Hopp til innhold

Her kan 1 av 4 innbyggere bli asylsøkere 

Ordføreren er positiv, men blant befolkningen i Ballangen er flere svært skeptiske til forslaget fra UDI: De vil flytte opp mot 1000 asylsøkere til bygda med 2600 innbyggere.

Ballangen

I Ballangen kommune bor det i dag knapt 2600 personer. I fjor var over 20 prosent av dem uføretrygdede. Selv om midlertidig bosetting av asylsøkere vil føre til flere arbeidsplasser i kommunen er mange innbyggere svært skeptiske.

Foto: Espen Aarsvold / NRK

I dag bor det knapt 2600 personer i Ofoten-kommunen Ballangen, men tallet kan få seg en real oppjustering. Utlendingsdirektoratet ønsker nemlig midlertidig bosetting for mellom 500 og 1000 asylsøkere i kommunen. Dette som del av deres nasjonale beredskapssatsing.

– Vi syntes jo i utgangspunktet at det (antall asylsøkere red.anm.) hørtes voldsomt ut, sier ordfører Per Kristian Arntzen (Sp).

Da de gamle bergverksgruvene ble lagt ned på 60- og 80-tallet, forsvant mange hundre arbeidsplasser fra bygda hvor over 20 prosent av innbyggerne var uføretrygdede i fjor. Men dersom UDIs plan gjennomføres kan det få stor betydning for næringslivet i kommunen, mener ordføreren.

– Og man snakker om 40-50 nye arbeidsplasser, sier Arntzen.

Vil sette opp brakkeleir på tidligere avfallsdeponi

Bjørn Fridfelt

Bjørn Alf Fridfeldt er direktør i Utlendingsdirektoratet region Nord.

Foto: Nora Lie / UDI

Nasjonalt planlegger UDI at 9000 midlertidige mottaksplasser skal løses med brakke- og teltleire. Det skal opprettes 1500 slike plasser i hver av UDIs seks regioner.

I region nord er Ballangsleira en av tre tomter som har pekt seg ut som aktuelle for brakkeleire. Tidligere var området et avfallsdeponi for de nedlagte gruvene i kommunen. I dag er det et rekreasjonsområde.

– Ballangsleira er særdeles godt egnet beliggenhetsmessig, så får vi se om vi får gjennomslag for dette, sier direktør i Utlendingsdirektoratet region Nord, Bjørn Alf Fridfeldt.

– Folk kommer til å føle seg utrygge

Jørn Alex Olsen

Innbygger i Ballangen Jørn Alex Olsen ønsker ikke at det skal komme flere asylsøkere til kommunen.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Ordføreren er positiv, men blant innbyggerne i Ballangen får UDIs forslag svært lunken mottakelse. NRK treffer ingen som synes det er en god idé.

– Jeg finner ikke ord. Leira er et naturområde, så hvis de gjør dette blir alt kommunen har bygd opp ødelagt, sier Astrid Johansen.

Hun bruker i dag Ballangsleira som rekreasjonsområde. Selv om det vil føre til flere arbeidsplasser vil heller ikke Jørn Alex Olsen ha midlertidige mottaksplasser i kommunen.

– Jeg ønsker ikke at det skal komme flere flyktninger hit.

– Hva tror du vil skje hvis det kommer 1000 asylsøkere til kommunen?

– Jeg tror det kommer til å bli konflikter og kriminalitet. Folk kommer til å føle seg utrygge, sier Olsen.

Opp til kommunestyret

Per Kristian Arntzen

Ordfører i Ballangen, Per Kristian Arntzen (Sp) ved Ballangsleira. UDI ønsker å opprette en brakkeleir som kan huse mellom 500 og tusen asylsøkere på området.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Det er foreløpig ingenting som er avgjort i saken.

– Det er opp til kommunestyret å bestemme hva som skal skje videre, sier ordfører Arntzen.

Første kommunestyremøte er satt til 21. april. Da vil forespørselen fra direktoratet bli behandlet. Dersom det blir besluttet at de kan bruke tomten ser Fridfeldt i UDI for seg følgende:

– Da vil det bli etablert en moderne brakkerigg. Utearealene vil bli tilrettelagt med lekeplass, kanskje en liten idrettsplass, slik at det er aktivitetsmuligheter på området. Utseendemessig vil det komme til å se veldig bra ut.

Dersom UDI får klarsignal ønsker de å være ferdige i løpet av sensommeren i år.