Hopp til innhold

251 har fått svineinfluensa

251 personer har hittil denne vintersesongen fått påvist svineinfluensa. 14 av dem har fått behandling på intensivavdeling.

Feber

Illustrasjonsfoto: Influensatoppen kan være nådd i store deler av Sør-Norge.

Foto: Colourbox

Overlege ved Folkehelseinstituttet, Bjørn Iversen.

Overlege ved Folkehelseinstituttet, Bjørn Iversen tror fjorårets massevaksinering kan ha påvirket størrelsen på vinterens utbrudd.

Foto: Folkehelseinstituttet

Influensautbruddet begynte for alvor å ta seg opp etter jule- og nyttårshelgen, men nå kan det se ut til å vinterens store influensatopp er nådd, opplyser Folkehelseinstituttet.

Ingen dødsfall

Overlege ved Folkehelseinstituttet Bjørn Iversen tror årets influensasesong blir mildere enn fjorårets.

– I løpet av fjoråret registrerte vi 32 dødsfall som følge av svineinfluensa. Så langt denne sesongen har ingen dødd, sier Iversen til NRK.

Han sier belastningen på sykehus, intensivavdelinger og hos allmennpraktiserende leger var veldig mye høyere forrige sesong.

– Det at så mange vaksinerte seg i fjor, kan ha påvirket størrelsen på årets utbrudd.

To virus

Selv om aktiviteten ser ut til å ha flatet ut, og kanskje har nådd toppen, kan det ikke utelukkes at den vil tilta igjen, skriver Folkehelseinstituttet.

Det spesielle med årets influensautbrudd er at den fordeler seg på to virus. Vanligvis er bare ett virus i omløp. 75 prosent av årets pasienter er smittet av vanlig sesonginfluensa, type B-viruset. Resten har fått fjorårets svineinfluensa.

Graf - influensa

Influensaliknende sykdom i Norge for utvalgte sesonger i perioden 1998-2011. Grafen viser andel (%) av alle legekonsultasjonene pr. uke hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt.

Foto: Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet minner om at det nå haster å vaksinere seg for å redusere risikoen for influensa og komplikasjoner av sykdommen.

Vi anbefaler særlig vaksinen til eldre, gravide og personer med alvorlig underliggende sykdom og til helsepersonell med pasientkontakt.

Pr 18.01.11 er det sendt ut totalt ca 510 000 doser med influensavaksine hvorav ca 480 000 til risikogrupper og 30 000 til øvrig forbruk.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger