Hopp til innhold

Fiskerne vil vite hvor giftstoffene kommer fra

Fiskerne vil ha svar fra regjeringen på om giftstoffer i sjømaten stammer fra oljeinstallasjoner langs norskekysten.

Fisker Bjørnar Nicolaisen fra Andøya

– Vi er bekymret for norsk fiskerinæring og vi krever et klart svar: ja eller nei, på vårt spørsmål, sier sekretær Bjørnar Nicolaisen i Andøy fiskarlag.

Foto: Ingrid K.J.Lånan

– Vi er bekymret for norsk fiskerinæring og vi krever et klart svar: ja eller nei, på vårt spørsmål, sier sekretær Bjørnar Nicolaisen i Andøy fiskarlag.

I flere år har det vært forbud mot å fiske blåkveite fra Lofoten og sørover, på grunn av for mye dioksin i fisken.

I sommer ble det også forbudt å fiske taskekrabbe fra Bodø til Lofoten, på grunn av for mye kadmium, et giftig tungmetall som kan gi nyreskader, beinskjørhet og økt risiko for å få kreft.

Krever svar

Derfor har 14 fiskarlag i Nordland har nå gått sammen og skrevet et åpent brev til olje- og energiministeren.

– Oljeministeren må svare. Vi er ikke ute etter noen sannsynlighetsberegninger. Vil vite om oljeindustrien kan avskrives fra våre bekymringer, sier Nicolaisen.

Fant giftig tungmetall

Det var i en undersøkelse gjort av Mattilsynet i sommer at det kom frem at krabber fra Salten og opp til Bø i Vesterålen inneholder for mye av det giftige stoffet kadmium.

Funnene gjorde at Mattilsynet gikk ut å frarådet fangst av taskekrabber nær Bodø fra Saltfjorden til Folda.

– Bekymret

Fiskerne er bekymret for funnene av både kadmium og dioksiner, og frykter at også fisken kan bli forurenset.

– Vi er bekymret for helsa til de vi leverer mat til og for hele kysten. Hele Nord-Norge lever av sjømat som produseres i disse områdene og da må vi vite hvor giftstoffene kommer fra, sier Nicolaisen i Andøy fiskarlag.

Lover svar

Og han kommer til å få svar på det han lurer på. Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) jobber for tiden med å gi svar på spørsmålet: skyldes giftstoffene utslipp fra oljeindustrien?

Imidlertid er ikke svaret klart, men KLIF lover å fortelle fiskerne hva de finner ut.

Forsker Amund Måge hos Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) har spesialisert seg på metaller i sjømat.

Han ser frem imot konklusjonen fra KLIF.

– Det er et veldig interessant spørsmål fiskerne stiller, og det blir spennende å se hva svaret er, sier han.