16 mill. på valg-informasjon

Omfattende informasjonskampanje om kommunestyre- og fylkestingsvalget. Kommunaldepartementet vil bruke 16 millioner kroner.

Valurne
Foto: Borgen, Ørn E. / SCANPIX

Mens NRK-radio allerede har begynt med utspørring av partilederne denne uken er, det mulig å forhåndsstemme fra og med fredag 10. august.

Det er åpent for forhåndsstemmegivning fram til og med fredag 7.september, altså fredagen før valget.

Forhåndsstemmgivning for dem som oppholder seg i utlandet varer en uke kortere.

Hver enkelt kommune skal orientere om hvor velgerne kan få forhåndsstemme.

Det er i år 3.609.300 som har stemmerett. Omkring 200.000 er førstegangsvelgere og det er omkring 280.000 velgere med innvandrerbakgrunn.

Valdagen er mandag 10. september.

206 av landets kommuner holder valglokalene åpne også søndag 9. september. Valglokalene må være stengt senest kl. 20.00 mandag 10.september.

Kommunal- og regionaldepartementet vil bruke 16 millioner kroner på informasjon om valget. En rekke organisasjoner får tilsammen 3,2 millioner kroner for å formidle kunnskap om valget.

Departementet vil bruke TV, kino, internett, brosjyrer og sms i sin informasjonskampanje som starter denne uken. Alle husstander skal i midten av august få en informasjonsbrosjyre i posten.

Kampanjen blir særlig rettet inn mot ungdom, innvandrere og velgere med funksjonshemninger, Det legges spesielt vekt på det som er nytt ved årets valg.

Det viktigste av det nye er at velgerne må ha med seg gyldig legitimasjon når de skal avgi stemme.

Det skal velges 430 kommunestyrer og 18 fylkesting.

50 kommuner er denne gangen med på forsøk med direkte ordførervalg. Det blir i år ikke forsøk med elektronisk stemmegivning unntatt i forbindelse med skolevalget.

Det blir heller ikke, som ved valget i 2003, forsøk med å holde valg en annen dag enn de offisielle valgdagene. I 2003 ble det gjort forsøk i Nittedal i Akershus med kommunevalg i juni. Det ble ingen suksess når det gjelder valgdeltagelsen.

Kommunaldepartemnetet har egne informasjonssider på nettet www.valg.no.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger