Utfordrer SV i Volden-saken

Regjeringen vil fortsatt ikke hjelpe Kari Ann Volden med å komme til Norge med tvillingene født av ei indisk surrogatmor. Nå utfordrer Ivar Kristiansen SV til å komme på banen.

Mikael og Adrian Volden

Mikael og Adrian på verandaen i Goa, India

Foto: Privat

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Ivar Kristiansen (H) har fått svar på et skriftlig spørsmål til konstituert barne- og likestillingsminster Toa Aasland. Kristiansen henviste i brevet til regjeringens engasjement i Maria Amelie-saken.

Stortingsrepresentant Ivar Kristiansen, (H), Nordland.

Stortingsrepresentant Ivar Kristiansen, (H),

Foto: Knut Falch / Scanpix

De to sakene kan ikke sammenlignes var svaret fra Tora Aasland, som er konstituert Barne- og likestilingsminister. Det er ikke Kristiansen fornøyd med.

– Nei, det er jeg ikke fornøyd med. Veldig misfornøyd, faktisk. Det er helt utrolig At ikke det går at at de nå kan la nåde gå for rett og la interessene til to uskyldige barn stå i hovedsetet.

Barna ett år

På mandag fylte tvillingene Adrian og Mikael ett år. De ble født av surrrogatmor i India, der både egg og sædceller var blitt kjøpt av Volden. Like etter at tvillingene ble født opplyste Volden at det var hennes egne egg som ble brukt, noe hun i ettertid har beklaget på det sterkeste.

Les også: Blakk og visumløs

Les også: Uten visum i India

Tora Aasland

Tora Aasland, konstituert Barne og likestillingsminister sier det ikke er kommet nye opplysnigner i saken.

Foto: Jan Inge Ebbesvik/NRK

Ingen nye opplysninger

I brevet spurte Ivar Kristiansen statsråden om regjeringen ville sørge for å finne en løsning, slik de ble presset til å gjøre i saken om kvinnen fra Kaukasus, av hensyn til barna. Men Aasland henviser til at det ikke er kommet nye opplysninger i saken.

Jeg vil innledningsvis understreke at de to omtalte sakene i spørsmålet ikke har noen sammenheng med hverandre.

Statsråd Audun Lysbakken har mottatt flere henvendelser vedrørende den konkrete saken.

....I svarbrevene (red)... " er det redegjort grundig for de vurderingene som er gjort når det gjelder muligheten for at Volden kan adoptere barna. Jeg kan ikke se at det har framkommet nye opplysninger som endrer disse vurderingene."


Med hilsen

Tora Aasland (konst.)

Utfordrer SV i Nordland

Nå utfordrer Kristiansen Sv i Nordland til å komme på banen i saken. Han sier det er den eneste løsningen på saken, slik han ser det.

– Ja, jeg har desverre ingen andre å rette min henvendelse til når statråden for tredje gang har sagt at regjeringen og statråden ikke løfter en finger for de to tvillingene i India.

– Det er direkte utfordring til Geir Ketil Hansen og ledelsen i Nordland SV . De må kunne fortelle nordlendingene og andre om de synes at regjeringen i dette tilfellet har gjort det maksimale og om at de har vært villige til å strekke strikken like langt som de har gjort i Maria Ameli-saken, sier Kristiansen.

Ifølge Avisa Nordland har Volden fremdeles ikke fått ordnet med nytt visum.