Hopp til innhold

«Alle» arbeidsgivere søker etter utadvendte jobbkandidater

I fjor søkte 8000 bedrifter etter utadvendte jobbkandidater på FINN, mens ingen søkte etter innadvendte. – De risikerer å miste gode kandidater, sier rekrutteringsekspert.

Reklamekampanje Finn

INGEN VILLE HA INNADVENDTE SØKERE: I en reklamevideo stiller FINN spørsmål ved hvorfor ingen bedrifter i fjor etterspurte innadvendte jobbkandidater. Ekspertene mener de har et poeng.

Foto: Skjermdump, Youtube

«Serviceinnstilt og utadvendt sjåfør», «Utadvendt og glad i mat?», «Vi søker utadvendt og positiv tillitsperson til vår butikk».

Dette er bare tre av de rundt 700 treffene på stillingsannonser som inneholder kriteriet «utadvendt», på jobbsøkertjenesten til FINN.

Samtidig gir egenskapen «innadvendt» null treff.

«Hvorfor ikke innadvendte?», spør FINN i en ny reklamekampanje:

– Vi oppdaget at innadvendt er et personlighetstrekk det svært sjelden søkes etter, og synes det var litt rart. Derfor ble denne filmen laget, med en litt humoristisk vri, sier markedssjef i FINN, Hanne lill Johnsen.

Favoriserer utadvendte søkere

Ole I. Iversen er førsteamanuensis på BI og en av Norges fremste eksperter innen rekruttering og seleksjon.

Ole I. Iversen

IKKE GJENNOMTENKT: Rekrutteringsekspert Ole I. Iversen mener mange arbeidsgivere ikke tenker grundig nok gjennom hvilke kriterier de legger i en stillingsannonse. – De lister bare egenskaper uten at de vet hva de betyr eller har noen formening om hvordan de skal måle egenskapen.

Foto: Privat

Han bekrefter at arbeidsgivere har en tendens til å favorisere jobbkandidater som er utadvendte.

– Det er som i samfunnet ellers, at det er positive assosiasjoner knyttet til det å være utadvendt. Vi ser det også i sosiale medier. Der er det den utadvendte siden, for eksempel det å ha mange venner, som assosieres med å være vellykket.

Problemet, mener Iversen, er at mange arbeidsgivere ikke har en god definisjon på hva de ser etter når de etterspør utadvendte søkere.

– Er det en person som holder gode foredrag, en som er god på én-til-én-samtaler eller er det en som trives med å jobbe i team? Når egenskapen er bred, slik som utadvendt, er det slik at noen av delene innenfor begrepet vil være relevante, og andre ikke.

Risikerer å miste gode kandidater

Han anbefaler derfor arbeidsgivere å være mer spesifikke på hva de faktisk søker etter hos en kandidat, ved å benytte seg av etablerte kompetanserammeverk for å definere egenskapene bedre.

– Det er man nødt til hvis man skal avgjøre om en kandidat har mye eller lite av den egenskapen man etterspør. Hvis ikke er risikoen at man mister gode kandidater.

Iversen peker på at det i mange tilfeller også kan være mer hensiktsmessig for arbeidsgiver å ansette en innadvendt person.

– I stillinger med mer analytisk arbeid og evaluering, som krever ro og konsentrasjon, er det kanskje faktisk bedre å være innadvendt. For eksempel en IT-stilling, der man skal sitte stille og løse oppgaver.

Han tror i tillegg det eksisterer flere misoppfatninger knyttet til egenskapen innadvendt, som gjør at arbeidsgivere unngår å liste det som et kriterium i en jobbannonse.

– Noen tror at innadvendte personer ikke klarer å snakke med folk, men de bruker bare litt lengre tid på å bli kjent med andre. De kan også yte god service, ha en dialog og kartlegge behov, sier Iversen.

– Nærmest diskriminering

Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, Espen Skorstad, er oppgitt over at enkelte bedrifter har en tendens til å etterlyse utadvendte kandidater uavhengig av hva stillingen krever.

Espen Skorstad

JOBBINTERVJU GIR IKKE ALLTID SVAR: Espen Skorstad mener jobbintervjuet skaper en arena der utadvendte personer kan briljere, og innadvendte føler seg mindre komfortable. Han mener derfor personlighetstester i mange tilfeller kan gi arbeidsgiver et bedre svar på hvem som er den best egnede kandidaten.

Foto: Sebastian Ludvigsen

– Jeg har sett eksempler på annonser der arbeidsgiver søker etter utadvendte regnskapsførere, lagermedarbeidere og IT-programmerere. Men for enkelte jobber er personlighetstrekket ekstrovert helt irrelevant – eller til og med kontraproduktivt.

– Hva kan bli konsekvensene av at man kun etterspør utadvendte kandidater?

– For det første kan det være at man får en arbeidstaker som ikke passer til jobben. En ekstremt utadvendt person som blir satt til å gjøre en jobb som involverer lite samspill og liten sosial aktivitet, vil sannsynligvis ikke være mer produktiv. I tillegg får man nærmest en diskriminering av dem som ikke er så ekstroverte.

Anders Skuterud i Psykologforeningen

KAN GJØRE EN BEDRE JOBB ENN UTADVENDTE: Seniorrådgiver i Norsk Psykologforening, Anders Skuterud, sier at innadvendte personer i mange situasjoner vil kunne gjøre en bedre jobb enn utadvendte.

Foto: Arne Olav Hageberg

Seniorrådgiver i Norsk Psykologforening, Anders Skuterud, synes det er fascinerende at arbeidsgivere tenderer mot å foretrekke utadvendte jobbkandidater.

– Jeg er helt sikker på at i veldig mange team, roller og arbeidssituasjoner er andre dimensjoner viktigere enn ekstroversjon. Et team med kun ekstroverte fungerer dårlig. Du kan gjerne være mer kreativ som innadvendt enn utadvendt, sier Skuterud.

– Det blir nesten en samfunnsideologi å skulle være utadvendt, med den verdipåstanden at utadvendt er bedre enn innadvendt, men det er ikke sant.

AKTUELT NÅ