– Klagene må tas på alvor

Klager på pasienttransport skal tas alvorlig, men Helsedepartementet vil ikke foreta seg noe. – Det er sykehusenes ansvar å gjøre forbedringer der det en nødvendig, sier statssekretær Ketil Lindseth.

Pasienttransport
Foto: Østlandssendingen / NRK

NRK fortalte i går om en eldre, kreftsyk kvinne som måtte krabbe fra bussen Helseekspressen til sykehusdøren, og historien er ikke enestående.

Pasientombudene rundt om i landet fortalte til nrk.no om hjemturer som har gjort pasientene så dårlige at de måtte legges inn igjen.

– Må følge opp

– Undersøkelser har vist at de fleste pasientene er fornøyd med informasjon, tilrettelegging og selve pasienttransporten. Likevel får vi klager, og det er viktig at de tas på alvor, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ketil Lindseth.

– Det forutsettes at de regionale helseforetakene følger opp tilfeller som ikke har fungert tilfresstillende og forsøker å forbedre tjenesten, sier han.

I hovedsak handler klagene som pasientombudene mottar, om lang ventetid, samt at taxien skal plukke opp flere pasienter på den samme turen, en såkalt «samletaxi».

Statssekretær Ketil Lindseth

Statssekretær Ketil Lindseth.

Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

– Noen klager på at taxien har kjørt rundt halve fylket før de kommer hjem fordi det tas med flere pasienter på den samme turen. Dette opplever flere som sterkt belastende, både fordi turen blir lang, og fordi det blir trangt, fortalte pasientombud i Hordaland, Grethe Brundtland, nrk.no i går.

Reduserer kostnader med «samletaxi»

Men «samletaxiene» gjør at det spares penger på transportområdet.

– Det rekvireres rundt 2,4 millioner syketransporter årlig. De regionale helseforetakene må se syketransport og og behandling i sammenheng, sier Lindseth.

– Ved blant annet å legge opp til å ha flere pasienter i én taxi, kan kostnadene reduseres og mer av budsjettet brukes til behandling ved helseinstitusjonen, peker han på.

Lover å gi informasjon om klagemuligheter

Pasientreiser.no er den nettsiden pasienter har å forholde seg til når det gjelder pasienttransport. Men på siden ligger det ingen informasjon om pasientenes klagemuligheter.

– Det er noe vi ser er viktig informasjon, sier administrerende direktør i Pasientreiser ANS, Marit Kobro, når nrk.no kontakter selskapet.

Derfor skal det nå rettes opp.

– Vi ser at det er nødvendig og skal nå gjøre noe med det. Det kan jeg garantere, sier Kobro.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger