Hopp til innhold
Nordlandssykehuset
Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Nordlandssykehuset

 • Nordlandssykehuset reduserer beredskapen

  Nordlandssykehuset reduserer beredskapsnivået fra gult til grønt fra fredag 20. januar.

  Det skriver de selv i en pressemelding.

  Årsaken er at den store tilstrømmingen av pasienter har avtatt noe. Det er færre utskrivningsklare pasienter og mindre sykdom blant ansatte.

  Grønt nivå innebærer at vi fortsatt opprettholder beredskapen, men reduserer til et lavere nivå. Vi har fortsatt mange innlagte pasienter og følger utviklingen tett. Ny vurdering av beredskapsnivå gjøres neste uke, sier Siri Tau Ursin.

  Grønt beredskapsnivå innebærer at det kan bli behov for ekstraordinære ressurser og tiltak og at situasjonen krever økt oppmerksomhet, skriver sykehuset.

 • – Styret er bekymret og utålmodig

  Styret i Nordlandssykehuset fikk i dag en statusoppdatering på tiltakene som er iverksatt for å møte den vanskelige økonomiske situasjonen i organisasjonen. Styreleder Mari Trommald sier til NRK at styret er bekymret og utålmodig, men at de opplever at ledelsen jobber godt. – Det vi tok stilling til i desember, om å redusere kostnadsnivået svarende til 284 millioner, ligger fast. Men det er viktig å være tydelig på at her kan det være naturlig avgang, folk som slutter, turnover ved sykehuset, redusert overtid og innleie. Det er mange komponenter, sier hun. Det legges fram en plan for det videre arbeidet ved neste styremøte.

  Mari Trommald, Bufdir
  Foto: Tine Poppe
 • Vikarutgiftene til Helse nord doblet på to år

  Helse nord sliter med enorme underskudd. Ved Nordlandssykehuset har utgiftene til innleie av vikarer økt fra 57 millioner i 2017, til 143 millioner i 2021. Tallene for Finnmarkssykehuset viser en økning i samme periode fra 37 millioner til 100 millioner, skriver NTB.

  Nordlandssykehuset
  Foto: Sondre Skjelvik / NRK
 • Ny direktør tilsatt ved NLSH

  Siri Tau Ursin (59) ble i et ekstraordinært styremøte i dag tilsatt som ny administrerende direktør i Nordlandssykehuset HF. Hun begynner i jobben 28. februar, opplyser sykehuset.

  Adm.dir. for Finnmarkssykehuset, Siri Tau Ursin
  Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK