Hopp til innhold

- Imamer må kunne norsk

- Imamer som søker om innreise- og arbeidstillatelse i Norge må skoleres i norsk språk, kultur og samfunn, mener regjeringspartiene.

Imamen Sayed Mohmmed Ashraf og Islamsk Råd
Foto: Knut Falch, Falch, Knut

Arild Stokkan-Grande sier også til Dagsavisen at det kan være aktuelt å stille krav om at norsk skal brukes i deler av imamens preken.

- Når vi gir arbeidstillatelse til folk, bør vi også kunne stille krav om at de lærer seg skikkelig norsk, sier han.

 

Regjeringspartiene går inn for at det stilles strengere krav til imamene, som også er forbilder for mange.

Trygve Slagsvold Vedum representerer Senterpartiet i kommunal og forvaltningskomiteen på Stortinget.

Er forbilder 

Han mener imamene må gå foran som et godt eksempel.

- Religiøse ledere, som imamer, er veldig viktige talspersoner. De betyr mye for folks liv og handlinger. Da er det også viktig at de deltar i det norske samfunnet, og behersker språket godt nok til å føre en dialog, mener han.

SVs Heikki Holmås mener en arbeidstillatelse også må knyttes til et krav om å gjennomgå en slags skolering i det norske samfunnet.

Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum sier at lovforslaget ikke vil ha noen tilbakevirkende kraft for imamer som allerede har fått arbeidstillatelse.

Forslaget til ny utlendingslov legges fram over nyttår.

 

 

 

 

AKTUELT NÅ