– Arbeidsinnvandring gjør Norge billigere

I løpet av få år har antall utførte arbeidstimer i Norge økt med 20 prosent. Uten arbeidsinnvandringen ville mange varer og tjenester vært langt dyrere enn de er i dag, mener professor Erling Røed Larsen ved BI.

Erling Røed Larsen, professor ved Handelshøyskolen BI

Det er ikke Oljefondet som er Norges egentlige lommebok, sier Erling Røed Larsen, professor ved Handelshøyskolen BI

Foto: Johan B. Sættem

Norges egentlige lommebok er ikke tusentalls milliarder på bok i Oljefondet, men antall arbeidstimer som legges ned i produktivt arbeid.

Det skriver professor Erling Røed Larsen ved Handelshøyskolen BI i den populærvitenskapelige boka «Penger», som lanseres torsdag.

Han mener at prisene på varer og tjenester i Norge ville vært langt høyere enn de er i dag dersom det ikke hadde vært for arbeidsinnvandringen til Norge.

Tall fra SSB viser at mens det i 2003 ble utført 3,2 milliarder arbeidstimer i Norge, ble det i fjor utført 3,8 milliarder timeverk.

Snekker

De ville vært manko på snekkere uten de polske håndverkerne som i dag jobber i Norge.

Foto: Fjeldstad, Knut / SCANPIX

Det betyr en økning på 600 millioner timer, tilsvarende nær 20 prosent, på få år.

– Dette har gitt oss stor glede, og bidratt til nye bad, skoler som blir pusset opp, veier som blir til og kelnere på byen som snakker svensk, sier Larsen.

LES OGSÅ: Varsler nye regler for arbeidsinnvandring

LES OGSÅ: Mangler 7000 ingeniører på landsbasis

Lokkes til Norge av oljesmurte lønninger

Den kraftige økningen i antall arbeidstimer skyldes i stor grad at polakker, baltere, svensker og dansker er blitt lokket til Norge på grunn av høyere lønninger enn i hjemlandet.

For tre år siden forsvant reglene som sa at østeuropeiske arbeidstakere måtte ha en fulltidsstilling før de fikk arbeids- og oppholdstillatelse her i landet.

LES OGSÅ: Åpner for fri arbeidsinnvandring

Hør radioversjon: Innvandring gjør Norge billigere

Siden mai 2009 har arbeidstakere fra Øst-Europa fritt kunne komme til Norge uten arbeidstillatelse.

– Hadde det ikke vært for arbeidsinnvandringen hadde rørleggertjenester, snekkertjenester, sykehuspersonell og tømrere kostet mer. Det hadde rett og slett vært dyrere å få fikset badet, sier Larsen.

Restaurantansatte

Mange svensker har valgt å flytte til Norge for å jobbe for høyere lønn i restaurantbransjen.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Spesielt er det prisnivået i den delen av økonomien som er skjermet fra konkurranse fra utlandet som har nytt godt av at utlendinger har tilbudt oss sin arbeidskraft.

– Manko på arbeidstimer uten innvandring

Professor Larsen viser til at det i Norge har vært tilnærmet full sysselsetting i mange år.

– Hvis vi ikke hadde hatt arbeidsinnvandringen ville det vært manko på arbeidstimer, noe som ville ført til at flere som hadde hatt et ønske om snekkertjenester eller rørleggertjenester ikke hadde fått dem utført, sier BI-professoren.

LES OGSÅ: Innvandrere berger Distrikts-Norge

Dermed ville lønningene steget, fordi flere ville konkurrert om de samme hendene.

– Det er ikke så enkelt at man kan si at lønningene ville vært 20 prosent høyere dersom vi ikke hadde fått tilgang til de 600 millioner arbeidstimene, men det ligger i den størrelsesorden, avslutter Erling Røed Larsen.

LES OGSÅ: Frykter mangel på arbeidskraft

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger