NRK Meny
Normal

Vil fjerne leveringsplikten i fiskeriene

– Enkelte kystsamfunn må få mer fisk enn andre for å bli sterkere, mener professor Frank Asche ved Universitetet i Stavanger. Han mener sjømatindustrien må endres radikalt om den skal bli mer lønnsom.

Norway Seafoods i Melbu

LEGGER FRAM INNSTILLING: Det regjeringsoppnevnte sjømatindustriutvalget leverer sin innstilling om en konkurransedyktig fiskeindustri i morgen.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg

Leveringsplikten kan stå for fall når det regjeringsoppnevnte sjømatindustriutvalget leverer sin innstilling om en konkurransedyktig fiskeindustri i morgen.

Professor Frank Asche ved Universitetet i Stavanger er en av dem som ønsker å fjerne leveringsplikten og gå inn for en ordning der industrien er med på å fange fisken. Han mener det vil føre til en mer lønnsom sjømatindustri.

– Vi må slutte og låse fangsten til bestemte samfunn, slik at noen samfunn kan få mer fisk og dermed bli sterkere. Dessverre vil det også føre til at noen samfunn vil forsvinne, men det vil de uansett når industrien ikke lenger er lønnsom.

– Næringen har en utfordring

Frank Asche

VIL FJERNE LEVERINGSPLIKT: – Vi må slutte og låse fangsten til bestemte samfunn, slik at noen samfunn kan få mer fisk og dermed bli sterkere, sier professor Frank Asche ved Universitetet i Stavanger.

Foto: Universitetet i Stavanger

Asche er ikke med i sjømatindustriutvalget, men forslaget hans kan være med på å endre kartet over hvilke fiskerisamfunn som skal få vokse i framtida.

– I dag har vi en ordning som er veldig usymmetrisk i form av at fiskere kan eie industrien, men industrien kan ikke eie fartøyene. I samfunnet ellers er det fritt opp til at de som har tro på virksomheten, kan ta over og drive den. Overfører man det til fiskeriene, vil det etter alt og dømme skape den beste næringen over tid, sier han.

Asche mener det bare er spørsmål om tid før fiskeriene må omstille seg.

– Næringen har en utfordring og det er bare spørsmål om tid før en del av disse bedriftene forsvinner. Hvis bedriftene vil forsøke å omstille seg, vil en del kunne lykkes og vi vil ha noen driftige kystsamfunn.

Vil ha fiskereid flåte

Lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen

UENIG: Lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen mener at eierinteressen skal ligge hos aktive fiskere.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Den tradisjonsrike fiskerinæringen liker ikke det forslaget fra Asche. Leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, viser til det sterke vernet de har for å hindre at fabrikkeide fartøy skal ta over.

– Hovedelementet i deltakerloven er at vi skal ha en fiskereid flåte. Majoriteten av eierinteressen skal ligge hos aktive fiskere, fordi de er i best stand til å ivareta den daglige driften av fartøy.

Ingebrigtsen er spent på utvalgets innstilling som blir lagt fram tirsdag.

– Når innstillingen blir presentert, vil Norges Fiskarlag være aktiv i diskusjonen og slik vil vi finne ut hvilken framtid vi skal ha i fiskerinæringen.