Jegerforbundet: Kan ikke sjekke skjegglengde på jegerkurs

Norges Jeger og Fiskerforbund sier man ikke vil pålegge instruktører å varsle politiet om ekstreme islamister som tar jegerprøven for å skaffe våpen. – Dette er noe vi har vært bekymret for lenge, sier jegerinstruktør til NRK.

Våpen

Ekstreme islamister har gått på jegerkurs, ifølge Dagsavisen for å skaffe seg lovlig tilgang på våpen. Her fra en norsk sportsbutikk, der våpen selges over disk.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Dagsavisen meldte fredag at flere markante, ekstreme islamister i Norge har gått på jegerkurs, for på den måten å få et gyldig motiv til å skaffe seg våpen.

Espen Farstad er informasjonssjef i Norges Jeger og Fiskerforbund (NJFF). Han presiserer at man ikke kjenner til mer enn ett tilfelle der ytterliggående islamister har gått på jegerkurs for å skaffe seg tilgang til våpen.

– Det vi har sett er en enkelthendelse, der flere personer var involvert. I den saken gjorde instruktøren sin samfunnsplikt, og meldte fra til PST, sier Farstad til NRK.no.

Espen Farstad

Espen Farstad i Norges Jeger og Fiskerforbund sier man kan ha kontroll av skjegglengde for å luke ut ekstreme islamister på jegerkurs.

– Politiets oppgave å kontrollere

Farstad understreker at det ikke er instruktørene på jegerkursenes oppgave å vurdere om deltagerne er skikket til å erverve våpen.

– Dette er noe man må søke om, og kan få godkjent av politiet dersom man har plettfri vandel og gyldig motiv. Det å være jeger er regnet som et gyldig motiv, men politiet har likevel mulighet til å avslå søknader, for eksempel hvis det er snakk om psykiatri, sier Farstad.

Farstad sier at instruktørene på jegerprøvekursene ikke blir instruert om å melde fra om personer som kan ha vikarierende motiv for å skaffe våpen.

– Det kan vi ikke ha. Hvordan skal vi håndtere dette? Skal vi kontrollere skjegglengden til deltagerne på kurset for å luke ut ekstreme islamister? spør Farstad.

Uoffisielle retningslinjer

NRK.no har vært i kontakt med av instruktørene på NJJFs jegerprøvekurs. Mannen har ikke myndighet til å uttale seg offisielt, og ønsker derfor å være anonym.

Instruktøren sier han er glad for at problemet med å sjekke motivet for å skaffe seg ervervstillatelse blir belyst.

– Selv om 99,9 prosemt av dem som kommer på kurs er interessert i jakt, er det noen få som ikke er det. De blir det opp til den enkelte instruktør å luke ut, selv om dette ikke er en del av den offisielle instruksen fra NJFF, sier instruktøren.

Han sier at det finnes to måter å sørge for at uegnede personer ikke får jegerprøven på, og mener disse «ligger i ryggmargen» hos instruktørene.

– Det var én som overhodet ikke var interessert i jakt, bare våpen. Jeg gjorde ingenting ekstra for at han skulle stå på prøven, og han strøk da ganske riktig med glans.

Den andre måten er å melde fra til politiet om «suspekte personer».

– En annen jeg var skeptisk til hadde en forhistorie med narkotika. Jeg varslet politiet om dette, og han fikk da heller ikke våpenløyve.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Steinar Talgø

Steinar Talgø sier man ikke har diskutert varslerplikt for instruktører på jegerkurs.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Ikke diskutert

Seksjonssjef for i Politidirektoratet, Steinar Talgø, sier man ikke har diskutert om det bør være en formell varslerplikt for instruktører som mener elever er uegnet til å båre våpen.

– Dette er samme problemstilling som vi har når det gjelder erverv av våpen til øveles- og konkurranssekyting, hvor det har vært diskutert om tillitsvalgte i skytterforeningene skal ha varslingsplikt når det gjelder medlemmer hvor det er tvil om skikkethet.

I den nye våpenloven har et flertall i utvalget foreslått at skytterorganisasjonene skal pålegges en plikt til å melde fra til politiet dersom det mistenkes at et medlem ikke oppfyller kravene til personlig skikkethet.

