Ventes høy vannstand

Meteorologisk institutt har sendt ut obs-varsel på grunn av risiko for høy vannstand det neste døgnet. Vannstanden er estimert til 35–45 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene, ventes tirsdag ettermiddag og natt til onsdag. Vannstanden er ventet å være på det høyeste mellom kl. 12 og 15 om ettermiddagen og mellom kl. 01 og 03 om natten. Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på sehavniva.no.