Vil slå sammen klinikker

I 2019 blir alle operative enheter på Nordlandssykehuset samlet i en stor klinikk under samme ledelse, skriver Avisa Nordland. Det er områdene innen kirurgi, ortopedi, øye, øre/nese/hals, kjeve, gynekologi/fødselshjelp og hele Akuttmedisinsk klinikk.