Vil åpne for oljeleting i omstridt havområde ved grensen til Russland

For første gang på over 25 år vil regjeringen åpne for nye oljefelt sørøst i Barentshavet – tross protester fra en samlet miljøbevegelse og Venstre.

Tord Lien

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) skal åpne nye områder helt sørøst i Barentshavet for oljeleting. Her på besøk på oljefeltet Ekofisk i fjor.

Foto: Johansen, Carina / NTB scanpix

Regjeringa varsler fullt trykk i oljesatsingen i nord da de i dag la fram en ny nordområderapport.

Nå skal nye områder helt sørøst i Barentshavet åpnes opp for leteaktivitet, helt inntil grenselinja vi deler med Russland. Det skjer til tross advarsler fra både fagmiljø og miljøbevegelse.

– Det er første gang på over 25 år at vi åpner nye arealer, og det er en viktig milepæl for hele olje- og gassindustrien, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp) under presentasjonen av den nye nordområderapporten i Bodø.

Kritisk til oljeleting i sårbart område

Det er store uoppdagede petroleumsressurser i nordområdene. Regjeringen vil tilby nytt areal både i geologisk kjente og ukjente områder innenfor de deler av nordområdene som er åpnet for petroleumsvirksomhet.

Gjennom 23. konsesjonsrunde vil regjeringen for første gang siden 1994 gi tilgang til nye letemuligheter i Barentshavet sørøst.

Silje Lundberg

Fagrådgiver i Bellona, Silje Lundberg.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Det er særdeles sårbare havområder i nord. Det er konflikt med iskanten, der det vil være is deler av tiden boringen foregår. For ikke å snakke om alle klimagassutslippene som vil komme, sier fagrådgiver i Bellona, Silje Lundberg.

Også fagfolk ved norsk polarinstitutt og miljødirektoratet advarer mot å flytte det norske oljeeventyrer så langt nord.

– Dette området er næringsmessig svært viktig for levende organismer, fugl og sjødyr og deres overlevelsesevne gjennom vinteren. Det er utgangspunktet for at vi har frarådet å starte petroleumsaktivitet i noen av de utlagte områdene som ble foreslått utlagt i 23. konsesjonsrunde, skriver seniorrådgiver Dag Vongraven ved Polarinstituttet i en e-post til NRK.

Venstre protesterer

Nestleder i Venstre Ola Elvestuen

Nestleder i Venstre Ola Elvestuen.

Foto: Mette Ballovara/NRK

Hvis olje- og energiminister Tord Lien får det som han vil, kan de nye letefeltene i Barentshavet bli utlyst allerede før nyttår. Men det forutsetter at regjeringen og støttepartiene blir enige.

– Iskanten er et veldig sårbart område. Venstre, KrF og regjeringspartiene har en enighet fra samarbeidsavtalen i fjor om at vi ikke skal åpne for petroleumsaktivitet innenfor det som er definert som iskanten, sier nestleder i Venstre og leder i energi- og miljøkomiteen Ola Elvestuen.

Han mener at den politiske situasjonen i Europa gjør at regjeringen ikke bør være for nær grensa til Russland.

– Vi er i en usikker situasjon. Russlands aktivitet i Ukraina kan bli langvarig. Da skal vi være forsiktige med å komme for nær den russiske grensen med egen aktivitet. Konsekvensen kan bli at det settes i gang aktivitet på russisk side.

 Nå skal nye områder helt sørøst i Barentshavet åpnes for leteaktivitet.

Mandag var olje- og energiminister Tord Lien i Bodø for å legge frem regjeringens plan for mer oljeaktivitet i nordområdene.

Oljeministeren: – Greit å være uenige

På besøk i Bodø får Tord Lien omvisning ved bedriften Rapp Bomek som har 130 ansatte som lager spesiallagde branndører for oljeindustrien. Han er ikke bekymret for motstanden fra samarbeidspartiet Venstre.

– Det har vært klart hele tiden at denne konsesjonsrunden vil bli gjennomført. Det er en kjent sak at på en del petroleumspolitiske spørsmål, så er Venstre og regjeringen ikke helt enige. Vi får bare konstatere at dette er et område der vi ikke er enige om alle detaljene, sier Lien til NRK.

Han mener ressursene i Barentshavet sørøst er av aller største betydning.

– Det er viktig for Øst-Finnmark, Nord-Norge og hele industrien og dermed for finansieringen av velferdsstaten i mange tiår. Det er snakk om at det er ressurser i regionen verdt flere tusen milliarder, ifølge estimater fra Oljedirektoratet.

Under besøket forteller han om regjeringens plan for mer oljeaktivitet i nordområdene. Tord Lien står fast på at dette er forsvarlig.

– Stortinget har vedtatt at alle områdene kan åpnes, men også at det ikke skal drives boring nærmere enn 50 kilometer unna iskanten. Det handler om å ivareta sikkerheten over alt på norsk sokkel.

– Hva tenker du om signaleffekten i forhold til Russland ved å åpne for oljeboring tett opp mot grensen?

– Det er viktig både overfor Russland og andre vi deler sokkel med, at vi har kunnskap til hvordan ressursene fordeler seg på hver side av grensen. Det handler om at vi har en forpliktelse til å ivareta våre nasjonale interesser og vårt eierskap til disse ressursene.

Forslag om blokker til utlysning i 23. konsesjonsrunde

I 23. konsesjonsrunde skal det utlyses totalt 61 blokker fordelt på 7 blokker i Norskehavet, 34 blokker i Barentshavet sørøst og 20 blokker i resten av Barentshavet sør. De rosa feltene viser de nye blokkene som oljeselskapene nå får tilgang til.

Foto: Olje- og energidepartementet

Statsministeren besøkte Hammerfest

Samtidig som olje- og energiministeren legger frem rapporten i Bodø, er statsminister Erna Solberg (H) og utenriksminister Børge Brende (H) i Hammerfest og legger frem den samme rapporten.

– Nord-Norge er blitt sentrum for vår nasjonale politikk – og skal utvikles enda mer. Vi er opptatt av de små og store tingene for fremtiden, sa Solberg under sin presentasjon i Hammerfest mandag.

Regjeringen ønsker derfor å bevilge 150 millioner kroner i forslaget til 2015-budsjettet, for å få forene forskningsmiljøene og næringslivet.

Erna Solberg og Børge Brende om Nordområderapport

SATSER: Statsminister Erna Solberg mener at nordområdene er viktige satsingsområder for fremtiden.