– Begynner å smake av Alta

Venstre som parti vil ikke støtte lenkegjenger i Hardanger, men partileder Trine Skei Grande er ikke i tvil om at mange i Venstre vil delta i sivil ulydighet.

Trine Skei Grande

Venstres leder Trine Skei Grande vil ikke støtte sivil ulydighet mot byggingen av de omstridte høyspentmastene i Hardanger.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Heller ikke Kristelig Folkeparti sentralt støtter lenkeaksjoner eller andre former for sivil ulydighet mot byggingen av de omstridte høyspentmastene, men vil sette fullt politisk trøkk inn på alle fronter og på alle nivåer for å få omgjort vedtaket.
Skei Grande mener at sivil ulydighet er noe den enkelte må ta stilling til.

Hun synes striden om kraftlinjen begynner å smake av Alta-aksjonen som raste for 30 år siden.

– Venstre som parti kan ikke vedta å støtte sivil ulydighet. Men den som så hvor mange hender som ble rukket i været på Unge Venstres sommerleir da spørsmålet om sivil ulydighet kom opp, kan ikke være i tvil om at dette vil utløse et enormt engasjement, sier Skei Grande.

Les også: Bygger kraftlinje i Hardanger

Les også: Lokaldemokratiet valset ned

Prinsippløst

Partilederen har imidlertid svært lite til overs for kravet fra Politiets Fellesforbund om at politibetjenter som har samvittighetskvaler, skal få slippe å fjerne demonstranter.

– Dette er utrolig prinsippløst av Arne Johannessen. Vi kan ikke en situasjon der den enkelte politimann eller – kvinne skal vurdere med seg selv om dette er noe de kan delta på. Er det så vanskelig, får de be om å bli overflyttet eller slutte, sier Venstres leder.

Fredag sendte de fire opposisjonspartiene brev til olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) med krav om en redegjørelse og en påfølgende stortingsdebatt straks Stortinget kommer sammen. Men dette betyr ikke at de fire står samlet om et alternativ.

– Det siden av saken er vi ikke ferdig med. Venstre vil ha en annen løsning enn master, men vi har foreløpig ikke noe felles standpunkt, ut over at vi synes regjeringen har utredet alternativer altfor dårlig. Vi vil at turisme, estetiske hensyn og klassisk naturvern skal ta med i vurderingen. Det er blitt stemt ned av regjeringspartiene, sier Skei Grande.

Les også: – Kraftlinjer er bra for miljøet

Mast eller kabel

Hun mener at regjeringen egentlig bare har satt master opp mot kabel og kommet til at nedgravd kabel er altfor dyrt. Kristelig Folkeparti synes at regjeringens forarbeid i denne saken står til stryk.

– Jeg kan love at siste ord ikke er sagt. Kraftlinjen vekker enormt engasjement, og vi i KrF har fått mange henvendelser. Regjeringen har gjort slett forarbeid, og vedtaket er fattet uten forankring og bred debatt i Stortinget. Dette er sterkt beklagelig, sier partiets energipolitiske talskvinne, Line Henriette Hjemdal.

Les også: Kraftkamp i turlandskap - 90 kilometer konflikt

Samordningsstatsråd og stabssjef ved Statsministerens kontor, Karl-Eirik-Schjøtt-Pedersen, toner ned beslutningen som ble fattet 2. juli. Han sier det bare dreier seg om et rent forvaltningsvedtak i en ankesak, der Olje- og energidepartementet var ankeinstans for en klage mot utbyggingskonsesjonen som tidligere er gitt til Norges vassdrags- og energiverk (NVE).

– Dette er en uakseptabel formalisme. Vi snakker her om politikk som hele regjeringen står bak. Det er for enkelt å frasi seg ansvar, som SV gjør, ved å skyve dette over til Olje- og energidepartementet og late som det er Riis-Johansens område alene, sier Hjemdal.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger