- Strafferabatt utenkelig

Hvis det som er skjedd med Munch-bildene skulle føre til en form for strafferabatt for David Toska, vil reaksjonene bli meget sterke blant norske politifolk, fastslår leder i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen.

Arne Johannessen
Foto: Sara Johannessen / Scanpix

Han sier forbundets tillitsvalgte ikke kjenner realitetene i de angivelige forhandlingene som skal ha vært ført.

- Vi vet ikke engang om det er ført noen forhandlinger, men vi har selvfølgelig fulgt nøye med. Det er gått to år siden bildene ble stjålet, så kommer de til rette tre dager før NOKAS-saken starter, sier Johannessen.

Han mener det ville være en helt gal kobling om disse bildene på noen måte skulle påvirke NOKAS-saken.

Argusøyne

- Politifolk over hele landet vil følge NOKAS-saken med argusøyne. En mildere påstand fra aktoratet enn i tingretten anser vi som helt uakseptabelt, sier Johannessen. Han vil likevel gjerne gi uttrykk for glede over at maleriene nå er kommet til rette.

Det har vært en lang og vanskelig etterforskning og politiet i Oslo har gjort en strålende jobb, sier Johannessen. Den ene av aktorene i NOKAS-saken, Arild Dommersnes, sier til NTB at han ikke tror funnet av Munch-bildene vil påvirke hans påstand i NOKAS-saken.

På spørsmål om han alene kan avgjøre straffepåstanden, sier Dommersnes at det i en så alvorlig sak selvfølgelig er et samarbeid med Riksadvokaten.

Riksadvokaten

Den andre aktoren, Tor Christian Carlsen, mener det avgjørende i saken er at Riksadvokaten har anket tingrettens dom mot David Toska med krav om forvaring.

- Når Riksadvokaten har påanket for å få forvaring forholder jeg meg til det, sier Carlsen.

Han bekrefter samtidig at det i en så alvorlig sak hele tiden er dialog med overordnet påtalemyndighet. På spørsmål om han kjente til at det foregikk forhandlinger om å få tilbake Munch-maleriene, sier Carlsen at han verken vil bekrefte eller avkrefte en slik påstand.

- Det er et utsagn som etter sin art er slik at vi ikke kommenterer det, sier Carlsen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger