Hopp til innhold

Internt notat avslører politisk spill

Regjeringen lovet Molde nytt sykehus. Samtidig ga statssekretæren beskjed om å finne tomt så nær Kristiansund som mulig.

Video Partipolitisk spill om sykehus i Møre og Romsdal

KLIKK FOR Å SE VIDEO: Den politiske ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet drev et politisk spill i kulissene om sykehus i Møre og Romsdal.

Kolbjørn Almlid

Styreleder Kolbjørn Almlid i Helse Midt-Norge fulgte lojalt opp valgløftene til regjeringen.

Foto: Ørn E. Borgen / Scanpix

«I den dialogen jeg har hatt med Helse Midt-Norge har jeg hele tiden framholdt betydningen av å sikre et kvalitativt godt helsetilbud.»

Slik begynte helseminister Anne-Grete Strøm Erichsens pressemelding da hun skulle informere om at byggestarten av nye Molde sykehus skulle utsettes.

Les også: Politisk pakt stoppet Hjelset-sykehus
Les også: - Mange millioner kastet bort
Les også:
Imponerer lite i sykehussaken

Det hun ikke fortalte om, var spillet den politiske ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet drev i kulissene.

Ifølge et internt notat fra et møte mellom daværende statssekretær Roger Ingebrigtsen (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet og ledelsen i Helse Midt-Norge, er det langt fra bare faglige vurderinger som ligger til grunn for uklarhetene rundt nytt sykehus i Molde.

– Må stilne kritikken fra Kristiansund

I møtet skal styreleder i Helse Midt-Norge, Kolbjørn Almlid, ha understreket at styret i Helse Midt-Norge lojalt hadde fulgt opp statsminister Jens Stoltenbergs (Ap) valgkampløfter i 2007 om nytt sykehus i Molde, statsråd Sylvia Brustads (Ap) forsikringer om at det regionale helseforetaket skulle skulle settes i stand til å gjennomføre det og statsråd Bjarne Håkon Hanssens (Ap) avgjørelse om byggestart i 2012.

I notatet fra møtet heter det blant annet:

«Når det gjaldt plassering av eventuelt nytt sykehus, var det for statssekretæren viktig at man fant en tomt som var så nær Kristiansund at det ville bli akseptert av de politiske myndighetene der. (...) Statssekretæren svarte, på spørsmål fra Almlid, at denne saken nå mer enn før, først og fremst var en viktig politisk sak og at det var av stor viktighet å finne politiske løsninger for å stoppe protestene fra Kristiansund.»

Almlid skal også ha gitt uttrykk for at departementets politiske ledelse sto fritt til å endre tidligere fastsatte politiske mål.

Helse Midt-Norge skal også ha sagt at helseregionen ikke lenger var i tvil om at de politiske målene nå var endret, og at departementet derfor så snart som mulig måtte gå klart ut å avklare at verken byggestart eller lokalisering var endelig avgjort.

Roger Ingebrigtsen

Daværende statssekretær Roger Ingebrigtsen i Helse- og omsorgsdepartementet forklarte Helse Midt-Norge at sykehussaken er mer og mer politisk.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

LES: – Der slapp katta ut av sekken

Statsråden informert

Daværende statssekretær Roger Ingebrigtsen (Ap) sier til NRK at han ikke ønsker å kommentere noen av beskyldningene om at han la politiske føringer i møtet i med Helse Midt-Norge, med henvisning til at han nå er statssekretær i Forsvarsdepartementet, ikke i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Den jobben overlater han til nåværende statssekretær i HOD, Robin Martin Kåss. Han ble gjort kjent med møtet samme dag som NRK konfronterte departementet med det interne notatet.

– Resultatet av møtet ble imidlertid offentliggjort i et brev i mars i år, altså kort tid etter møtet, og der kommer det klart frem at vi ønsker ytterligere utredninger om økonomien og hvordan et nytt sykehus påvirker helsetilbudet i Møre og Romsdal.

I det offentlige brevet står det imidlertid ingenting om at sykehussaken først og fremst har blitt en politisk sak for Arbeiderpartiet og regjeringen.

Robin Kåss

Statssekretær Robin Kåss i HOD vil ikke benekte sitatene om politiske føringer.

Foto: NRK

– Det er helt naturlig at daværende statssekretær hadde møte med Helse Midt-Norge for å få brakt de rene fakta i saken på banen. Dette er helt klart en veldig viktig politisk sak for Kristiansund og Molde og resten av Møre og Romsdal, og derfor har vi også en tett politisk oppfølging av saken. Det blir imidlertid ikke lagt politiske føringer i denne typen møter. De føringene som har blitt lagt, har blitt lagt i brevet fra statsråden i mars, sier Kåss til NRK.

Molde eller ikke Molde

– Tilbakeviser du sitatene vi har vist deg?

– Jeg kan ikke tilbakevise sitater fra et møte jeg ikke har deltatt i. Vi forholder oss til det brevet statsråden sendte i mars.

– Hvordan har prosessen vært?

Vi har opptrådt ryddig i denne saken. Statsråden har redegjort for sine syn i åpne brev. Der sier vi at vi ønsker en brei utredning og lokal forankring.

– Hvorfor skrev dere ikke det samme i brevet som dere formidlet i møtet?

– Det vi skrev i brevet i mars er det som er helseministerens standpunkt.

– Daværende helseminister Bjarne Håkon Hanssen sa at det kommer nytt sykehus i Molde. Står det ved lag for dere?

– Selvfølgelig står det ved lag.

– Så da blir det nytt sykehus i Molde?

– Vi har ikke konkludert med lokaliseringen av det nye sykehuset.

– Er dette et spill for å tekkes kommuner styrt av Arbeiderpartiet?

– Absolutt ikke. Det som er vårt mål er én ting, nemlig å få et best mulig sykehustilbud.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