– Avtalen har vært riktig

Den politiske debatten i Norge har nærmest blitt lagt død som følge av «Avtalen om husfred» etter 22. juli. – Udemokratisk, mener NRKs politiske redaktør, Kyrre Nakkim. – Helt riktig, mener politikere NRK.no har snakket med.

Bård Hoksrud

Bård Hoksrud sier den poltiske stillheten har vært riktig, men varsler full valgkamp fra lørdag.

Foto: Åserud, Lise / Scanpix

Som en følge av terrorangrepet 22. juli inngikk politikerne «Avtalen om husfreden», der alle de politiske partiene ble enige om å ikke kommentere politiske spørsmål eller kritisere hverandre før 13. august.

Etter dette har den poltiske stillheten hersket, og sørget for at viktige saker som «Ambassade-saken», den norske innsatsen i Libya, i hvilken grad Norge bør øke sin bistand til Afrikas Horn og hvordan Norge skal møte uroen på det europeiske finansmarkedet har blitt møtt med minimal debatt fra norske politikere.

Politisk redaktør i NRK, Kyrre Nakkim, sier avtalen har ført til at norske politikere ikke tør svare på viktige samfunnspørsmål, og kaller avtalen «udemokratisk feil».

– Av frykt for å være for kranglete, og av frykt for å forstyrre sorgen, har man gått for langt i den andre retningen, sier politisk redaktør Kyrre Nakkim i NRK.

Han møter sterk motstand hos norske politikere NRK.no har snakket med.

Torbjørn Røe Isaksen

Stortingsrepresentant for Høyre, Torbjørn Røe Isaksen, synes pausen fra politikk har vært helt riktig.

Foto: Eva Susanne Drugg / NRK

– Helt riktig med pause

Høyres stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen mener det har vært veldig riktig å ha en stille periode.

– Av hensyn til ofrene, til sorgen, og av respekt for den perioden som har vært, sier Røe Isaksen, som presiserer at det er viktig at den enkelte politiker føler seg fram til hva som er riktig i den situasjonen Norge har vært i etter terroraksjonene.

Røe Isaksen tror valgkampen før kommunevalget 12. september kommer til å være preget av hendelsene 22. juli.

Kyrre Nakkim

Politisk redaktør i NRK Kyrre Nakkim.

Foto: Nyhetsspiller / NRK

– Dette er ikke en normaltistand som vi kommer til å følge i fremtiden. Alle politiske partier kommer til å føle seg litt frem. 13. august går startskuddet for valgkampen, og det kommer til å bli en annerledes valgkamp. Men det kommer til å bli politisk debatt, sier Røe Isaksen.

Røe Isaksen er ikke helt enig i at «Avtaken om husfreden» har ført til at norske politikere ikke har kommentert viktige politiske saker som ikke direkte berøres av kommunevalget.

– Sigbjørn Johnsen har for eksempel kommentert uroen i det internasjonale finansmarkedet (dagens VG, journ. anm.), noe som er helt riktig for en finansminister. Når det gjelder Afrikas Horn, har media selv omtalt den saken grundig.

– Men uten det nærværet politikere normalt sett ville ha hatt i en debatt om nødhjelp?

– Det ble kjent at Norge økte støtten til Afrikas Horn til 233 millioner like før 22. juli, og det er heller så vanlig å ha en politisk diskusjon om en sultkatastrofe, sier Røe Isaksen.

Ville utsette valgkampen ytterligere

VG melder i dag at Arbeiderpartiets ledelse ønsket å vente med valgkampstarten til etter den nasjonale minnemarkeringen 21. august.

Dette fikk de ikke gjennomslag for hos de øvrige partiene, men statsminister og Ap-leder Jens Stoltenberg vil likevel ikke drive valgkamp før etter at minnemarkeringen er over den 21. august, ifølge NTB.

Raymond Johansen

Raymond Johansen og Ap ville egentlig utsette valgkampen til 21. august.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Han vil imidlertid delta på arrangementer i egenskap av å være statsminister.

Det bekrefter Aps partisekretær Raymond Johansen overfor VG.

– Vi er et parti og en organisasjon i dyp sorg og har fortsatt begravelser foran oss. Også neste uke vil det være begravelser, og det skal være to arrangementer på Utøya for etterlatte og overlevende. De to arrangementene vil kreve veldig mye av oss som parti, sier Johansen.

– Press fra journalister

Stortingsrepresentant for Frp, Bård Hoksrud, mener det har vært helt riktig å ha en periode med mindre politikk.

– Det er sorgtid fortsatt, og den har jeg ønsket å respektere, og det er det partiene har blitt enige om. Nå er det opp til hver enkelt å følge denne avtalen, og det har i stor grad blitt gjort. Det vil jeg også følge opp.

