Hopp til innhold

– Statens politikk mot tatere har vært feilslått og nedbrytende

Den feilslåtte behandlingen av tatere – og romanifolk de siste 100-årene er statens ansvar, ifølge ny rapport. Nå beklager regjeringen, Den norske Kirke og Kirkens Sosialtjeneste behandlingen.

Taterraport

ANSVAR: Knut Vollebæk mener det er norske myndigheter som må ta ansvaret for dårlig behandling av tatere gjennom tidene. Her overrekker han rapporten til statsråd Jan Tore Sanner.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

I dag la Tater/romanifolkutvalget fram sin rapport om behandlingen at tatere og romanifolk i Norge. Utvalgsleder Knut Vollebæk sa i aulaen til Universitetet i Oslo at han er sjokkert over måten tatere og romanifolk har blitt behandlet på i Norge.

– Statens politikk har vært feilslått og nedbrytende. Den har skapt en frykt for myndigheter som har gått i arv, sier Vollebæk.

Tvangssterilisering

I sin tale trakk han frem måten «reisende» har blitt behandlet på av Kirkens Sosialtjeneste - spesielt ved Svanviken arbeidskoloni - helt fram til slutten av 80-tallet.

– Her er det avdekket alvorlige inngrep i privatlivet til beboere. Situasjonen der var preget av kontroll og direktiver. Lite var opp til den enkelte, og de som var der ble umyndiggjort, sier Vollebæk.

Undersøkelser viser at rundt 40 prosent av kvinnene ved Svanviken ble sterilisert. Tidligere har forskning vist at tatere - og romanifolk har blit sterilisert i Norge helt frem til 1970-årene.

– Mange formelt frivillige steriliseringer ble gjort under tvang, med trusler om at man mistet barna man hadde om de ikke lot seg sterilisere, sier Vollebæk.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Johanne Bergkvist, Tater - og romaniutvalget

PÅGÅR: Johanne Bergkvist i Tater - og romaniutvalget mener diskrimineringen av tatere - og romanifolk fortsatt er et problem i dagens samfunn.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Diskrimineringen fortsetter

Flere representanter for tater – og romanifolket snakket mandag om diskrimineringen de har opplevd gjennom mange år. Anna Gustavsen har sittet i utvalget bak rapporten, og mener diskrimineringen av tatere er noe som fortsatt pågår i dag.

– Fordommer og diskriminering er noe vi opplever i dag på mange områder, blant annet ved at vi nektes innpass på campingplasser, sier Gustavsen.

Også Johanne Bergkvist mener det er vondt at tatere – og romanifolk fortsatt diskrimineres i Norge.

– Denne politikken har store konsekvenser i dag, og det er ikke noe vi er ferdig med. Forholdet til storsamfunnet er preget av mistillit og frykt, og det preger de oppvoksende generasjoner, også i dag.

Sanner: – Unnskyld

Kommunalminister Jan Tore Sanner var til stede i Universitetets aula for å motta den nye rapporten. Han tror det blir vondt å lese utredningen, som han håper vil kaste lys over en «mørk del av norsk historie».

– Behandlingen romani og taterfolk har blitt utsatt for er et svart kapittel. Vi vet at myndighetenes politikk har vært et overgrep, sier Sanner.

De siste årene har norske myndigheter flere ganger beklaget sin behandling av tatere – og romanifolk, første gang i 1998.

– Regjeringen Solberg stiller seg fullt ut bak de beklagelser som allerede har kommet. Vi beklager sterkt de overgrepene som er begått mot romanifolket – og taterne, og de lidelser dette har medført, sier Sanner.

Staten må ta ansvaret

Utvalget mener at statlige myndigheter må bære hovedansvaret for den diskrimineringen og assimileringspolitikken som folkegruppen har vært utsatt for, og peker blant annet på at det var staten som ga Norsk misjon blant hjemløse mandat til å ta seg av tater og romanifolk i 1907.

– Det var regjeringen som la grunnlaget slik at kommunale myndigheter gjennom vergeråd og senere barnevernsnemnder kunne forfølge en aggressiv bortsettingspolitikk overfor tater- og romanibarn. Og det var Stortinget som hvert år i 80 år bevilget penger, både til misjonen og andre som satte den statlige politikken ut i livet, sier Vollebæk.

Kirken og Kirkens sosialtjeneste beklager

Vårt Land meldte tidligere mandag at Kirkens Sosialtjeneste, tidligere Hjemløsmisjonen, nå kommer med en uforbeholden unnskyldningen overfor tatere/romani i Norge. Det var Hjemløsmisjonen som drev Svanviken Arbeidskoloni.

– På vegne av Kirkens Sosialtjeneste beklager jeg på det sterkeste de krenkelser og overgrep som tater- og romanifolket ble utsatt for under Norsk misjon blant hjemløse, sa generalsekretær Helmuth Liessem mandag.

Det er første gang Kirkens sositaltjeneste beklager håndteringen av tatere/romani i Norge.

Også den Norske Kirke, ved biskop Helga Haugland Byfuglien, beklaget mandag måten man har behandlet tatere/romani på.

AKTUELT NÅ