Vebjørn og fiskerne solgte mindre enn i fjor - tjente likevel mer

Selv om fiskerne tok opp 5.000 tonn mindre skrei under årets skreifiske sammenlignet med året før, økte inntektene med flere millioner kroner.

Vebjørn Krogh Pedersen

Vebjørn Krogh Pedersen fisker utenfor Finnmarkskysten og er fornøyd med årets skreisesong - til tross for at fiskerne dro opp 5.000 tonn mindre skrei i år.

Foto: Privat

Årets skreifiske er historie. En gjennomgang av tallene viser at det i år ble hentet opp mindre skrei, men til gjengjeld berget en økning i prisen på fisken årets sesong.

Svein Ove Haugland, assisterende direktør i Norsk Råfisklag er ikke bekymret over nedgangen.

Svein Ove Haugland, assisterende direktør

Svein Ove Haugland, assisterende direktør i Norges Råfisklag sier lofotfisket har utviklet seg som forventet.

Foto: Norges Råfisklag

– Lofotfiske har utviklet seg som vi forventet. Årets torskekvote var 13 prosent lavere enn i fjor, og dermed har landingen gått ned overalt, sier han.

Totalt sett ble det tatt opp 55.000 tonn skrei under lofotfiske, mot 60.000 tonn fra 2017.

– Nedgangen stemmer overens med nedgangen på torskekvoten, men prisen på fisken har steget. Prisoppgangen kompenserer kvantumsnedgangen for fiskerne, sier Haugland.

God markedssituasjon

En god markedssituasjon har ført til at prisene for fisken har økt fra 958 millioner kroner til cirka 970 millioner kroner for lofotfisket.

– Vi har en god eksportsituasjon fra Norge, med ei svak norsk krone som gjør at det er lukrativt å eksportere fra Norge, sier Haugland og gir også den lavere kvoten noe av skylden for at prisene stiger.

– Når kvotene går ned ser vi også at industriene har økt kapasiteten og mange strekker seg langt for å få tak i fisk.

– En kanonsesong

Fisker Vebjørn Krogh Pedersen ror fiske utenfor Finnmarkskysten og er svært fornøyd med årets skreisesong.

– Det har vært et kanonfiske i år. Det har vært god tilgjengelighet på fisk og den kommer svært nært. Det var lett å fange den, sier han og forteller at han fylte flere kvoter med fisk.

– At kvoten var lavere enn i fjor gikk greit ettersom prisen var høyere, men om noen år kan jo prisen synke. Det frykter jeg, sier han.

Flere år med nedgang

Kvoten styres i samråd mellom norske og russiske myndigheter og bestemmer hvor mye hver enkelt båt har lov å fiske.

Skreifiske, Robert Bruns sjark

Prisoppgangen på torsk kompenserte for kvantumsnedgangen under årets lofotfiske.

Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

– Nedgangen vi har hatt de siste årene skyldes en naturlig syklus i torskebestanden. Det har vært relativt stabilt de siste årene, men hadde en nedgang i år. Det har vi forutsett.

Tross nedgangen er Haugland sikker på at både lofotfisket og all skreifiske vil bestå i flere år til. Han uttrykker likevel en bekymring for regionene som ligger lengst sør.

– Når kvoten går ned kan flere båter være fri for kvote når de møter fisken lenger sør, som for eksempel i Lofoten. Det kan jo påvirke utviklinga på lengre sikt, men forhåpentligvis stabiliserer kvoten seg i årene som kommer.