Hopp til innhold

20.200 personer registrert med korona-diagnose

Norske fastleger har oppgitt korona-diagnose på 20.200 personer, ifølge ferske tall fra drøyt 40 prosent av alle fastlegene i Norge.

Lunger med Covid 19-infeksjon

Illustrasjon av korona-infiserte lunger, basert på CT-scan. Bildet er fargelagt for å fremheve spesielle detaljer.

Foto: Science Photo Library

Den 6. mars i år fikk fastlegene i Norge tildelt en egen kode som skal brukes ved mistenkt eller bekreftet koronavirussykdom hos pasienter.

«Formålet er å overvåke utbruddet og hvordan det påvirker legesøkningen i primærhelsetjenesten, samt tilrettelegge for fremtidig forskning», ifølge fastlegen.no.

Ny korona-kode

Den nye koden for covid-19 er R991. Ifølge Den norske legeforening skal denne koden bare brukes når legen faktisk mistenker eller har konstatert korona på pasienten, i henhold til Folkehelseinstituttets definisjon.

Helsemyndighetene har også sendt ut en veileder til fastlegene som forklarer hvordan koden skal brukes. Hvis legen er i tvil skal ikke den nye koden brukes. Hvis for eksempel influensasykdom er like sannsynlig som covid-19, skal fastlegen i stedet bruke koden R80 for influensa.

Frem til søndag 22. mars har diagnosekoden blitt brukt på mer en 20.200 pasienter i legenes journalsystemer. Det opplyser selskapet PasientSky til NRK.

Dette er et skybasert journalsystem som dekker omtrent 40 prosent av alle legekontorer i Norge, ifølge selskapet.

– Vi har trukket ut tallene på antallet pasienter der den nye koden for covid-19 er benyttet. Det sier samfunnskontakt i PasientSky, Liselotte Lunde, som er utleid fra First House.

– Interessant tall

20.200 pasienter har blitt registrert med korona-koden R991 av sin fastlege. Tallet inkluderer både tilfeller der pasienten har fått påvist korona-smitte gjennom testing, og der fastlegen har brukt korona-koden etter å ha vurdert pasientens symptomer opp mot Folkehelseinstituttets kriterier.

– Dette er et interessant tall, sier Johan Torgersen. Han er avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Men direktoratet mener først og fremst tallet sier noe om hvor mange som oppsøker fastlegen om dagen.

– Denne diagnosekoden viser hvor mange pasienter fastlegene mistenker har korona, eller har fått påvist korona. Dette er viktig informasjon, fordi vi trenger å vite hvor stor pågang det er til fastlegetjenesten vår, sier Torgersen.

Han advarer mot å bruke fastlegenes rapportering av diagnosekoder til å beregne faktiske antallet smittede i Norge:

– Jeg tenker at vi skal være veldig forsiktig med å beregne smitteutberedelse på bakgrunn av dataene. Disse tallene gir oss først og fremst informasjon om legesøkningen knyttet til koronavirus.

– Hvorfor mener du at man skal være så forsiktige med å bruke diagnosekoden?

– Det er fordi det både registreres pasienter hvor det mistenkes sykdom, som nødvendigvis ikke har det, i tillegg til de som faktisk har det. Det er også slik at det er langt de færreste som oppsøker fastlegen med symptomer som har fått påvist korona, sier Torgersen.

Av alle nordmenn som så langt er testet for korona, er det bare 4 prosent som har fått påvist smitten. Så langt er i alt 2371 er smittet, 197 er innlagt og 10 er døde av koronaviruset i Norge.

Her er korona-koden brukt

Korona-kodene er satt slik blant fastlegene som bruker PasientSky sitt journalsystem:

  • Bodø og omegn: 211
  • Kristiansand og omegn: 1890
  • Stor-Bergen: 123
  • Stor-Oslo: 8700
  • Stor-Stavanger: 1910
  • Stor-Trondheim: 2169
  • Tromsø og omegn: 341
  • Ålesund og omegn: 912
  • Øvrig: 3944

Til sammen er den nye covid-19-koden brukt 20.200 ganger.

– Vi har vært veldig opptatt av, det er at myndighetene skal få tak i tallene. At vi kan dele informasjonen vi sitter på, slik at vi har best mulig beslutningsgrunnlag når vi skal fatte viktige avgjørelser, sier samfunnskontakt Liselotte Lunde i PasientSky til NRK.

NRK har spurt Folkehelseinstituttet (FHI) om hvor mange personer registrert med den nye covid-19-koden de har mottatt informasjon om. Vi har også spurt FHI om de vil bruke tallene til å holde oversikt over korona-situasjonen i landet.

– Vi har ikke mulighet til å svare på dette før i morgen, skriver seniorrådgiver i kommunikasjonsavdelingen, Siri Haugnes, i en e-post mandag kveld.

AKTUELT NÅ