Hopp til innhold

- Norge kan bli en frihavn for krigsforbrytere

Røde Kors frykter at fredagens krigsforbryteravgjørelse i Høyesterett kan få store konsekvenser for Norge.

Bernt G. Apeland kommunikasjonsdirektør i Norges Røde Kors.

Bernt G. Apeland i Norges Røde Kors mener dagens dom hindrer Norge i å dømme krigsforbrytere.

Foto: NRK

En 44-årig norskbosnier har tidligere blitt dømt for krigsforbrytelser både i ting- og lagmannsretten, men landets øverste domsstol avgjorde at krigsforbryterloven fra 2008 ikke kan ha tilbakevirkende kraft.

– Blir ikke dømt

– Du får ikke dømt folk for det de har gjort. Du får ikke dømt folk for krigsforbrytelser eller for overgrep mot menneskeheten og du får ikke dømt folk for folkemord, sier Bernt G. Apeland kommunikasjonsdirektør i Norges Røde Kors.

Etter at Jugoslavia gikk i oppløsning på starten av 1990-tallet gikk mannen inn i den kroatiske geriljaen HOS og tjenestegjorde blant annet som fangevokter i interneringsleiren i Dretelj i en halvtårsperiode i 1992. Fangene ble utsatt for omfattende overgrep, ifølge FN.

Norskbosnieren ble i Borgarting lagmannsrett dømt til fire og et halvt års fengsel for 13 tilfeller av krigsforbrytelser, alle overgrep mot navngitte personer, men frifunnet for systematiske angrep mot sivilbefolkning.

Saken er den første krigsforbrytersaken i Norge siden rettsoppgjørene etter andre verdenskrig.

– En ny mulla Krekar-situasjon

Dagens avgjørelse kan få konsekvenser, tror riksadvokaten.

– For en del av de sakene vi fortsatt holder på å etterforske, for eksempel knyttet til Rwanda, må vi legge flertallets oppfatning til grunn i den videre behandling av dem, sier riksadvokat Tor Aksel Busch.

Å bli dømt for krigsforbrytelser er straffeskjerpende, selv om handlingene rammes av andre punkt i straffeloven som drap, voldtekt og frihetsberøvelse. Fremskrittspartiet mener Norge nå skaffer seg store problemer.

– Dette er en ny mulla Krekar-situasjon, og det strider mot alle nordmenns rettsfølelse at krigsforbrytere ikke skal bli straffet, sier Hans Frode Asmyhr stortingsrepresentant fra Frp.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