Fikk gammel eksamen – 300 studenter må ta eksamen på nytt

Rundt 300 studenter ved NTNU i Trondheim må ta eksamen på nytt, etter at skolen ga dem en gammel eksamen. Nå klager flere av elevene saken inn til Sivilombudsmannen.

Hovedbygget til NTNU på Gløshaugen

Studentene ved NTNU fortviler over at de må bruke deler av sommerferien til eksamenslesning til en eksamen de allerede har tatt.

Foto: Tor Beisvåg

Systemutviklings-studenter ved NTNU i Trondheim som fikk annullert eksamen etter at skolen ga studentene en eksamensoppgave som var nesten helt make fjorårets.

Nå har universitetet bestemt seg for at alle de rundt 300 studentene må ta eksamen på nytt igjen 20. august.

Axel Franck Næss

Axel Franck Næss mener det er urimelig at hundrevis at studenter må lide for en feil begått av universitetet.

Foto: Privat

Axel Franck Næss (22) er tillitsvalgt for en gruppe av studentene, og reagerer sterkt på at universitetet velger å overlate konsekvensene til elevene.

– Vi synes det er helt urimelig og straffe alle på denne måten her når det er NTNU sin egen praksis som er feil. Når de ikke kan se at det er noen ordentlig feil, så føles det veldig urettferdig at vi skal få så mye problemer.

Må legge om sommerplanene

Næss forteller om dyp frustrasjon blant mange av medstudenene. Mange må legge om planene for sommerferien som et resultat av eksamenen.

– Det er klart at dette går ut over ferien til folk. Selv om de tar eksamen den første dagen i semesteret så må man jo lese på nytt. Det er jo folk som har sommerjobb eller er på ferie fram til semesterstart.

– Hadde ikke det vært urettferdig for de studentene som ikke visste om den tidligere eksamenen, dersom de ikke fikk ta den opp igjen?

– Jeg kan godt være enig i at det er en fordel å vite om den på forhånd. Men man er selv ansvarlig for å bruke hjelpemidlene, og tidligere eksamener er et hjelpemiddel. Men dette er selvsagt ikke en ideell situasjon.

– Eksamen er lovlig hjelpemiddel

Han og flere andre mener NTNUs sentrale klagenemnd begikk saksbehandlingsfeil da de annullerte eksamenen, og har nå klaget vedtaket inn for Sivilombudsmannen.

– Mye av grunnlaget for avgjørelsen stemmer ikke. Vi har fått samme eksamen to ganger. Det er dårlig praksis, men det er ingen lov mot det. Klagenemnda argumenterer blant annet med at erfarne studenter skjønte at vi kom til å få denne eksamenen, fordi den ble fjernet fra ”It’s Learning”, men det er ingen automatikk i det. Det blir gjetting og synsing fra nemndas side.

Systemutvikling er en eksamen med hjelpemiddelkode A. Det betyr at alle hjelpemidler er tillatt. Studentene mener tidligere eksamene er å anse som et hjelpemiddel, og mener derfor at universitetet ikke har grunnlag for å annulere eksamenen.

Tabben fra universitetet skaper store praktiske problemer for de over 300 studentene som må ta eksamenen opp igjen 20. august. Noen har allerede bestilt ferieturer, og andre skal reise på utveksling.

Legger seg flat

Geir Øien

Dekan Geir Øien ved NTNU mener de ikke kunne håndtert saken på en annen måte, men beklager overfor studentene.

Foto: Mentz Indergaard / NTNU Info

– Vi beklager denne saken dypt, og det er selvsagt NTNU sitt ansvar at dette er skjedd. Vi skal gjøre vårt aller beste med tanke på eksamensavviklingen i august.

Øien forsikrer at de skal gjøre sitt ytterste for at alle skal få tatt eksamen i august, uavhengig hvor de befinner seg i verden.

– Jeg skjønner at studentene kan oppfatte dette som urettferdig, og jeg er enig i at universitetet har gjort en feil. Men vi har lagt vekt på at vi må sikre at systemet kan stoles på, og at det reflekterer reell kunnskap blant studentene, sier dekan Geir Øien ved NTNU.

Hva tenker du om at 80 studenter har klaget avgjørelsen inn til Sivilombudsmannen?

– Vi skjønner at dette medbringer så store praktiske problemer for så mange at de ønsker å prøve de instanser som finnes.

Til tross for at universitetet nå legger seg flate, er ikke Næss fornøyd med måten de har håndtert saken på.

– Jeg synes universitetet har håndtert denne saken dårlig. Vi har fått info fra studenter først, og det har blitt mange misforståelser underveis. De skulle ha vært tidligere ute med å legge seg flate.

Sender ut brev

Øien mener NTNU har gjort det de kan når denne uheldige situasjonen først var oppstått.

– Jeg tenker at ting alltid kan gjøres enda bedre, men det har i alle fall hele tiden vært fullt trykk fra NTNUs side på å klargjøre fakta, og kartlegge og følge opp alle aspekter ved saken, i tett samarbeid med studentenes tillitsvalgte.

NTNU har i dag sendt ut et brev og et tilhørende notat som i detalj beskriver vilkårene både rundt økonomisk kompensasjon og gjennomføring av ny eksamen for de som reiser på utveksling til alle de berørte studentene.

Der fremgår det blant annet at studenter som må reise til NTNU kun for å ta eksamen, kan få erstattet sine reiseutgifter.

– Alle berørte studenter vil også snarest få tilsendt en erklæring fra NTNU som beskriver situasjonen overfor de det måtte angå, som for eksempel lånekassen, andre læresteder eller arbeidsgivere. Denne erklæringen vil klart fastslå at det inntrufne er NTNUs ansvar, og at studentene er uten skyld i situasjonen, sier Øien.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger