Mangler 7000 ingeniører på landsbasis

Bodø kommune jakter desperat på flere ingeniører. Problemet er det samme over store deler av landet.

Video Ingeniørmangel

En stadig økende mangel på ingeniører gjør det vanskelig for kommuner over hele landet å utføre nødvendig arbeid innen sine lovpålagte tidsfrister.

I dag er det behov for 7000 nye ingeniører i Norge, opplyser Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon.

I Bodø kommune har de nå opprettet et egen rekrutteringsteam for å få ansatt flere ingeniører.

Spesielt utfordrende for kommunene

Liss Eberg, personal- og organisasjonsleder i Bodø kommune, forteller at de hadde 15 ledige ingeniørstillinger i kommunen før årsskiftet.

Liss Eberg

Liss Eberg.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

– Det er store rekrutteringsutfordringer i hele landet. Både kommunene og private aktører står overfor de samme utfordringene.

Selv om utfordringene er de samme både privat og kommunalt er det kommunene som rammes hardest av ingeniørmangelen. De kommer til kort i konkurranse med private firmaer.

– Ved det siste lønnsoppgjøret ble lønnen høynet betydelig, men kommunene vil aldri kunne være lønnsledene, til det betaler de private aktørene for godt, sier Eberg.

Lengre behandlingstid

Konsekvensene av ingeniørmangelen kan bli alvorlige for kommunene. Eberg ser nødig at behandlingstiden blir lengre, eller at de skal få vanskeligheter med å gjennomføre nødvendige utbygginger og renoveringsarbeid.

– Dette gir oss problemer med tjenester innenfor vei, vann og avløp byplan og byggsak. Akkurat nå er det mangelen på vann- og avløpsingeniører som er hovedproblemet, sier Eberg.

Ingeniør i Bodø kommune, Stein Røsten, mener mangelen på ingeniører kan medføre at saksbehandlingen kan komme til å ta lengre tid.

– Det er enten det, eller at behandlingen av saker vil gå fort og gæli, sier Røsten som er bekymret over rekrutteringen.

– Uten ingeniører vil befolkningen få et stort problem. I dag kan det være vanskelig å komme i mål med saker innen tidsfristen. Blir vi færre vil det være umulig, sier ingeniør i Bodø kommune, Stein Røsten.

Henter ingeniører fra utlandet

Stein Røsten

Stein Røsten.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Bodø kommune har sett seg nødt til å hente inn kompetanse fra utlandet for å bøte på mangelen her i landet.

– Vi har klart å fylle ti av de femten ingeniørstillingene vi som sto tomme ved årsskiftet her i Bodø. Disse har vi rekruttert fra blant annet Sverige, Island og Madagaskar, sier Liss Eberg i Bodø kommune.

Hun vurderer nå samarbeid på tvers av kommunene som en aktuell

– Alle kommunene har problemer, men spesielt utkantkommunene har store utfordringer. Det kan derfor bli aktuelt å få til et samarbeid når man henter inn arbeidskraft fra utlandet.

– Må utdanne flere

Eberg mener det er nødvendig at man begynner å utdanne flere ingeniører i landet, men sier det er flere områder også kommunene må bli bedre på.

– Kommunene må bli flinkere til å markedsføre seg selv, få kontakt med studenter og som vi har gjort nå, og gå utenlands, sier Eberg.