Hopp til innhold

Vurderer piggdekkavgift i Rana

– Det kan gi god effekt å få ned piggdekkandelen, sier miljøvernrådgiveren i Rana.

Mo i Rana

Så langt i år har det vært mer enn 20 døgnoverskridelser for svevestøv i Mo i Rana. Det er på nivå med storbyer som Bergen og Oslo.

Foto: Lars Petter Kalkenberg / NRK

Den gamle industribyen Mo i Rana er blant de verste byene i landet når det gjelder svevestøv.

Så langt i år har det vært mer enn 20 døgnoverskridelser for svevestøv i byen. Det er på nivå med storbyer som Bergen og Oslo.

– Vi har hatt en utfordring med været. Det har vært tørt og kaldt og da ligger alt til rette for mye svevestøy, sier miljøvernrådgiver Allan Berg.

Veiene har også skylden

Allan Berg

Miljøvernrådgiver Allan Berg tror færre piggdekk vil gi miljøgevinst i Rana.

Foto: Frank Nygård / NRK

Rana er en industritung kommune, og det er industrien som må ta det meste av skylden for luftforurensningen. Men også biltrafikken virvler opp mye støv.

– Industrien er vår største utfordring, men vi ser også at filtrene domineres av mye sand og salt. Teorien går på at mye av dette kommer fra veiene, sier Berg.

– Teorien styrkes av at det på dager med overskridelser er det høyest konsentrasjonen av svevestøv i rushtiden, fortsetter han.

Vil ha færre piggdekk

Og med den teorien etablert, vurderer kommunen å innføre nye, strengere tiltak for bilistene.

– Vi må isolert sett se på veiene som en faktor til forurensningen, sier Berg.

Bedre feiing, grusing av veien, og rett asfalt er noen av elementene som skal sees nærmere på.

Men i tillegg vurderes det innføring av miljøfartsgrenser og piggdekkavgift.

– Det kan gi god effekt å få ned piggdekkandelen. De piggfrie dekkene har etter hvert blitt av god kvalitet og vi oppfordrer folk om til skifte et par sesonger for å se hvordan det er å kjøre uten pigger på vinteren, sier miljøvernrådgiveren.

Berg understreker at det er opptil politikerne å ta den endelige avgjørelsen om dette. Men å innføre piggdekkavgift vil uansett ikke gjøre ting verre, mener han.

– Piggdekkene produserer 100 ganger med svevestøv enn piggfrie dekk, sier Berg.

Kan bli stilt for retten

Tidligere har NRK fortalt at store deler av Norge har så høye nivåer av lokal luftforurensning, at Norge kan bli stilt for retten av EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Norge har fått to måneders frist til å besvare uttalelsen. Deretter vil ESA vurdere om de skal bringe saken inn for EFTA-domstolen.

Miljøvernministeren mener det er kommunene som må ta ansvar for å få ned mengden av svevestøv.

Created by InfoDispatcher

I den gamle industribyen Mo i Rana er lufta enkelte ganger så forurenset at barnehagene sender ungene ut av byen for at de skal få frisk luft.