Hopp til innhold

Utdanningsdirektoratet om åpningstider i barnehagene: – Må følge regelverket

Utdanningsdirektoratet slår fast at kommuner bryter reglene når de ikke tilbyr nok tid i barnehagen til barn av samfunnskritisk personell. I Rana snur kanskje kommunen til uken, og går tilbake til normal åpningstid.

Marion Elvebakk og sønnen Linas (2)

FORTVILT: Anestesisykepleieren Marion Elvebakk er en viktig del av akuttberedskapen ved Helgelandssykehuset. Men selv om hun har en samfunnskritisk jobb, få hun ikke utvidet barnepass for sønnen Linas (2). – Uholdbart, mener hun.

Foto: Privat

Marion Elvebakk er anestesisykepleier ved Helgelandssykehuset i Rana.

Det betyr at jobben hennes er definert som samfunnskritisk, og gir henne rett til fullverdig barnepass.

Men barnehagen hvor sønnen Linas (2) går, har siden mars hatt kortere åpningstid.

Det har gjort det svært vanskelig å få familiekabalen til å gå opp det siste halve året.

– Jeg har stått i akuttsituasjoner på sykehuset, som har gjort at jeg har kommet for sent til barnehagen. Da blir jeg møtt med sure miner og et veldig tydelig kroppsspråk fra de ansatte, sier Elvebakk til NRK.

NRK presiserer at Elvebakk har barn i en privat, ikke en kommunal barnehage i kommunen.

Hun mener flere både med barn i private og kommunale barnehager kjenner seg igjen i det misforholdet som oppstår mellom klokkeslettet barna må hentes , og at det ikke alltid er slik at man kan slippe det man har i hendene i en samfunnskritisk stilling.

Rana er en av flere kommuner hvor barn av samfunnskritiske ansatte ikke får fulltid i barnehagen.

I en kartlegging barnehage.no har gjennomført svarer 32 av 188 kommuner at de har redusert åpningstiden på grunn av koronapandemien.

Jobber turnus

Den første tiden stengte barnehagen hvor Marion Elvebakk har sønnen sin så tidlig som 14.30.

Anestesisykepleieren jobber i turnus med dag-, kveld- og nattevakter.

Tom barnehage Bodø

Etter utbruddet av korona har flere barnehager valgt å redusere åpningstidene. Også for barn av samfunnskritisk personell.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Det er spesielt dag- og nattevaktene som er kritiske. Dagvakten slutter 15.30, og Elvebakk kan ikke stikke fra jobb før tida.

Skjer det ei trafikkulykke eller det går en hjertestansalarm står de ansatte situasjonen ut, før de forlater.

– Hvis jeg har hatt en kjempetravel nattevakt og kommer sent hjem, er det Rana kommune som bestemmer hvor lenge sykepleierne på sykehuset skal få lov å sove etter ei nattevakt. Fordi de tvinger meg til å hente barnet mitt klokka 14.30, slik det var i starten.

Elvebakk forteller at situasjonen gradvis har blitt bedre siden mars. Først ble åpningstiden utvidet til 15, så til 15.30. Nå har foreldrene fått utvidelse til 15.45.

Men fortsatt er det vanskelig å få familiekabalen til å gå opp.

Samboeren har arbeidstid til klokka 16. På dagene hvor hun selv jobber kveldsvakter, har hun søkt om utsatt henting i barnehagen med 25 minutt slik at mannen hennes kan hente 16.10.

– Jeg fikk blankt avslag. Jeg fikk beskjed om at det vil være et brudd på smittevernreglene.

Utdanningsdirektoratet: – Må følge reglene

Hilde Austad

Hilde Austad er avdelingsdirektør i avdeling for barnehageloven og embetsstyring i Utdanningsdirektoratet.

Foto: HANS VOLD HUSUM

Avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet Hilde Austad sier at så lenge beredskapsnivået er gult, skal barnehagene i utgangspunktet ha normal åpningstid.

Hvis kommunene reduserer åpningstidene, skal barnehagene prioritere Marion Elvebakk og andre foreldre med samfunnskritiske jobber.

