Hopp til innhold

700 vitenskapsfolk med opprop om å avlyse klimakrisen

– Det er bare det at de ikke er klimaforskere, og titusenvis av forskere mener de tar feil, kontrer norske klimaforskere dagen før Klimarealistene holder konferanse i Oslo.

Morten Jødal

Morten Jødal er biolog i tillegg til å være leder i Klimarealistene, som til helgen samler vitenskapsfolk fra hele verden til konferanse der mange av foredragene handler om å tilbakevise klimaforskningen som det i dag er bred vitenskapelig enighet om.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,14 °C
Les mer  om klima

De kaller seg klimarealister og fredag har de kalt inn til pressekonferanse i Brussel, Roma og Oslo for å presentere et opprop som skal overbevise både EU og FN om å avlyse klimakrisen.

Ledet av professor Guus Berkhout, en nederlandsk geofysiker, som blant annet har jobbet for Shell, har en gruppe på om lag 720 forskere og fagfolk sendt oppropet til FNs generalsekretær, António Guterres.

Der argumenterer de for at klimapolitikken som føres er unødvendig og advarer om at den undergraver det økonomiske systemet på en måte som setter liv i fare. De vil også annonsere at de sikter mot å endre den nåværende internasjonale klimapolitikken.

Fem påstander

NRK har forelagt klimaforskere som Bjørn Samset i Cicero, Tore Furevik i Bjerknessenteret og Rasmus Benestad i Meteorologisk institutt påstandene i oppropet. Her kan du lese hvordan de konkluderer:

– At klimakrisen ikke finnes burde være åpenbart for alle, for vi kan ikke erfare den. Senest i 1867, 1868 og 1869 opplevde Norden en reell klimakrise, ved ekstrem kulde det første året, og tørke de to påfølgende. I Sverige døde tusener av mennesker, av sult. Å hevde at vi nå lever med en «klimakrise» er en fornærmelse mot dem som virkelig har slitt med konsekvensene av dramatisk klima og vær, sier Morten Jødal, som er leder i Klimarealistene, til NRK.

I oppropet forfekter Berkhout og hans kolleger at det ikke er noen klimakrise og kunngjør at «klimavitenskap bør være mindre politisk, mens klimapolitikken bør være mer vitenskapelig».

De oppfordrer andre forskere til å være mer åpne om usikkerhetene i studiene sine, unngå overdrivelser i sine spådommer, og også regne med fordelene ved klimaendringene og kostnadene ved alle klimatiltakene.

Klimarealistene i Norge, Sverige og Danmark møtes denne helgen til konferanse fredag og lørdag i Oslo. Hit kommer deltakere fra hele verden, ifølge arrangørene. Her skal det blant annet holdes foredrag om hvor godt både isbjørner og korallrev tåler klimaendringene.

Nesten 170 har meldt seg på konferansen, ifølge Jødal, og det kommer foredragsholdere fra flere land.

– Denne gangen er det ikke Klimarealistene som er kilden til en påstand om at det ikke eksisterer noen klimakrise – vi referer et opprop med 700 personer med faglig bakgrunn.

– Når Klimarealistene referer dette internasjonale oppropet, møtes vi med sensur på Facebook. Slik rammes ytringsfriheten. Tydeligvis skal ingen få en stemme i debatten, som er utenfor konsensus. Det burde oppta pressen, og bekymre pressen, sier Jødal.

Avviser påstandene

Climate Feedback, et verdensomspennende nettverk av vitenskapsfolk som sorterer fakta fra fiksjon i medias dekning av klima, har gjort en analyse av påstandene fra Klimarealistene.

De bedømmer den vitenskapelige troverdigheten i oppropet til å være «veldig lav» og beskriver påstandene som partisk kirsebærplukking (å plukke ut den statistikken som passer best med det man ønsker å fortelle), unøyaktig og villedende.

Vitenskapsfolkene som har analysert påstandene viser liten nåde mot dem som har undertegnet dem. Victor Venema, forsker ved Universitetet i Bonn skriver:

«Ved siden av de politiske meninger som er uttrykt, er hver eneste setning enten feil, ubetydelig eller irrelevant for spørsmålet om klimaendringene er et alvorlig problem for menneskeheten. Med så gamle argumenter er det tydelig at poenget ikke er å overbevise andre vitenskapsfolk. Dermed gjør de forskningen mer politisk, samtidig som de hevder det nettopp er det de jobber mot.»

Alle de norske klimaforskerne NRK snakker med er oppgitt over at de nok en gang må tilbakevise det de kaller gamle argumenter uten vitenskapelig grunnlag.

– Det ironiske er jo at det er de som lager politikk ut av klimaspørsmålet, sier Rasmus Benestad, klimaforsker i Meteorologisk institutt.

Rasmus Benestad

Rasmus Benestad er klimaforsker i Meteorologisk institutt.

Foto: Sofie Dege Dimmen

Benestad synes også det er ironisk at klimarealistene ønsker at klimaforskerne skal være mer åpne om usikkerhetene i forskningen når de selv er så skråsikre.

– Leser du rapporten til FNs klimapanel eller våre vitenskapelige publikasjoner, er de fulle av forbehold. Vi blir kritisert for å ikke gi klare budskap fordi forbeholdene kommer i veien.

17 norske vitenskapsfolk skrev under

Det er til sammen 17 norske vitenskapsfolk som har skrevet under på deklarasjonen som avblåser klimakrisen. Her finner du listen.

Av disse er 11 tidligere ansatt ved et universitet eller emeritus, altså pensjonert eller avgått fra sin professorstilling. De er alt fra biologer til geologer, fysikere, økonomer, ingeniører, kjemikere og astrofysikere.

Klimaeksperter som NRK har snakket bemerker at det ikke er noen klimaforskere blant dem som støtter oppropet i Norge, og at ingen av dem ser ut til å være aktive i feltet i dag.

– Påstandene deres reflekterer en viss mangel på oversikt over forskningen fra de siste par tiårene, sier klimaforsker i Cicero Bjørn Samset.

Carlo Aall

Carlo Aall, leder av Norsk senter for bærekraftig klimatilpasning (Noradapt) ved Vestlandsforsking, mener klimaendringene bør handler mer om risiko enn om iskanten.

Foto: Aleksander Åsnes / NRK

– Ingen av dem er klimaforskere. De har tydeligvis heller ikke greie på risiko. Hva er best; å redusere utslipp og så viser det seg at vi ikke har noen klimakrise, eller motsatt, å stanse klimaarbeidet og så viser det seg at klimakrisen er reell? De velger det andre alternativet, som er katastrofalt mer risikofylt, sier Carlo Aall, leder av Norsk senter for bærekraftig klimatilpasning (Noradapt) ved Vestlandsforsking.

Han mener risikoanalysen er viktigere enn «den uendelige diskusjonen om isen smelter så eller så mye.»

– Det er uvirkelig å lese at «klimaforskerne» som ser ut til å ha enerett til å gi befolkningen klimafasitsvaret, hevder at det ikke finnes noe annet enn menneskelig utslipp som kan forklare global oppvarming. De vet selv utmerket godt at dette er feil. En slik påstand burde ikke godtas av pressen. Opp gjennom historien har klimaet alltid variert, ofte over korte tidsintervaller. Det er oppsiktvekkende at Samset, Furevik og Benestad kan hevde noe slikt, sier Morten Jødal i Klimarealistene.

Etter at saken ble publisert førsre gang er NRK gjort kjent med at tallet på de som har skrevet under har økt fra 500 til 700

AKTUELT NÅ