Menn mellom 30 og 50 år er bilbelteverstingene

– Ingen tvil. Ungdommene er flinkere enn voksne menn mellom 30-50 år. Det er her vi finner bilbelteverstingene, konstaterer overingeniør Frode Johansen i Statens vegvesen.

Storstilt belteaksjon

Overingeniør Frode Johansen og inspektør Gunn Fagerli fra Statens Vegvesen gjør seg klare til å fortelle de unge hvor viktig det er å bruke sikkerhetsbeltet i bilen.

Foto: Statens Vegvesen

Målgruppa for Statens vegvesens belteaksjon som pågår over hele landet denne helga er de unge, men så langt har flest voksne menn blitt stoppet uten sikkerhetsbeltet på.

Johansen er kampanjeleder for aksjonen på Helgeland, og lørdag ble det utstedt svært få bøter til personer mellom 16 og 24 år.

– Fredag ble det kontrollert 1657 kjøretøyer i denne regionen. Bare to av de 13 som fikk bot var i målgruppa. Lørdag ble det kontrollert 753 kjøretøyer. Også her var bare to av de 22 personene som fikk bøter under 24 år, sier Johansen til NRK.no.

Bilbeltekontroll på Helgeland

Atia Al-khatib og Mehmet Akcag hadde bilbelte på og fikk Twist av inspektør Gunn Fagerli.

Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen er på veiene i hele landet denne helga, for å få folk til å bruke bilbelte. Totalt regner de med å kontollere om førere og passasjerer bruker beltet i over 50.000 biler.

Bakgrunnen for aksjonen er at mer enn 35 prosent av de drepte i bilulykker, ikke brukte bilbelte.

I samarbeid med politiet vil vegvesenet kreve 1.500 kroner i gebyr fra dem som stoppes uten bilbeltet på.

Under aksjonen stopper ikke vegvesenet alle bilene som passerer, men kontrollørene speider inn i bilene for å se om sikkerhetsbeltet er på, før de eventuelt vinker bilen inn noen hundre meter unna.

Vil nå unge bilister

Selv om unge sjåfører og passasjerer i alderen 16 til 24 år er målgruppen for kampanjen, vil folk i alle aldre måtte betale hvis de ikke bruker sikkerhetsbeltet i bilen.

Kampanjeleder for aksjonen på Helgeland, Frode Johansen sier han så langt har fått inntrykk av at de unge er de flinkeste til å bruke beltet.

– De fleste vi har skrevet ut gebyr til så langt i aksjonen er menn fra 30 til 50 år, sier Johansen.

Vegvesenet tar også kontakt med de unge som passerer med beltet på, og informerer om viktigheten av beltebruk og hvor avgjørende det kan være ved en ulykke.

– Responsen har vært veldig god fra ungdommene, som har hørt på det vi har å si. Det virker som det går inn på dem, og jeg håper dette kan være med å redde liv, sier Johansen.

Positiv utvikling

Sist gang vegvesenet hadde en lignende storkontroll var på sensommeren i fjor, da ble rundt 74.000 kjøretøy kontrollert på èn uke, og nærmere 1500 gebyrer ble gitt.

– Bilbeltebruken i Norge er jevnt over god og utviklingen har vært positiv. 95 prosent av alle sjåfører bruker bilbelte i trafikken, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Fredrik Lysebo i Statens vegvesen.

Likevel viser ulykkesanalyser at hele 35 prosent av de som blir drept i bilulykker ikke har brukt sikkerhetsbelte, noe som utgjør 30-40 tapte liv årlig.