Hopp til innhold

Vurderer å stenge sykehus om sommeren

Mangelen på vikarer er så prekær at Helse Nord vurderer å stenge hele sykehus om sommeren. – Dette har aldri vært gjort før, sier helsedirektøren.

Lars Vorland, direktør i Helse Nord

Direktør Lars Vorland i Helse Nord sier det kan være både nødvendig og ønskelig med sommerstengte sykehus.

Foto: Barbro Andersen / NRK

– Vi begynner å få virkelig store problemer med å få tak vikarer i sommerferiene, og dette vil bare bli verre og verre i årene fremover, sier direktør Lars Vorland i Helse Nord til NRK.

Og det er bakgrunnen for at han i dag i Fremover forteller at styret i Helse Nord vurderer å stenge hele sykehus om sommeren.

Helse Nord er nemlig engstelige for å holde åpne avdelinger med mange ubesatte stillinger. En svekket kvalitet og beredskap, kan bli konsekvensen.

– Derfor snur vi nå alle steiner for å finne ut hvordan vi kan ha en god kvalitet også i sommerferien. Et av tiltakene er å stenge ned hele sykehus i deler av sommeren. Så lar vi folk derfra jobbe på det nærmeste sykehuset, slik at vi i hvert fall har full beredskap et sted, sier Vorland.

– Aldri gjort tidligere

Løsningen Vorland skisserer er en ordning hvor det veksles mellom hvilken institusjon som er stengt fra det ene året til det andre.

Det kan bidra til at de ansatte lærer seg å kjenne andre institusjoner og andre rutiner, mener direktøren.

Ifølge Vorland har så drastiske trekk som Helse Nord nå vurderer aldri vært forsøkt tidligere, men nå kan det bli nødvendig. Vorland forteller at det er knapphet på helsearbeidere også i Sverige, og dermed kan heller ikke denne kilden av helsepersonell redde sykehusene.

– Vi har stengt ned deler av sykehus tidligere, altså fødeavdelinger og fødestuer, men ikke hele sykehus. Det vet jeg ikke om er gjort før i Norge i det hele tatt.

Aktuelt allerede neste år

Helse Nord driver sykehus fra Helgeland i sør til Finnmark i nord (se oversikt i faktaboksen). Hvilke sykehus det vil være aktuelt å stenge ned, vil ikke Vorland spekulere i.

– Det gjenstår å se. Men det bør jo være sykehus som befinner seg i geografisk nærhet til et annet sykehus.

– Når vil dette være aktuelt?

– Vi skal vurdere dette til høsten, og sommeren 2015 er første gang det vil være aktuelt.

– Tror pasientene vil bli fornøyd

– Hva vil Helse Nord spare på å holde sommerstengt?

– Vi sparer ingenting økonomisk, tror jeg. Det er heller ikke poenget. Poenget er å øke kvaliteten gjennom sommeren.

– Hvordan tror du pasientene vil reagere?

– Jeg tror pasientene vil være fornøyd dersom vi klarer å bedre kvaliteten, sier Vorland som understreker at debatten om sommerstengte sykehus må tas i det åpne rom.

– Ellers havner de bak lukkede dører, og det er ingen tjent med.

– Må ta samarbeid på alvor

Pasientombud Odd Arvid Ryan i Troms forstår hvorfor Helse Nord vurderer å sommerstenge enkelte sykehus.

– Begrunnelsen er god nok den. Det er mangel på kompetent personell. Man skal heller ikke utelukke at dette bidrar til god kvalitet, sier han.

Men han advarer likevel.

– Det er viktig å understreke at det allerede per i dag er problemer når det gjelder koordinering og samarbeid mellom sykehusene. Dette må Helse Nord ta på alvor når de skal utrede disse planene videre.

– Risikerer ikke pasientene vel lang reisevei med denne ordningen?

– I Nord-Norge er ikke pasientene uvant med lange reiser, men det kan selvfølgelig bli en ulempe om reisene blir enda lengre. Det finnes jo begrensninger for hvor langt fødende og andre pasientgrupper kan reise.

– Er pasientombudet bekymret for planene til Helse Nord?

– Det er for tidlig å si. Men vi ser allerede i dag at det kan svikte når man skal samarbeide om pasienter i forbindelse med redusert kapasitet om sommeren. Hvis Helse Nord ikke gjør dette skikkelig, risikerer pasientene å vente unødig eller at de rett og slett blir glemt og ikke får de operasjonene de skal ha.

helse-nord-sykehus