- For få politi blir dømt

Spesialenheten for politisaker mener det skal veldig mye til for å få dømt en politimann for ulovlig maktbruk i Norge.

Avisutklipp om politivold
Foto: Karl Hans Johansen / NRK

Et flertall på Stortinget åpner for å skjerpe loven som regulerer politiets maktbruk.

I arkivet hans finnes det mange saker om maktbruk i politiet. Men de færreste har ført til straff. Noen gang er har politifolk sluppet unna, selv om Spesialenheten for politisaker kjempet hardt for å få dem dømt.

Jan Egil Presthus, leder for Spesialenheten for politisaker

Jan Egil Presthus

Foto: Spesialenheten for politisaker

Leder Jan Egil Presthus i Spesialenheten for politisaker viser NRK arkivet der det finnes mange saker om maktbruk i politiet. Han drar frem en tykk mappe:

- Dette er den saken vi var i Høyesterett med to ganger, forteller Presthus.

Saken handler om en pågripelse som ble blodig:

Politiet fulgte etter en mann som kjørte fra en trafikk-kontroll. Da politiet endelig stanset mannen brukte de pepperspray og begynte å slå.

Men i fjor frikjente Høyesterett han som slo. Det skal svært mye til for å få dømt en politimann for vold i Norge fastslår spesialenheten.

Åpner for lovendring

- Dersom det er slik at man ønsker at flere tjenestemenn skal straffes for bruk av makt i tjenesten, eller har et ønske om at terskelen skal settes lavere, så vil det være en oppgave for lovgiver, sier Presthus.

Og der hvor lovene lages åpner nå både Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Høyre for å vurdere lovverket på nytt.

- Jeg tenker at det er livsviktig for politiet at man har tillit i befolkningen, sier Høyre-representant Elisabeth Aspaker.

- Vi bør vurdere å stramme inn regelverket når vi får slike signaler som vi her får fra spesialenheten. Og skal politiet ha høy tillit - det har de i dag - så må også befolkningen oppleve at det er en forsvarlig maktbruk fra politiet sin side og at ikke minst også at spesialenheten har gode muligheter til å følge det opp når det ikke skulle være det, sier Anne Marit Bjørnflaten (Ap), leder for justiskomitèen på Stortinget.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger