Hopp til innhold

Beskylder oppdrettsnæringen for mangel på fiskevelferd

– Dyreetikk for fisk er en forpliktelse, mener veterinær.

Flakstadvåg Laks

Oppdrettsnæringen blir bedt om å se på laksen som bøndene ser på sauene eller kyrne sine.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Aud Skrudland

Aud Skrudland, veterinær og spesialinspektør hos Mattilsynet mener vi har for dårlig fiskevelferd i Norge.

Foto: Forskningsrådet

– Å tenke på fisk som dyr er relativt nytt, folk har andre holdninger mot fisk enn de har for andre dyr, sier Aud Skrudland, veterinær og spesialinspektør hos Mattilsynet.

Sammen med andre veterinærer tar hun opp temaet fiskevelferd i en artikkel for Norsk Veterinærtidsskrift. De mener det er mangel på fiskevelferd i norsk lakseindustri.

– Det er viktig å huske på at når man driver med oppdrett, så har man like mye ansvar for fisken som bønder har for sine dyr. Vi må tenke på fisken på samme måte som vi gjør med sauen, sier Skrudland.

Tar for lite hensyn

Lakselus

Hyppige lusebehandlinger og høy dødelighet representerer dårlig dyrevelferd som vi ikke har grunn til å være stolt over, sier veterinær Aud Skrudland

Foto: Norges Jeger og Fiskerforbund

– Det siste året har det vært til dels høy dødelighet av stor, nesten slaktemoden laks under og etter behandling. Flere anlegg har mistet mellom 100 og 200 tonn stor laks i forbindelse med behandling uten at dette avstedkommer nevneverdige reaksjoner, skriver veterinærene i artikkelen.

Nå ønsker Skrudland økt oppmerksomhet på temaet fiskevelferd.

– Hyppige lusebehandlinger og høy dødelighet representerer dårlig dyrevelferd som vi ikke har grunn til å være stolt over, sier Skrudland.

Hun mener oppdrettsnæringen kan bli bedre når det gjelder alt av planlegging og vurderinger.

– Oppdrettsnæringen har et ansvar til å ta vare på fisken. De må ta hensyn til fiskevelferd på samme linje som de tar hensyn til tilvekst, kvalitet, at fisken skal være trygg og god å spise, sier hun.

Ulikt syn

FHL ansatte Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Det kan bli kryssende interesser mellom økonomi og dyrevelferd, forklarer Ketil Rykhus, spesialrådgiver i fhl.

Foto: Siv Dolmen / FHL

Spesialrådgiver i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Ketil Rykhus mener veterinærene tar opp et viktig tema.

– De har mye rett i det de skriver, men jeg er uenig med deres påstander om at fiskevelferden er fraværende, selv mener jeg at den har vært der hele tiden, sier Rykhus.

Han mener at oppdrettsanleggene prioriterer velferden forskjellig.

– Jeg tror at de aller fleste har fokus på det, men i ulik grad. I all matproduksjon hvor det er levende dyr inn i bilde, kan det hos noen være kryssende interesser mellom økonomi og dyrevelferd, sier han.

Dyrt å drive med velferd

En av bekymringene til Skrudland er at oppdrettsnæringen unngår å prioritere velferden til fisken fordi det er for dyrt. Dette er Rykhus uenig i.

– Det er klart det koster litt å opprettholde velferden, men man vil tjene på det i lengden, sier Rykhus.

Det vi ser er at hvis vi avluser på lavere nivåer og ikke slipper opp masse lus, så blir det totalt sett færre avlusninger, forklarer Rykhus.

– Dette er en vinn-vinn-situasjon hvor det er færre lus på fisken, mindre ubehag og bedre håndtering. Noe som igjen er en økonomisk gevinst for selskapene. Over tid er det en god investering å ha fiskevelferden i bakhodet, sier han.

Må ta ansvar

Skultand mener det både er Mattilsynets og oppdretternes ansvar å sikre fiskens velferd.

– Mattilsynet må slå ned på dem som ikke følger dyrevelferdsloven, samtidig som fiskeoppdretterne må ta ansvar for velferden til egen fisk, sier veterinæren.

De ønsker å samarbeide med oppdrettsnæringen for å øke velferden til fisken.

– Vi ønsker å tilby opplæring og kursing i dyreetikk, og samtidig bli flinkere til å spre informasjon rundt problemer med store tapstall i vann og dødelighet rundt avlusing, forklarer Skrudland.

Mattilsynet vil øke fokuset på fiskens velferd ved å gi ut grønne konsesjoner.

– Disse får man dersom man innfrir alle krav som å passe på at fisken ikke rømmer, holder den frisk for lakselus og fremmer dyrevelferd på lik linje med de to første, forteller Skrudland.