Hoksrud mener det til tross for avtalen har vært et press fra journalister om å kommentere saker i kjøvannet av terrorangrepet.

– Det er en del som har valgt å kommentere ting, og det har også ført til at man selv nesten blir presset til å kommentere. Hvis en journalist sender over kommentarer fra andre politikere til en sak, føler man nesten at man må kommentere det selv også.

Hoksrud tror at kommunevalgkampen etter hvert vil nærme seg normale tilstander.

– Det blir full fart i valgkampen fra lørdag. Det kommer nok til å bli roligere i starten, særlig siden Arbeiderpartiet har sagt at de vil vente en uke med å sette i gang for fullt, men det vil normalisere seg etter hvert, sier Hoksrud.

Klare til å begynne

Hoksrud satte selv samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa på plass da Statens vegvesens annonserte at Kleppa skulle være med på en markering av anleggsstarten for prosjektet ny E18 Gulli- Langåker i Vestfold.

– Av og til har det vært riktig å si fra når noen har gått for langt. Akkurat i tilfellet med meg og Kleppa er det viktig å få frem at det har vært en debatt om kostnaden på denne traseen, og hun har selv valgt tidspunktet for denne markeringen. Det ville også vært et arrangemenet der ikke andre politikere var tilstede, noe som hadde ført til at man måtte bryte «Avtalen om husfred» ved å kommentere saken.

Hadde det blitt for lenge å vente med valgkamp til 21. august, slik Ap ønsket?

– Jeg har respekt for at Ap ønsker å vente én uke til med å sette i gang for fullt., men veldig mange er klare for å komme i gang.

Åpen for selvkritikk

Hoksrud innrømmer at han selv ikke har vært helt konsekvent når det gjelder å respektere «Avtalen om husfreden».

– Jeg lot meg intervjue angående nødnettet, og det var litt kinkig. Det er en sak den avisa ville skrevet uansett, fordi den handlet om nødnett, men det at man fikk politikere til å kommentere gjorde at NTB også hev seg på. Det ble litt vanskelig, sier Hoksrud, som ikke nødvendigvis tror en avtale om å ikke drive politikk er veien å gå etter en dramatisk hendelse i fremtiden.

– Man får håpe at en slik sak ikke skjer igjen, men vi kan se om dette kunne vært løst på en annen måte dersom det skulle skje noe alvorlig i fremtiden, sier Hoksrud.

Han vil ikke være med på at avtalen har blitt for omfattende fordi den har ført til at politikere ikke har kommentert saker som ikke direkte angår kommunevalgkampen.

– Det har vært en avtale, og den skal man ha respekt for. Jeg tar selvkritikk hvis jeg har gjort noe galt, men det har vært viktig å ta vekk den politiske debatten en periode.

– Jeg tror det ville vært helt meningsløst for mange å ha en opphetet debatt nå, sier Hoksrud.

– Bra for det norske folk

Lars Arne Ryssdal

Lars Arne Ryssdal er enig at den politiske stillheten har vært riktig, men mener det kunne vært utformet en plan.

Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

Generalsekretær i Høyre, Lars Arne Ryssdal, vil ikke være med på at det lokket som har blitt lagt på den politiske debatten er «udemokratisk».

– Det blir et for sterkt begrep å bruke i denne sammenhengen. Det vi har blitt enige om er et finstemt kompromiss, sier Ryssdal.

– Vi har latt de partene som er mest berørt være involvert i samfunnsdebatten. Jeg tror det norske folk bare har godt av at politikerne er mer fraværende noen dager.

Ryssdal innrømmer likevel at «Avtalen om husfreden» kunne vært løst på en annen måte.

– Kunne vært formet en plan

– Jeg er enig i at det ideelt sett hadde blitt fremmet en reel plan om hva man kunne snakket om, men i en praktisk hverdag er det enklere å gjøre det slik at det blir mer stille, sier Ryssdal.

– Det å kommentere saker, selv om de foregår i utlandet og ikke direkte angår kommunevalgkampen, blir alltid tolket som politiske utspill.

Ryssdal synes 13. august, er et passende tidspunkt å ta fatt igjen på, selv om Ap i dagens VG melder at de ville utsette valgkampen til 21. august.

– 13. august er et riktig kompromiss. Da er alle begravelsene ferdig. Da er det fire uker igjen til valget, og alle partiene trenger den tiden på å forberede seg.

– 21. august hadde blitt for lenge å vente, og da hadde man fått et enda sterkere fokus på det Nakkim trekker frem, sier Ryssdal.

SISTE NYTT

Siste meldinger