Flere eldre ber om hjelp etter familie-vold

Antall eldre som ba om hjelp etter å ha blitt utsatt for vold i nær familie økte med nesten 14 prosent i fjor. – Et stort tabu-område, mener justisminister Grete Faremo.

Grete Faremo

FRYKTER MØRKETALL: Justisminister Grete Faremo legger i dag frem handlingsplan mot vold i nære relasjoner, hvor vold mot eldre for første gang er et eget kapittel. Hun frykter høye mørketall.

Foto: Jonas Sætre / NRK

Flere og flere eldre ber om hjelp etter å ha blitt utsatt for vold av nær familie. Organisasjonen Vern for eldre hadde bare i fjor 480 henvendelser. Det utgjør en økning på nesten 14 prosent.

– Vanskeligere å si i fra

En 72 år gammel kvinne, som i årevis levde med sin egen sønn som sin største frykt – fanget i eget hus, i redsel for at han skulle dukke opp. Det er bare en av svært mange som har tatt kontakt med Vern for eldres kontakttelefon det siste året.

Omtrent alle av de 480 henvendelsene var fra eldre som er livredde for en i familien eller en annen nær bekjent.

Eldre er en sårbar gruppe, som samtidig har større vansker med å dele frykten enn mange andre grupper, mener leder Gyri Scheie i Vern for eldre.

– Nettopp det å være gammel er en faktor som gjør det verre å si i fra enn for andre deler av befolkningen, sier Scheie til NRK.

– Jeg husker en som faktisk sa «Jeg skal jo dø en gang uansett». Eldre har også færre arenaer å betro seg på, de har ikke arbeidskamerater og mange sitter mye alene, legger hun til.

Ber flere ta kontakt

Hun får støtte av justisminister Grete Faremo, som i dag legger frem den nye handlingsplanen for vold i nære relasjoner. For første gang er i år vold mot eldre i samfunnet et satsningsområde i en handlingsplan.

– Vold mot eldre er et av de største tabuområdene vi har igjen i samfunnet, sier hun til NRK.

Justisministeren frykter høye mørketall på området, som hun innrømmer har vært forsømt av det offentlige Norge i lengre tid.

– Vi skal i alle fall gi dette økt fokus. Dette er et område hvor ofrene ofre har svært vondt for å be om hjelp, sier hun.

Ifølge Vern for eldre viser undersøkelser at 4, 6 prosent av den eldre befolkningen blir utsatt for vold, både psykisk og fysisk. Nå håper man at oppmerksomheten rundt handlingsplanen og de nye tallene får positive ringvirkninger.

– Vi håper at dette fører til at flere tar kontakt, sier Scheie.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger