Hopp til innhold

 «Vi mener Bibelen lærer oss at det er menns oppgave å lede menigheten»

Kvinneandelen i styrene i kristne trossamfunn utenfor Den norske kirke er 30 prosent. – Vi mener bibelen lærer oss at det er menn som skal lede menigheten, sier hovedpastor i menigheten Samfundet i Kristiansand.

Samfundet

Meingheten Samfundet i Kristiansand driver menighet, og skole. Hovedpastoren vil ikke sende et bilde av seg selv, og det finnes heller ikke bilde i norske avis-arkiver av han.

Foto: Reidar Kollstad / Fædrelandsvennen

Menigheten Samfundet i Kristiansand skilte lag med Den norske kirke i 1890, blant annet fordi Den norske kirke endret dåpsseremonien. Selv bruker Samfundet dåpsritualet fra 1685.

Menigheten har fått kritikk for å være et lukket trossamfunn, med en avvisende holdning til omverdenen, og påstander om sosial utfrysing av medlemmer som melder seg ut.

Ti menn, ingen kvinner

I NRKs kartlegging av trossamfunn utenfor Den norske kirke går det fram at Samfundet i Kristiansand har 1370 medlemmer, 28 nye fra 2017. Og at det er 10 menn i styret. Ingen kvinner.

NRK har spurt om intervju, og fått nei. Men Samfundsstyrets formann, forstander Sigmund Aamodt, har svart på spørsmålet om hvorfor dret ikke er kvinner i styret med en mail. med et bibelsitat. Her står det:

«Vi mener Bibelen lærer oss at det er menns oppgave å lede menigheten. Det kommer frem blant annet gjennom disse ordene: Jeg lot deg bli igjen på Kreta for at du skulle bringe orden i de ting som fremdeles var ugjort. Du skal innsette eldste i hver by, slik jeg påla deg. En eldste må det ikke være noe å utsette på: Han skal være én kvinnes mann (TiT 1,5-6).»

Det siste er en henvisning til Titus, som skal ha vært en i følget til apostelen Paulus.

hjemmesidene deres går det også fram at forstandere ikke kan være kvinner.

Samfundet mottar rundt 1, 4 millioner kroner i statlig og kommunal støtte.

NRK- kartlegging: 30 prosent kvinneandel

Kartlegging

NRK har kartlagt trossamfunn utenfor den norske kirke.

Foto: Henrik Myhr Nilsen / NRK

NRK har kartlagt kvinneandelen i de kristne trossamfunnene utenfor Den norske kirke, med menigheter med over 300 medlemmer. De fleste av disse er protestantiske frikirker. Dette er trossamfunn som ofte har en mer konservativ tro. Her viser NRKs kartlegging:
• 15 prosent av styrene i disse menighetene har ikke kvinner med i styret.
• Kvinneandelen i kristne trossamfunn utenfor Den norske kirke er 30 prosent.

Dermed er det mange trossamfunn i Kristen-Norge som ikke når opp til en kvinneandel på 40 prosent, slik Aps byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, har krevd.

Til sammenligning sitter det 59 prosent kvinner i de lokale menighetsstyrene i Den norske kirke. Det går fram av en undersøkelse fra Norges Kristne Råd.

71.64 prosent prosent av norske moske-styrer har ingen kvinner i styret.

Kvinneandelen i alle norske moske-styrer i undersøkelsen er 8 prosent, 68 kvinner av 845 styremedlemmer.

Hva viser tallene for Den norske kirke?

Norges Kristne Råd kartla i 2018 kvinneandelen i norske lokale menighetsstyrer, der er kvinnene i klart flertall.

59 prosent av dem som sitter i menighetsstyrene i Den norske kirke er kvinner.

NRK har også kartlagt kvinneandelen i kristne trossamfunn utenfor Den norske kirke, de fleste her er protestantiske frikirker.

Dette er trossamfunn som ofte har en mer konservativ tro, der menn tradisjonelt har hatt mer innflytelse en kvinner. Her viser NRKs kartlegging.

15.6 prosent av styrene i disse menighetene har ikke kvinner med i styret.

Kvinneandelen i kristne trossamfunn utenfor Den norske kirke er 30 prosent.

-Tradisjon er forklaringen

Willy Skagestad

Det er hovedsaklig tradisjon, ikke teologi, som gjør at vi ikke har kvinner i styret. Det sier hovedpastor i Filadelfia i Kristiansand, Willy Skagestad til NRK.

Foto: Anne Wirsching / NRK

Noen av de kristne trossamfunnene bruker teologiske argumenter med henvisning til bibelen for å begrunne hvorfor kvinner ikke er med. Men mange av de kristne trossamfunnene sier det er kun tradisjon som er årsasken til at det ikke er kvinner.

Menigheten Filadelfia, også den i Kristiansand, avviser at det er teologiske grunner til at det i menighetsstyret sitter sju menn og ingen kvinner.

–Det handler nok ikke aller mest om teologi, men det handler nok om tradisjon, og vi har en hundre år gammel historie der det var vanlig at menn var i ledelsen og ikke kvinner. Det sier hovedpastor Willy Skagestad til NRK.

Han går sterkt imot en kvotering av kvinner, og mener tiden må gjøre jobben, ikke pålegg fra staten.

Kvinneunderskudd hos Ropstad

Tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad er selv med i frikirken Oslo Misjonskirke Betlehem. Dette trossamfunnet har sju styremedlemmer, to er kvinner. Dermed ville ikke hans menighet nå opp til en kvinneandel på 40 prosent, som Arbeiderpartiet har krevd.

Ropstad vil ikke direkte kommentere kvinneandelen i eget trossamfunn. Men mener generelt at kvinneandelen i kristne trossamfunn utenfor Den norske kirke, er for lav.

–Jeg skulle ønske at kvinneandelen var enda høyere, beslutninger blir ofte bedre når begge kjønn er fordelt likt, sier Ropstad.

–Hva tenker du om trossamfunn som med bibelen som rettesnor hevder at kvinner ikke skal inn i styret. Er det greit for deg som kristen?

–Som statsråd er jeg opptatt av at trosfriheten skal stå sterkt, og derfor skal disse samfunnene få lov til å ta standpunkt til teologiske standpunkt selv. Og vi som samfunn må legge til rette for at det er lov å ha ulikt syn i dette spørsmålet, sier Ropstad.

(Metodistkirken i Norge opplyser til NRK at tallene for deres trossamfunn når det gjelder kvinneandel i styret er feil i Brønnøysund-registret, som NRK har tatt utgangspunkt i. Kvineandelen i hovedstyret er 42 prosent, ikke 29 prosent som oppgitt i tabellen. Det skriver leder i Hovedstyret i Metodistkirken, Audun Westad til NRK i en mail)

.

  • Filtrer på menighet:
Navn Religion Medlemmer Ant. i styret Ant. kvinner %

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger