- Slike brokollapser skal ikke skje

Dødsulykken i Minnesota i USA, skyldes trolig konstruksjonsfeil hevder norsk ekspert.

 

Årsaken til broulykken i Minnesota kan være konstruksjonsfeil. Det mener Børre Stensvold leder for broseksjonen i Veidirektoratet. Etter å ha sett bildene fra ulykken i USA, mener han at det er lite som tyder på noe annet:

 

Amerikanske tv-stasjonar har i dag fått inn bilete og video frå vitne som har filma kor raskt og lett brua dett saman.

Bileta har også Børre Stensvold i vegdirektoratet sett. Brua i Minnesota er ei såkalla stålfagverkskonstruksjon - og slike bruer dett i utganspunktet berre saman ved ytre påverknader, fortel Stensvold.

SISTE NYTT

Siste meldinger