge organet villedes.

Den offentlige avgiften betalt videre til Patentstyret er kr 221 000. Dette viser at aktiviteten på sikt vil gi Varemerkeorganisasjonen en urettmessig omsetning på millioner av kroner (..)

Patentstyret i brev til Oslo politidistrikt den 21. august 2012

Informasjonen NRK har fått tilgang til nevner at kjente norske selskaper som NetCom, Coop og Reitan servicehandel som eier varemerkene Narvesen, 7-Eleven og Press Stop skal ha blitt villedet av aktøren Varemerkeorganisasjonen.

– I europeisk sammenheng er dette i ferd med å bli et stort problem. Det er snakk om mange millioner kroner hvert år som næringslivet taper, og det øker, sier Bernt Boldvik i Patentstyret.

Patentstyret advarer mot et utenlandsk selskap som de mener lurer norske bedrifter til å betale flere tusen kroner for mye for å registrere varemerker.

SE VIDEO: Patentstyret advarer mot et utenlandsk selskap som de mener lurer norske bedrifter til å betale flere tusen kroner for mye for å registrere varemerker.

– Fort gjort å bare betale

Hos Haribo viser daglig leder Mons Braanaas fram mange ulike godteriposer.

– Denne posen her er en av de vi fikk en faktura fra Varemerkeorganisasjonen for varemerket til, sier Branaas.

Haribo lever av å selge noe søtt til både gammel og ung, og er avhengige av at forbrukerne velger deres produkter i butikkhyllene. Derfor ønsker de å verne om både selskapsnavnet og ulike produkter de har brukt både tid og penger på å utvikle og markedsføre.

Haribo har registrert mange av produktene i varemerkeregisteret hos Patentstyret. I vår mottok de skjemaer fra Varemerkeorganisasjonen som forsøkte å selge dem fornying av registreringer.

Mons Braanaas viser fram godteriposer fra Haribo

MERKEVERDI: Mons Branaas i Haribo forteller at merkene til godteriselskapet er viktige for dem. For varemerker knyttet til slike poser med søtsaker fikk de skjemaer fra Varemerkeorganisasjonen.

Foto: Olav Døvik / NRK

– Det er fort gjort å tenke at «dette må vi betale slik at vi ikke mister retten på varemerket vårt». Da gjør nok noen det. For det er slik at disse registreringene viktige for et merkevareselskap, sier Branaas i Haribo.

Han tror nok mange kan ha latt seg lure, men kan fornøyd si at de oppdaget at dette ikke var en tjeneste de ønsket før det faktisk ble utbetalt penger.

Haribo-sjefen i Norge viser frem papirene de fikk. Den første henvendelsen er utformet som et skjema merket med en vekt og opplysningene fra da de første gang registrerte varemerket det gjelder.

– Det ser litt profesjonelt ut, og det kan gi inntrykk av at det kan være en myndighet som har sendt det ut, sier Branaas.

Godteri-importøren har denne våren mottatt en rekke henvendelser av denne typen knyttet til varemerkene de har registrert for ulike produkter. Det var under en ren rutinegjennomgang at en ansatt stusset over fakturaene fra Varemerkeorganisasjonen.

De tok da kontakt med Patentstyret og oppdaget at det slett ikke var nødvendig å betale så mye, og at varemerkene kunne fornyes direkte der i stedet for gjennom selskapet som sendte ut varemerkeskjemaer.

Haribo-sjefen sier slike hendelser skaper usikkerhet rundt noe som er viktig for dem.

– Varemerkene er hjørnesteinen vår. Det ligger utrolig mye verdi i merkevaren Haribo og produktene våre. Vi har investert mye i markedsføring og produktutvikling. Da er det viktig at de verdiene forvaltes på en skikkelig måte, sier Branaas.

Bankkonto i Latvia og registrert i Belize

Til tross for at selskapet heter Varemerkeorganisasjonen AS er det ikke noe norsk selskap.

Selskapet skal ifølge opplysninger fra Patentstyret og Skatteetaten være registrert i Belize og bruke en bankkonto i Latvia.

På et tidspunkt mente myndighetene at de drev virksomhet fra et kontor på Oslo vest, og fakturaer datert så sent som april i år er påført en adresse på Tjuvholmen i Oslo.

Med bakgrunn i slike opplysninger forsøkte skattekrimavdelingen ved Skatt Øst i 2011 å ettergå selskapet fordi de ikke betalte moms for virksomheten.

Jan-Egil Kristiansen

MOMSKRAV STOPPET: Jan-Egil Kristiansen i Skatt Øst forteller at de ikke fikk medhold i retten for at Varemerkeorganisasjonen hadde drevet i strid med momsreglene.

Foto: Skatteetaten

– Vi tok arrest i penger fordi vi mente selskapet var momspliktige for virksomheten de drev, sier skattekrimsjef i Skatt Øst, Jan-Egil Kristiansen til NRK.

Det var 128 000 kroner på en konto i DnB skattemyndighetene tok arrest i, fordi de mente selskapet brøt reglene for skatter og avgifter.

Selskapet som ikke er registrert i det norske foretaksregisteret i det hele tatt bestred gjennom sin advokat at de var momspliktige her i landet.

Derfor anket de beslutningen om at bankkontoen ble sperret til lagmannsretten, og vant fram.

Politianmeldelser henlagt

– Vi fikk ikke medhold i å holde tilbake pengene. For retten mente at det de drev med ikke var momspliktig i Norge, sier Kristiansen.

Han forteller at det kan være svært vanskelig å bevise hva slike aktører driver med, og at det faktisk er snakk om drift i Norge som gjør dem momspliktige. Det ble vurdert å anke kjennelsen fra lagmannsretten til Høyesterett, men Skattedirektoratet skal ha landet på at de ikke ville bruke ressurser på det.

NRK er også kjent med at Varemerkeorganisasjonen flere ganger har blitt anmeldt til politiet for sin virksomhet. Flere av disse anmeldelsene er likevel henlagt.

Verken den tidligere advokaten til Varemerkeorganisasjonen eller virksomheten selv har kunnet svare på NRKs spørsmål. Over to uker har vi forsøkt å få svar eller kommentarer til påstandene som kommer fram i denne saken, men advokaten sier han ikke lenger representerer selskapet. Selskapet selv har ikke svart på NRKs henvendelser i det hele tatt.

Patentstyret skulle ønske politiet hadde gjort mer med aktører som dette.

Bernt Boldvik

TOK OPP: Bernt Boldvik i Patentstyret tok opp aktiviteten med Varemerkeorganisasjonen, men de har fortsatt det Boldvik mener er villedende markedsføring.

Foto: Per Onsheim / NRK

– Vi synes at politiet bør se på helheten i dette problemet, for det har større omfang enn hver enkelt sak, sier avdelingsdirektør Bernt Boldvik i Patentstyret.

Patentstyret arbeider med å forvalte verdiene som er knyttet til varemerkene. De forteller til NRK at de er kjent med rundt ti aktører som har drevet med lignende virksomhet som Varemerkeorganisasjonen i Norge.

Derfor advarer de mot denne typen virksomhet på sine nettsider.

– Vi advarer mot denne virksomheten på våre nettsider. Store norske virksomheter har blitt lurt av disse, og har betalt opp mot 80 000 kroner for å fornye ett varemerke, sier Bolvik.

– Hva gjør dere med dette da?
– Vi har vært i kontakt med Varemerkeorganisasjonen som tilbyr fornying av varemerker til en svært høy pris. De har ikke fulgt våre anbefalinger, og de er svært vanskelige å komme i kontakt med. De har også svart oss med trusler om rettslige skritt, forteller avdelingsdirektøren.

–Hva svarte dere da?
– Vi kommer til å fortsette å informere om tilbudene som gis så lenge våre kunder reagerer med sinne og frustrasjon, sier han.

Patentstyret opplyser også at de deltar i europeiske samarbeid blant varemerkeorganer for samle ressurser til en mer effektiv innsats. De tror at det er viktig med mer informasjon og deling mellom ulike myndigheter som politi og skattemyndigheter.

AKTUELT NÅ