Hopp til innhold

Gravide norske kvinner er mer overvektige

40 prosent av kvinner i Norge er overvektige eller har fedme før de blir gravide. Dette kan få store konsekvenser.

Gravid mage

Overvekt og fedme i svangerskapet kan få konsekvenser. Bildet er et illustrasjonsfoto.

Foto: Lise Åserud / NTB

Når gravide går til svangerskapskontroll, blir de spurt om vekt og høyde rett før de ble gravide.

Nå viser tall for 2022 at 40 prosent av kvinner som blir gravide er overvektige eller har fedme i det de går inn i svangerskapet.

Tall fra Medisinsk fødselsregister viser at antallet har økt betydelig de siste årene.

Liv Cecilie Vestrheim Thomsen, overlege FHI

Liv Cecilie Vestrheim Thomsen, overlege ved FHI er bekymret for utviklingen.

Foto: Fotograf Løtvedt

KMI over 25 er overvekt

Liv Cecile Vestrheim Thomsen er overlege ved Folkehelseinstituttet. Hun sier til NRK at tidligere års trend med økende KMI fortsatte i fjor.

For første gang i Medisinsk fødselsregisters historie har gjennomsnittet av gravide kvinner KMI over 25 før svangerskapets start.

Det betyr overvekt.

Tallene fra Medisinsk fødselsregister følger trenden i den generelle befolkningen.

WHOs definisjoner basert på KMI/BMI

Kroppsmasseindeks (KMI) Kg/m2

Klassifisering

< 18,5

Undervekt

18,5-24,9

Normalvekt

25-29,9

Overvekt

30-34,9

Fedme grad 1

35-39,9

Fedme grad 2

≥40

Fedme grad 3

Økt vekt og fedme – store konsekvenser

I oppfølgingen av gravide følger helsepersonell med på KMI både før og under graviditeten.

Dette fordi overvekt og fedme gir høyere risiko for komplikasjoner både for mor og barn.

– Økningen av gruppen med fedme får konsekvenser, sier overlege Vestrheim Thomsen til NRK.

– Svangerskapsomsorgen må forberede seg på mer og tettere oppfølging når andelen gravide med overvekt øker. I tillegg vil det også få konsekvenser for fødeavdelingene rundt omkring i Norge, sier Vestrheim Thomsen.

Gravid kvinne blir målt blodtrykk på

Tettere oppfølging under svangerskapet ved overvekt eller fedme.

Foto: Lise Åserud / NTB

Risiko for komplikasjoner

En økning vil medføre at fødeavdelingene trenger ekstra jordmødre og gynekologer for å utføre flere kontroller. Vi trenger flere anestesileger for å legge til rette for at kvinnene kan få god bedøvelse og dermed gi gynekologer mulighet for å utføre hastekeisersnitt.

Vi trenger også bedre tilpasset medisinsk utstyr på fødeavdelingene og på operasjonsstuene, understreker Vestrheim Thomsen.

Kvinner med fedme har økt risiko for blodpropp, større blødninger, svangerskapsdiabetes og infeksjon ved en graviditet og i barseltiden.

– For å unngå slike komplikasjoner må de derfor følges ekstra opp under svangerskap, fødsel, og i barseltiden. I tillegg må spesialhelsetjenesten også involveres i større utstrekning, sier Vestrheim Thomsen til NRK

KMI over 35 – en dobling siden 2013

I 2013 var det 2,48 prosent av de fødende som var overvektige eller hadde fedme, mens i 2022 steg tallet til 5,1 prosent av alle fødende.

I 2022 hadde 24,4 prosent av alle gravide overvekt, mens 14,1 prosent hadde fedme grad 1-2, og 1,6 prosent hadde fedme grad 3 rett i forkant av graviditeten.

FHI-graf

Andelen kvinner i prosent som ved svangerskapets start hadde overvekt (KMI over 25) eller fedme (KMI over 30) grad 1-3.

Grafikk: FHI

Det viser seg også at flere er overvektige ved barn nummer tre eller fire. 43 prosent av de som får sitt tredje og 49 prosent av de som får sitt fjerde barn er overvektige eller har fedme.

60 prosent av alle gravide er normalvektige eller undervektige i det de begynner svangerskapet.

Vestrheim Thomsen opplyser at det er færre med undervekt, mens det blir flere totalt som kategoriseres med fedme.

Det er også variasjoner mellom fylker. Rogaland og Oslo skiller seg ut med lavere gjennomsnittlig KMI.

På landsbasis var gjennomsnittlig KMI på 25 på i 2022, mens den i Rogaland var 24,9, og i Oslo 23,8.

AKTUELT NÅ