– Hvis barnehagene reduserer åpningstidene skal de likevel tilby barna et opphold utover den åpningstiden de har lagt opp til. Det er en klar forventning at de skal følge reglementet. Fylkesmennene har ansvar for å følge opp lokale enkeltsaker, sier Austad.

Fylkesmannen: – Skal gi fulltidstilbud

Fylkesmannen i Nordland er også godt kjent med saken og har hatt dialog med Rana kommune. De har samme utgangspunkt som Udir når det gjelder hvordan bestemmelsene i både smittevernforskriften og smittevernveilederen skal fostås.

– Det betyr at vi også har sagt til Rana kommune at på gult nivå som nå er bestemt sentralt, så forventes det normal åpningstid i barnehagene. Dersom de likevel må redusere åpningstiden av smittevernhensyn, skal de likevel gi et fulltidstilbud til barn som har foreldre i samfunnskritiske stillinger.

Fylkesmannen har presisert dette ansvaret overfor kommunen og sier videre at økonomiske hensyn ikke kan gå foran smittevern.

Kommunen: – De får et tilbud

Anita Vonstad, barnehagesjef i Rana kommune

– Rana kommune er godt kjent med retningslinjene som sier at barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner skal gis et tilbud. De barna som er berørt av dette får et tilbud, men ikke et fulltidstilbud, sier barnehagesjef Anita Vonstad.

Foto: Rana kommune

Selv om Utdanningsdirektoratet påpeker regelbrudd, kommer kommunen til å videreføre åpningstidene.

Kommuneoverlegen skal imidlertid vurdere situasjonen på nytt den 7. september.

– De barna som er berørt av dette får et tilbud, men ikke et fulltidstilbud, sier barnehagesjef Anita Vonstad i Rana kommune.

Fredag ettermiddag kan det likevel se ut som det kan gå mot en løsning på utfordringene i Rana kommune.

Fra onsdag 2. september kan det nemlig bli snakk om full åpningstid i barnehagene hvis smittesituasjonen tillater det, sier ordfører Geir Waage i Rana kommune til Rana Blad.

Setter foreldrene i en skvis

Foreldrene savner en god begrunnelse for reduksjon i åpningstidene.

Marion Elvebakk, som selv er smittevernkontakt på sykehuset hvor hun jobber, forstår ikke hvordan det kan handle om smittevern.

Hun spør seg om Rana kommune har tolket smittevernreglene rett.

Kommuneoverlege Frode Berg i Rana kommune på Helgeland i Nordland.

Den 7. september skal kommuneoverlege Frode Berg gjøre en ny vurdering av smittesituasjonen og komme med en anbefaling. Inntil da vil barnehagene videreføre åpningstidene.

Foto: Frank Nygård / NRK

– Jeg lurer på om kommunen har delt barna i mindre grupper enn nødvendig. I koronaforskriften står det klart at en avdeling kan defineres som en kohort. Dette får de til i andre kommuner. Jeg forstår ikke hvorfor ikke det går i Rana.

Elvebakk mistenker at årsaken er mangel på personell.

– Man kan spekulere i om det ligger en annen agenda bak. Er det økonomi?

Dersom det stemmer, er det beklagelig, mener hun.

– Skal vi skal gå på akkord med det arbeidet som skjer på intensivavdelingen, eller skal man få en ekstra vikar i barnehagen? I mitt hode er det et veldig enkelt resonnement.

Tilbakeviser økonomisk agenda

At Rana kommune skal spare penger på reduserte åpningstider medfører ikke riktighet, slår kommunen fast.

– Rana kommunes barnehager har de samme driftsutgifter som før korona. Koronapandemien har per juni 2020 kostet kommunen mer enn 30 millioner kroner som følge av reduserte inntekter og økte utgifter, sier kommunikasjonssjef Connie Slettan Olsen i Rana kommune.

Hun anslår at prislappen korona har hatt for Rana kommune vil være betydelig innen utgangen av året.

– Som arbeidsgiver har kommunen også betydelige kostnader på flere hundre tusen kroner per måned som følge av at barnehagene har reduserte åpningstider.