Hopp til innhold

– Deltidsstillinger i helsesektoren et stort nasjonalt problem

Kun tre av ti ansatte i pleie- og omsorgssektoren i Norge jobber i full stilling. – Uakseptabelt, mener politiker.

Sølvsuper helse- og velferdssenter

I pleie- og omsorgssektoren i Bodø kommune jobber bare 23 prosent heltid. Tall fra KS viser at dette er en nasjonal trend.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

– Vi kan ikke ha det sånn i en moderne, fremtidsrettet kommune. Spesielt ikke i en sektor som er så viktig for å løse fremtidens velferdsutfordringer, sier Arbeiderparti-politiker Ida Pinnerød til NRK.

I norsk kommunesektor jobber over halvparten av de ansatte deltid, og i pleie- og omsorgssektoren gjelder dette nær 70 prosent.

Det er imidlertid store variasjoner mellom kommunene, viser tall fra Kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisasjon, KS.

Vil ta grep

– Jeg er redd for at dette handler om at man har vært mer opptatt av å løse tallene i et regneark enn å se på arbeidslivet og ha en reell vilje til å finne heltidsstillinger på alle nivåer. Det er ikke akseptabelt, sier Pinnerød.

Ida Pinnerød

Ida Pinnerød (Ap) mener norske kommuner har et godt stykke å gå før stillingsprosentene på landsbasis er ideelle.

Foto: Sara Bjelvin / NRK

I Bodø kommune er tallene mørkere enn de nasjonale. Kun 23 prosent av de ansatte i pleie- og omsorgssektoren jobber fulltid.

HR-sjef i Bodø, Per Gunnar Pedersen, sier at kommunen nå vil ta grep for å bli kvitt uønsket deltid.

– Vårt forslag handler om å takle problemstillingen alle kommuner i Norge sliter med. Det handler om kvinner som jobber deltid og befinner seg i en situasjon der de ikke har nok arbeid, sier Pedersen.

Bystyret i Bodø rakk torsdag ikke å behandle forslaget om å sette i gang et større prosjekt for å bli kvitt uønsket deltidsarbeid. Forslaget kommer derfor opp igjen over sommeren.

– Det er et alvorlig problem

HR-sjefen mener det som ligger til grunn er et diskrimineringsspørsmål. Så lenge kommunene har dette problemet har man ikke likestilling.

– Det at kvinner ikke har nok jobb gjør at de stiller bakerst i samfunnet i økonomiske spørsmål, og den trenden vil vi endre.

– Vi vil ikke tillate denne typen deltid. Det er også dårlig for kommuneøkonomien, og jeg vil si at det er alvorlig, sier Pedersen.

HR-sjefen mener problemet er nasjonalt, og ikke gjelder spesifikt for én region.

Sju norske kommuner har mer enn 50 prosent heltid i pleie- og omsorgssektoren. 289 kommuner har færre enn 25 prosent heltidsansatte i pleie og omsorg, og 19 kommuner har færre enn ti prosent heltidsansatte i sektoren, viser tall fra KS.

– Det finnes løsninger

– Det er mange forklaringer på hvordan man har kommet i denne situasjonen. Endringene må vi jobbe sakte, men sikkert med. Vi ber bystyret vedta et prosjektmandat hvor vi gjør en erklæring på at vi ikke skal ha deltidsproblematikk i kommunen, sier Pedersen.

– Men kan man få slutt på en slik problematikk?

Per Gunnar Pedersen

Per Gunnar Pedersen mener den høye andelen deltidsstillinger rammer kvinner spesielt.

Foto: Øystein Nygård / NRK

– Det er mulig hvis vi finner den rette samarbeidsformen med tillitsvalgte, sentrale forbund i Oslo, politikere, ansatte som jobber turnus og internt i ledelsesapparatet.

KS utgir årlig en Arbeidsgivermonitor som viser utviklingen på arbeidsgiverpolitiske områder.

Versjonen for 2014 kommer i september, men foreløpige tall viser at det har vært en positiv utvikling i andel heltidsstillinger det siste året. Likevel viser tallene en dyster trend.

– Først og fremst hele stillinger

– Vi har en stor jobb å gjøre. Vi må løfte inn flere heltidsstillinger for at folk skal kunne få en bedre hverdag, få ned sykefraværet og få flere i jobb, sier Ida Pinnerød.

Arbeiderpartipolitikeren mener at mange unge går ut etter endt utdanning med en kompetanse kommunene trenger.

– Bodø kommune skal avgjøre om vi skal gå i gang med et prosjektet hvor vi jobber mot uønsket deltid. Jeg håper dette kan bli til faste tiltak hvor vi først og fremst tilbyr hele stillinger og jobber med kulturen over lang tid, avslutter Pinnerød.