Vil utrede Drevjamoen

Stortinget vil be regjeringen utrede å bruke Drevjamoen som et supplement til rekruttskolen på Terningmoen, opplyser Liv Signe Navarsete (Sp) NRK. Hun tror det er et første skritt for å få en selvstendig rekruttskole på Drevjamoen. NRK har tidligere fortalt at flere kommuner står samlet om en framtidig rekruttskole i Vefsn.

Stridsvogner nord
Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret / Ole-Sverre Haugli/Forsvaret