– En tilsvarende varslingsplikt for instruktører på jegerkurs har så langt ikke vært diskutert, antagelig fordi problemstillingen frem til nå ikke har vært ansett aktuell, sier Talgø.

– Har vært bekymret for dette lenge

Instruktøren NRK har snakket med hevder mange instruktører har vært bekymret for at ekstreme islamister kan bruke jegerprøven for å skaffe seg våpen.

– Vi har vært bekymret for denne gruppen en stund, men vi har ikke våget å si det, fordi vi er redde for at folk skal stemple oss som rasister, sier instruktøren.

Ifølge Dagsavisen skal de ekstreme islamistene som har gått på jegerkurs ha vært tilknyttet organisasjonen Profetens Ummah. Gruppa arrangerte tidligere i år en demonstrasjon mot Muhammed-filmen utenfor den amerikanske ambassaden i Oslo.

Organisasjonens leder, Ubaydullah Hussain, sier til Dagsavisen at det er en privatsak dersom noen i gruppa har tatt jegerprøven.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Demonstrasjon Oslo

En av de radikale muslimene som har gått på jegerkurs skal være tilknyttet organisasjonen Profetens Ummah. Her fra demonstrasjonen gruppen arrangerte utenfor den amerikanske ambassaden tidligere i år.

Foto: Lien, Kyrre / NTB scanpix

– Feil med meldeplikt

Farstad sier NJFF er positive til et strengere våpenregister, slik det er foreslått i den nye våpenlovgivningen.

Han mener likevel det blir feil hvis instruktørene skal ha ansvar om å melde fra om mistenkelige forhold til politiet.

– Det er ikke aktuelt for oss å melde fra i noe større grad enn det vi gjør i dag. Det blir som om kjørelæreren skal melde fra om at eleven har jakke som viser at han er med i en MC-klubb. Det må være det han gjør på veien som er avgjørende, sier Farstad.

Han understreker at alle borgere i Norge har plikt til å melde fra til politiet dersom man mistenker at det kan bli begått kriminelle handlinger.

– Vi har ikke formell plikt til å gjøre dette, men jeg kan være enig at nabokona i oss må være påpasselig. Vi må si fra dersom man har mistanke om noe. Men det er ikke noe vi kommer til å oppfordre til i større grad enn i dag, sier Farstad.

– Politi og PST må snakke sammen

I dagens utgave av Dagsavisen sier Tor Bach, leder av den flerkulturelle friluftsorganisasjonen Wild-X, at han er bekymret for utviklingen. Han mener PST rutinemessig må få en kopi av alle våpensøknader som behandles.

NJFF etterlyser på sin side bedre koordinering mellom de ulike politikamrene og PST.

– Har dere tenkt på at ekstreme islamister kan ta jegerprøven for å få et gyldig motiv til skaffe våpen?

– Nei, snarere tvert i mot. Vi har hatt et prosjekt gående i Oslo, der vi tar med unge fremmedkulturelle ut i skog og mark (Wild X, journ. anm.), for å gi en positiv opplevelse, sier Farstad.

– Men det er en forskjell på vanlig minioritetsungdom og ekstreme islamister?

– Vi har ikke prøvd å sette opp noen barrierer, det er opp til politiet å foreta kontroll, sier Farstad.

– Det er nok et forbedringspotensiale

Talgø i Politidirektoratet, svarer slik på spørsmål om direktoratet er fornøyde med måten våpenkontrollen håndheves på i dag.

– Det er forskjell på hvorledes de enkelte politidistriktene løser oppgaven. Det nok et forbedringspotensiale ved enkelte politidistrikter, sier Talgø.

– Har politidirektoratet vært oppmerksom på at ekstreme islamister kan bruke jegerprøve som et gyldig motiv for å skaffe seg våpen?

– Vi har ikke fått melding om denne problemstillingen tidligere, men vi har hatt henvendelser hva angår personer som har hatt tilknytning til kriminelle miljøer, sier Talgø, og mener politiet på vanlig måte må vurdere skikkethet i slike tilfeller.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger